Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de Permanente Educatie binnen RTGS.  Geregistreerde tolken moeten in een periode van 4 jaar in totaal 60 uren aan  deskundigheidsbevorderende activiteiten doen (combitolken in totaal 75 uur). De algemene voorwaarden die hieraan verbonden zijn staan in het reglement van RTGS. Bekijk ook de infographic voor meer informatie of het stroomdiagram om op te zoeken binnen welke categorie uw activiteit valt en wat er nodig is om deze aan te vragen.

Deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan het op peil houden of uitbreiden van de competenties van een tolk en zijn onderverdeeld in 2 categorieën:

1. Categorie 1 Scholingsactiviteiten zijn relevante scholingen/trainingen verzorgd door een deskundige, die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De scholingen onderhouden en/of vergroten de kennis, vaardigheden en/of attitude van de tolk, sluiten aan bij één (of meerdere) van de competenties en zijn relevant voor het  werkveld/vakgebied. Lees hier de 1.0 Criteria en voorwaarden Categorie 1 Scholingsactiviteiten.

2. Categorie 2 Overige activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering, maar geen trainingen/scholingen zoals bedoeld onder  scholingsactiviteiten. Lees hier de 2.0. Criteria en voorwaarden Categorie 2 Overige activiteiten. Wil je weten hoe je een aanvraag voor categorie 2 indient? Bekijk dan het stappenplan.

Van het totaal aantal te behalen nascholingsuren moet minimaal 50% in categorie 1 gehaald worden. De overige uren kunnen zowel in categorie 1 als categorie 2 worden gehaald.

We werken bij beide categorieën met verschillende formats. Deze zetten we hieronder nog even overzichtelijk voor u op een rij.

Categorie 2 Overige activiteiten