Supervisie en begeleide intervisie zijn verschillende vormen van professionele begeleiding van professionals. Beide komen in het reglement van de Stichting RTGS in aanmerking voor nascholingsuren. Zij vallen onder de categorie 1 Scholingsactiviteiten, omdat deze vorm van begeleiding gezien kan worden als scholing/begeleiding die bijdraagt aan het onderhouden of uitbreiden van een of meerdere competenties van de beroepsgroep én omdat deze scholing/begeleiding wordt verzorgd door een professional.

Supervisie wordt erkend als scholingsactiviteit als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Supervisie wordt begeleid door een door de Stichting RTGS erkende supervisor. Voorwaarde om door de Stichting RTGS erkend te worden is een registratie als supervisor in het beroepsregister van het LVSC (Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider).
  • Supervisie wordt 1 op 1 ingezet of in een groep met maximaal 4 geregistreerde tolken.
  • Supervisie kan zowel op locatie als online plaatsvinden.
  • Nascholingsuren worden toegekend op feitelijke contacturen en eventuele (onderbouwde) voorbereidingsuren.

Intervisie wordt erkend als scholingsactiviteit als onder meer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Intervisie wordt begeleid door een door de Stichting RTGS erkende intervisor. Zie onderstaande lijst.
  • Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 geregistreerde tolken.
  • Een intervisiebijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur.
  • Intervisie kan zowel op locatie als online plaatsvinden.
  • Nascholingsuren worden toegekend op feitelijke contacturen en eventuele (onderbouwde) voorbereidingsuren.

De criteria om als intervisor door de Stichting RTGS te worden geregistreerd zijn te vinden in het document 'Criteria en voorwaarden categorie 1 Scholingsactiviteiten' op deze pagina

Nascholingsuren voor supervisie en intervisie kunnen door de erkende supervisor/intervisor worden aangevraagd via het formulier ‘Nieuwe supervisie/intervisie/coaching aanmelden’. 

Kandidaten die zich willen aanmelden voor registratie als supervisor of intervisor kunnen gebruik maken van het 'Profielformulier supervisor/intervisor'. Als u eerst meer informatie wilt, kunt u een mail sturen naar info@stichtingrtgs.nl.

Afspraken met betrekking tot supervisie/intervisie

Een intervisiegroep kiest zelf een intervisor en maakt afspraken met de intervisor over vergoeding en betaling, frequentie en locatie, annulering, geheimhouding, werkwijze en alle overige zaken die van belang zijn voor de deelnemers en/of de intervisor. Ook een supervisant (diegene die supervisie krijgt) kan zelf een supervisor kiezen en maakt daarmee zelf afspraken over alle zaken die van belang zijn voor supervisant en/of supervisor. 

Bij de Stichting RTGS staan de volgende supervisoren/intervisoren geregistreerd:

Intervisor

Jamal el Hannouche, Utrecht
 
Contact: info@advocademy.nl en 030-2919874
Website: www.advocademy.nl

Ik ben Jamal el Hannouche. Ik ben advocaat en mediator (www.elhannouche.nl). Sinds 2019 ben ik intervisor en heb ik inmiddels veel ervaring met het begeleiden van online intervisie voor advocaten, mediators, tolken en vertalers (www.advocademy.nl).
Ik heb als voormalig tolk een bijzondere relatie met tolken die terugkomt in het lidmaatschap van de Commissie beëdigde tolken en vertalers (Commissie Btv) en het werk als bemiddelaar voor tolken en PE-aanbieder voor tolken (www.tvmona.nl).
Ik heb tot op heden ruim 110 bijeenkomsten begeleid met ruim 740 deelnemers met een beoordeling van 8,9.
Een greep uit de reviews: “El Hannouche weet de intervisie op professionele en aangename wijze te leiden. Hierbij weet hij als gespreksleider goed om te gaan met de verschillende deelnemers en houdt hierbij, vind ik, een goede balans tussen professionaliteit en informaliteit waardoor de deelnemers zich vrij en vertrouwd voelen om dilemma's voor te leggen en deze inhoudelijk te bespreken.”

Intervisor

Bernd Mojet, Groningen
 
Contact: bernd.mojet@mediazione.nl en 0626701899 (alleen sms of Whatsapp)
Website: www.mediazone.nl

Profiel: Mijn naam is Bernd Mojet. Ik vind het boeiend om telkens weer te ontdekken dat de ene mens anders is dan de andere. Ik vind het interessant dat mensen elkaars gedrag zowel bewust als onbewust beïnvloeden en verdiep me erin hoe dat gebeurt. Ik heb respect voor anderen: iedereen is uniek en telt mee. Ik probeer mezelf in anderen te verplaatsen. Daarom ben ik Toegepast Psycholoog (Bachelor). Dat is ook de reden waarom ik een eigen bedrijf heb opgericht, Mediazione, en waarom ik nu als persoonlijk begeleider bij de Forensische Psychiatrie Kliniek (FPK) Trajectum werk. Als Toegepast Psycholoog ontwerp en geef ik workshops, procesbegeleidingen, intervisies, coachingen en werkconferenties aan verschillende doelgroepen. Als supervisor ga ik praktisch en oplossingsgericht te werk. De interacties tussen de deelnemers staan bij mij centraal. Ik zorg ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en elkaar gaat helpen. Ik ben doof geboren. Nederlandse Gebarentaal (NGT) is mijn moedertaal. Ik werk zelf regelmatig samen met tolken en kan me als supervisor inleven in de situaties waarmee tolken te maken hebben die ze tijdens intervisie als casus willen behandelen. Neutraliteit, privacy (van deelnemers aan de intervisie en aanwezigen in een behandelde casus), en veiligheid zijn de waarden waar ik voor sta.

Intervisor

Jill Siereveld, Alphen aan den Rijn

Contact: info@devitaliteitscoach.com en 0648154763
Website: www.devitaliteitscoach.com

Profiel: Ik ben Jill, getrouwd en 3 kinderen. Sinds 2009 heb ik een praktijk als zelfstandig coach. Nadat ik 17 jaar verloskundige ben geweest en in die tijd de opleiding Coaching & Counseling heb gedaan ben ik gestart als zwangerschapscoach. Inmiddels ben ik ook Vitaliteitscoach (specialisaties: stress & burn out, angst & verlies) ,Trainer (Communicatieve- en Gedragsvaardigheden), POH-GGZ en Intervisiecoach.

Ik vind het prachtig om te zien dat mensen met en van elkaar leren door intervisie. Het is mooi om dit leerproces te begeleiden, zodat mensen kunnen groeien, persoonlijk en in hun werk. Het delen van ervaring, gedachten en gedrag zorgt vaak voor bewustwording en eye-openers Doordat intervisanten elkaar vragen stellen in plaats van gelijk antwoorden geven komt er een mooi proces op gang van echt luisteren naar elkaar, dieper ingaan op de casus en het vinden van antwoorden.

Ik vind het belangrijk te luisteren naar de wensen van jullie, de intervisanten; wat is jullie doel van de intervisie, wat vinden jullie belangrijk, welke vorm kiezen jullie voor etc. Tijden zijn altijd in overleg, ik ben flexibel. Het tarief is 120 Euro (vrijgesteld van BTW en excl. reiskosten) per keer en een normale intervisiebijeenkomst duurt ca 2 uur. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.

Intervisor

Suzanne Heuft, Woerden
 
Contact:, suzanne.trainingshub@icloud.com of tel. 06-12844358
Website: www.trainingshubwoerden.nl

Omgeving: Randstad en omstreken
Profiel: 
Dag tolken,  Suzanne is mijn naam en ik woon in Woerden. In 1996 ben ik afgestudeerd als tolk gebarentaal waarna ik veel ervaring op heb kunnen doen in de GGZ, congressen, het justitionele werkveld en daarbuiten. Het delen van kennis en het coachen van mensen is iets wat mij altijd heeft getrokken en mij veel energie geeft. Vandaar dat het doceren mij al snel trok.
Vanaf 2001 ben ik mij gaan inzetten als docent. Ik ben gestart op de HU, waarna ik ben gaan lesgeven bij TolkInsigne en Trajectum.
In 2015 wilde ik zelfstandig als docent aan de slag en heb ik de Trainingshub opgericht, waar ik mij nu vol passie en plezier bezighoud met het bedenken, organiseren en geven van (na)scholing aan tolken en doven. Om mij verder te professionaliseren, heb ik in 2017 de post hbo-opleiding tot Vakdocent bij Mentoris afgerond en mijn 2e graad behaald. Dit maakt mij Vakdocent met een PDC.

Dan nu het onderwerp intervisie; dat geef ik ook! Want intervisie is een veilige en mooie manier om vanuit andere posities tegen strubbelingen aan te kijken, waarna we van collega-tolken kunnen leren en weer verder kunnen. Ik ben direct en procesmatig ingesteld, wat inhoudt dat ik kijk naar oplossingen en werk naar vooruitgang.

Elke 1e woensdag van de maand geef ik ‘s ochtends (9:00 tot 11:00) en ‘middags (13:00 tot 15:00) intervisie. Ik start bij 3 personen en de groep zit vol bij 5. De kosten zijn 50,- euro inclusief BTW. Locatie is op de Trainingshub te Woerden, tenzij er een clubje gezamenlijk liever ergens anders bijeenkomt, dan kom ik in overleg van mijn stok en jullie kant op gereisd. 

Kijk voor meer informatie op www.trainingshubwoerden.nl/intervisie of mail gerust naar trainingshubwoerden@icloud.com. En graag tot ziens!

Suzanne Heuft
De Trainingshub

 

Intervisor

Maarten Vogelaar, Steenwijk
 
Contact:  Info@naarmaarten.nl Telefoonnummer: 06-40308082
Website: www.naarmaarten.nl

Profiel: Intervisie saai? Zeker niet! Groeien in jouw persoonlijk- en professioneel handelen is leuk; vooral als je samen met collega's op een creatieve en interactieve manier aan de slag gaat. Ik vind het fantastisch om professionals te helpen om elke keer weer een stap verder te komen in hun persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik 17 jaar tolk Gebarentaal ben geweest, spreek ik letterlijk en figuurlijk dezelfde taal. Ik help in het dagelijks leven, als trainer en coach, groepen mensen die willen leren meer ontspanning, vrijheid en focus in hun leven te krijgen. Daarnaast werk ik als relatietherapeut en verzorg ik Love Update events en VIP retraites om stellen te leren hoe ze een leven lang gelukkig bij elkaar kunnen blijven. 

Meer informatie: www.naarmaarten.nl en www.loveupdate.nl

Intervisor

Marcia Oussoren, Leidschendam

Contact: conctact@despiegelruimte.nl en 06-12679567
Website: www.despiegelruimte.nl

Profiel: Om leren gaan met beperkingen is voluit leven met wat er is. En daar is moed voor nodig! Ik ben Marcia Oussoren. Ik werk als ambulant psychiatrisch hulpverlener en gezinsbehandelaar in de specialistische GGZ met mensen die psychiatrische klachten en een verstandelijke beperking hebben. Daarnaast werk ik als Gestalttherapeute, Mindfulness trainer en Brainspotting practitioner in mijn eigen praktijk De Spiegelruimte te Leidschendam. Gestalttherapie (en theorie) en meditatie vormen de basis van waaruit ik werk en leef.
Uitgangspunten voor intervisie;
-aanwezig zijn -aandacht hebben -contact maken -ervaren wat er is -telkens opnieuw kunnen beginnen -veranderen wat veranderen kan -accepteren wat niet anders kan 
Een intervisie bijeenkomst duurt 2 uur en kan plaats vinden in mijn praktijkruimte. Ik ben ook bereid om te reizen. Intervisie kost 125 euro per uur, exclusief BTW. Indien van toepassing 0.19 euro per km. Ik ben beschikbaar op diverse avonden, op vrijdagen en in het weekend.

Intervisor

Sharon Fast, Eindhoven

Contact: sharonfast@hotmail.com - (040)8440079
Website: www.psychologiepraktijkfast.nl
Omgeving: Eindhoven, ik ontvang mensen in mijn eigen praktijk

Profiel: Ik ben Sharon Fast, 30 jaar en woonachtig in Eindhoven, samen met mijn man en mijn dochter. Ik werk sinds 2004 als psycholoog in mijn eigen praktijk. Ik begeleid en coach kinderen en volwassenen, Samen lossen we de problemen op. De werkwijze wordt aangepast aan de vraag en de mogelijkheden van de cliënt. Dit geldt ook voor intervisie. Ik vind het erg belangrijk dat de intervisie open en duidelijk verloopt, ik houd zoveel mogelijk rekening met de wensen van de deelnemers. Op deze manier kunnen we met zijn allen het meest uit de intervisie halen. Tijden zijn uiteraard altijd in overleg.

Intervisor

Ineke Reuling, Apeldoorn

Contact: ineke@ircoaching.nl - (055)5429567/(06)14548135
Website: www.ircoaching.nl
Omgeving: Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland. (max. reistijd 1 uur)

Profiel: Ik ben Ineke Reuling, 51 jaar. Sinds zes jaar werk ik als supervisor, coach en begeleider van intervisiegroepen voor mensen uit verschillende beroepsgroepen. Het werkveld van de gebarentolken en schrijftolken is mij bekend: Ik heb 16 jaar gewerkt, onder andere als maatschappelijk werker voor doven en slechthorenden (GGMD). Ik heb ervaren dat het bieden van kwaliteit in de communicatie met doven en slechthorenden een grote technische tolkvaardigheid vraagt van de tolk en een professionele houding in de meest uiteenlopende gesprekssituaties. In intervisie leg ik de focus vooral op deze professionele houding. Samen met collega's bespreek je de dilemma's die je tegenkomt in je werk en je leert kijken naar je professionele ontwikkeling. Je leert reflecteren, je ontdekt je eigen kwaliteiten en je leert nieuw verworven inzichten te vertale naar de beroepspraktijk. Tijdens een eerste vrijblijvende kennismaking bespreken we samen welke vorm van begeleiding en intervisiemethodiek passend is voor de groep.

Intervisor

Monique de Jong, Utrecht

Contact: Monique@InnersteBuiten.nl -  06-2425 6192
Website: www.innerstebuiten.nl
Omgeving: Utrecht, Midden Nederland. Locatie in overleg

Profiel: Intervisie is toch altijd oplossingsgericht? Klopt, als het goed is wel. Intervisie is gericht op het vergroten van inzicht in werkgerelateerde zaken en het verbreden van het praktisch handelingsrepertoire. In een veilige en respectvolle sfeer reflecteert u op situaties die u zelf inbrengt, met als doel te groeien.
Oplossingsgerichte intervisie is een prettige en snelle resultaatgerichte methode en focust nadrukkelijk op de successen en competenties van de deelnemers. Dit sterkteperspectief is de basis waar vanuit nieuwe perspectieven en mogelijkheden worden verkend om verdere ontwikkeling te realiseren. Niet de probleemanalyse staat centraal maar juist de oplossingsanalyse.
Als trainer, coach en begeleider heb ik in veel verschillende settings gewerkt met diverse doelgroepen. Mijn oorsprong ligt in het onderwijs en sinds 1995 verzorg ik trainingen, coaching en intervisie. In de rol van inspirator, aanmoediger en bekrachtiger ben ik in mijn element.
Echte groei komt van binnenuit en leidt tot plezier en resultaat in werk en leven. De rode draad is steeds doelgerichte zelfsturing met een pragmatische invalshoek: dat wat werkt krijgt de volle aandacht en is het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling!

Intervisor

Margot Clausing, Amsterdam

Contact: info@margotclausing.nl - 06 20685495
Website: www.margotclausing.nl
Omgeving: Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht

Profiel: Intervisie is een werkvorm waarin collega's elkaar consulteren bij het oplossen van werkproblemen met als uiteindelijk doel; het verhogen van de professionele kwaliteit. Als intervisiebegeleider richt ik me op het intervisieproces en de voorwaarden die individuele professionals en de groep als geheel nodig hebben om tot leerresultaat te komen, zoals ; veiligheid, vertrouwen, aansluiting op de leerstijl, uitdaging en experiment. Ik maak daarbij gebruik van verschillende intervisiemethoden, werkvormen en mijn waarnemingen tijdens de intervisie. De meerwaarde van intervisie zit voor mij in het gebruiken van de groep, de diversiteit en de mogelijkheid om vanuit vele perspectieven een werkvraag te belichten. Ik ben geregistreerd supervisor, coach en trainer en geef vanaf 2000 supervisie en begeleide intervisie aan mensen uit verschillende beroepsgroepen. Mijn verdere werkervaring heb ik opgedaan als dramatherapeut in de jeugdzorg en GGZ en als leidinggevende binnen Kentalis ( voorheen Effatha Guyot).

Intervisor

Sebastiaan Boogaard, Schelluinen (Gorinchem)

Contact: info@sebastiaanboogaard.nl
Website: www.sebastiaanboogaard.nl
Omgeving: Gorinchem, doch actief werkzaam in geheel het land

Profiel: Sebastiaan Boogaard is psychosociaal therapeut, specialist familieverhoudingen, docent aan hogere en academische opleidingen, senior coach en trainer op het gebied van communicatie en groepsdynamica. Tevens is hij actief als tolk Nederlandse Gebarentaal. Hij was adviseur voor Jeugdzorg en geniet bekendheid door lezingen, interviews, workshops in Nederland, Vlaanderen, Zweden en Suriname.Sebastiaan Boogaard weet op professionele en kundige wijze begeleiding te bieden om zodoende samen met u problemen te reduceren en kwaliteiten te optimaliseren.

"Dankzij zijn enthousiaste no-nonsense aanpak weetSebastiaan Boogaard mensen in beweging te krijgen. Humor speelt daarbij een grote rol. Boogaard houdt van openheid en vindt het belangrijk dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Hij heeft oprechte belangstelling voor mensen en dat ervaren en waarderen de deelnemers. Op inspirerende wijze begeleidt hij u bij het ontwikkelen van effectief gedrag, zodat u zich optimaal in uw omgeving kunt ontplooien" NRC handelsblad

Supervisor/Intervisor

Lianne Nap, Woerden

Contact: Lianne@inthemirror.eu - 06-18776827
Omgeving: in overleg
Website: www.inthemirror.eu

Profiel: Je bent tolk en elke dag neem je jezelf mee naar je tolkopdrachten, zowel op locatie als online. Je brengt je zelf in beeld, of je nu wilt of niet. Je bent als tolk immers je eigen instrument. Je bent aanwezig. Ook al heeft jouw aanwezigheid tot doel dat anderen met elkaar in verbinding komen. In elke situatie waarin je tolkt, beweeg je mee met die anderen. Je stemt af op wat nodig is. Je zoekt de samenwerking op, om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. 

Wie ben jij? Uit welke aspecten bestaat jouw professionele identiteit? Op welke manier spelen jouw karakter, jouw waarden, jouw (levens)ervaring en jouw mogelijkheden mee bij de tolkkeuzes die je maakt? Hoe kijk je terug op de tolksituatie en op jouw keuzes? 

Ik luister graag met je mee. Naar de interne dialoog die jij van binnen met jezelf voert. Naar jouw meerstemmigheid, omdat er meerdere perspectieven zijn, ook in jouw binnenwereld. Ik vind het belangrijk om jou een veilige leerruimte te kunnen bieden. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om nét uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken. Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: zorgvuldigheid,  nieuwsgierigheid, rust, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit.

Intervisor

Pim Suijdendorp, Utrecht

Contact: suijdendorpcs@gmail.com - 06 14 878 136
Omgeving: Utrecht en omgeving en reisbereidheid, in overleg, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel
Website: www.linkedin.com/in/pimsuijdendorp/

Profiel: Als supervisor, (team)coach en intervisor begeleid ik professionals, die aan de hand van eigen werkervaringen, op zoek zijn naar persoonlijke én professionele ontwikkeling. Ik vind het de kunst, werkervaringen om te zetten naar leermomenten, waarbij de deelnemer(s), geïnspireerd raken om in beweging te komen en zodoende een leerproces aan willen gaan. Mijn focus ligt hierbij op de ‘eigenheid’. Oftewel ‘ken je zelf, jouw krachten en valkuilen én weet deze t.b.v. jezelf te benutten’. Op deze wijze hoop ik gelegenheid te creëren om individueel of in groepsverband te leren van het werk.

Intervisor

Irma Bosman, Arnhem
           
Contact: info@irmabosman.nl - 026 3516935
Omgeving: Hele land
Website: www.irmabosman.nl

Profiel: Veel tolken kennen mij als docent aan het IGT&D. Daarnaast heb ik een eigen praktijk als coach, counselor en trainer. In 1995 heb ik de post-hbo opleiding tot Gestalttherapeut afgesloten. Sinds augustus 2009 ben ik ook Master-practitioner in NLP. Elk jaar volg ik trainingen en workshops om me verder te ontwikkelen.
Sinds enkele jaren begeleid ik intervisiegroepen van schrijftolken, NGT tolken en doofblindentolken. Ik werk ook veel in gecombineerde groepen.
Dat kunnen zowel besloten groepen zijn als via openbare inschrijving.
Begeleide intervisie is de sleutel tot het vergroten van je professionaliteit. Ik werk graag gestructureerd en volgens vaste afspraken met minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers die zich hebben voorbereid om zoveel mogelijk rendement uit de intervisie te halen. Een veilige werkomgeving is daarbij vanzelfsprekend. En er wordt naast hard gewerkt gelukkig ook vaak gelachen.
Mijn standaardtarief is € 60 pp (ik ben niet BTW-plichtig).

Mijn vaste werkplekken zijn Bilthoven en Arnhem; ik werk ook bij tolken thuis.

Intervisor

Irma van der Meer, Zuid Laren

Contact: info@gestaltpraktijkvandermeer.nl - 06-27082651
Omgeving: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
Website: www.gestaltpraktijkvandermeer.nl

Profiel: Mijn naam is Irma van der Meer en ik ben geboren in 1961 in Zutphen.
Vanaf 1991 ben ik werkzaam in de dove en slechthorende wereld. In 2008 heb ik besloten om naast mijn vaste baan bij GGMD een eigen praktijk voor psychotherapie op te starten. Dit beviel mij zo goed, dat ik in 2013 besloten heb om mijn vaste baan op te zeggen om vervolgens volledig voor mijzelf te gaan starten. In mijn praktijk werk ik als zelfstandig therapeut, trainer en intervisor. Ik geef individuele therapie, relatietherapie en groepstherapie. Mijn specialisatie ligt op het gebied van doofheid, slechthorendheid en tinnitus. Ik begeleid themagroepen voor mensen met slechthorendheid en tinnitus. Ook verzorg ik bijscholingsbijeenkomsten en geef ik begeleide intervisie. Je kunt bij mij ook terecht voor workshops of themabijeenkomsten over slechthorendheid, tinnitus en het leren ontdekken van je eigen grenzen in je vak als tolk. Werken met mensen is mijn passie!Naast dat ik nieuwsgierig ben naar wat de ander beweegt ben ik altijd op zoek naar de kracht in de ander. Vanuit het contact met de ander, vindt datgene plaats waar het werkelijk om gaat! Je raakt de ander, de ander raakt jou en je reageert op elkaar. Ik ga niet oplossingsgericht te werk, want ik ben vooral geïnteresseerd het proces en dat wat achter je gedrag of je handeling ligt. Vanuit het werken met elkaar probeer ik bewustwording over eigen gedrag en eigen handelen bij de ander te vergroten. Want, wanneer men zich bewust wordt van wat je voelt in relatie tot die ander en als je weet, dat jouw gedachten en gevoelens altijd invloed uit oefenen op jou handelen, kom je vanzelf tot verandering. Wie herkent het niet dat je steeds weer in diezelfde valkuil stapt? Je handelt steeds vanuit hetzelfde patroon, die jou belemmert om datgene te bereiken wat je graag wilt. Door bewustwording hiervan kun je jezelf en dus de belemmerende patronen veranderen. Hierdoor krijg je sturing over je eigen handelen. Je bent in staat om je eigen handelen zelf te beïnvloeden en dat geeft vertrouwen. Naast dat het soms pijnlijk kan zijn om geconfronteerd te worden met jouw 'ingesleten patronen' en valkuilen, is het vooral een leuke ontdekkingstocht naar jezelf in een veilige intervisie omgeving. Het is een feest om te zien, dat wanneer je jezelf kwetsbaar en leergierig opstelt, je steeds meer in je eigen kracht komt. Je ontwikkelt je steeds meer tot wie je werkelijk bent en wilt zijn. Groeien in je persoonlijke ontwikkeling straalt uit op alle gebieden dus ook in het uitoefenen van je vak. Ik werk met creatieve vormen en met verschillende intervisiemethodieken.

Intervisor

Ronald van Strien, Udenhout

Contact: vstc@ziggo.nl - (06) 53248844
Omgeving: Provincie Noord Brabant, Zeeland en Utrecht

Ik ben Ronald van Strien, 59 jaar en woonachtig in Udenhout. Ik heb ruim 35 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een beperking. Ik ben in de zorg gaan werken met als doel mensen in hun kracht te zetten. Door samen op zoek te gaan naar mogelijkheden, kansen en uitdagingen verminderen of verdwijnen de belemmeringen.

Reflecteren op de eigen competenties die nodig zijn voor het werk, om de doodeenvoudige reden dat je je eigen instrument bent. In deze dynamische snel veranderende wereld wordt de professional geacht hierin mee te bewegen. Delen van ervaringen, dilemma’s en samen zoeken naar oplossingen.

Opleidingen die ik gevolgd heb zijn: Z-opleiding, managementopleiding in de zorg, docentenopleiding zorg en welzijn en de opleiding toegepaste integrale psychologie.

Werkervaring: Z verpleegkundige; teamleider; manager wonen voor mensen met een beperking; manager kind en gezin en opleidingsadviseur. Sinds 2006 heb ik mijn eigen onderneming in training en coaching.

 

Intervisor

Margriet Wijshoff, Maastricht

Contact: margrietwijshoff@outlook.com.nl - (06)18981087 
Omgeving: regio Limburg, bereid om te reizen tot Eindhoven

Profiel: Ik heb jarenlang gewerkt binnen het onderwijs als docent omgangs-kunde/gezondheidskunde en sociale vaardigheden. Door deze ervaring heb ik een goede basis ontwikkeld voor het werken met en het begeleiden van mensen in werksituaties.
Daarna heb ik me gespecialiseerd in het begeleiden van mensen door de volgende opleidingen te volgen: De opleiding “instrumenten voor hulp” gevolgd aan het ITIP (Instituut Toegepaste Integrale Psychologie te Nijmegen). Vervolgens heb ik aan de V.O. te Nijmegen de leergangen coaching en supervisie afgerond en ben ik geregistreerd supervisor. In mijn vrije tijd heb ik een acteurstraining gevolgd. Mijn manier van werken kenmerkt zich door het op een creatieve manier aanbieden van verschillende werkvormen passend bij de vraag en het doel van de begeleiding.

Intervisor

Martie Emmerzaal, Gouda

Contact: emmerzaal@xs4all.nl - (06) 30131004
Omgeving: straal van 40 kilometerrondom Gouda
Website: www.tolkinsigne.nl

Profiel: Veel tolken kennen mij als collega-tolk, docent bij de justitieopleiding SIGV of als trainer en coach bij TolkInsigne (of vroeger als docent van de HU).
Als coach en trainer ben ik positief ingesteld, creatief en to-the-point. Ik vind het belangrijk om met een lach te werken en te kijken naar het goede, dat is altijd mijn startpunt in het begeleiden van groepen en individuen. Ik schrik ook niet terug voor emoties en de schaduwkant van het leven en het werk.
Intervisie is een schitterend middel om in het eenzame vak dat wij als tolken hebben, te sparren met collega’s over mogelijke oplossingen. Hoe meer oplossingen we hebben, hoe meer keuzes wat we in welke situatie kunnen inzetten. Ik vind het daarbij belangrijk dat de tolken hun eigen antwoorden vinden voor hun functioneren in het werkveld. Keuzes die bij jou passen, maken jou uniek in tolkenland. Daarbij ga ik uit van je eigen kracht en passie.

Ik begeleid reeds jaren tolken in het werkveld, naast bevoegd docent, ben ik nu ook gediplomeerd Academisch Coach en Counselor (ACC). Je kunt bij me terecht voor training, persoonlijke coaching, voor intervisie of training op maat van kleine tolkgroepen.
Ik vind het een uitdaging en een geschenk als ik met je/ jullie mag oplopen in het proces van groei en professionaliteit.

Intervisor

Anke Heij, Almelo
 
Contact: info@kunstvanhetmogelijke.nl - 06-19794460
Omgeving: Noord, Oost en Midden-Nederland 
Website: www.kunstvanhetmogelijke.nl

Profiel: Ik ben Anke Heij. Mijn CV in een notendop: in 2004 studeerde ik af als tolk Nederlandse Gebarentaal. Van 2011 tot eind 2018 werkte ik als gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken met de specialisatie justitietolk in het RTGS. In 2013 haalde ik mijn diploma als lifecoach (post-HBO). Eind 2018 stopte mijn werk als tolk, door plotselingen slechthorendheid. Dat betekent dat ik vanuit een unieke achtergrond begeleidt: die van (ex-)tolk én tolkgebruiker.
 
Het beroep tolk is een 'eenzaam' beroep, maar toch is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Sparrend met collega's kun je tijdens intervisie ervaren dat je keuzemogelijkheden hebt om met een situatie om te gaan. Het verlaagt de stress die je werk met zich mee kan brengen. Dat geeft je meer mogelijkheden en vrijheid om effectiever en met plezier je werk te doen. Als professioneel intervisor kan ik je hierbij ondersteunen.
 
Tijdens intervisie verdiep en onderzoek je de casussen die door jou of je collega's ingebracht worden. De kracht van het delen met collega’s zit in de onderlinge uitwisseling van ervaringen en visies, en het delen en (h)erkennen van gedachten en gevoelens. Zo krijg je meer inzicht in hoe je in je werk staat, in wie je zelf bent in je werk, en kun je mogelijke oplossingen vinden voor tolkdilemma’s. Je ontwikkelt jezelf dus in jouw vakgebied. Hierdoor word je krachtiger, als tolk én als mens.
 
Als intervisor ben ik procesbegeleider van een intervisiebijeenkomst. Ik werk bij intervisie vanuit wat goed gaat en jouw eigen kracht en passie. Ik vind het belangrijk dat je eigen antwoorden vindt op de vragen die je hebt over jouw functioneren in het werkveld. Je eigen antwoorden zijn veruit de krachtigste antwoorden. Van daaruit kun jij verder. Soms komen daar ook emoties bij. Emoties horen er bij en mogen er zijn.

Intervisor

Greetje Kreulen, Haarlem

Contact: g.kreulen@planet.nl - (023) 5316873 - (06) 21530813
Omgeving: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht

Profiel: Als basis staat het principe "samen communicatief handelen" centraal. Dit betekent dat alles wat wordt gezegd in vertrouwen wordt gedeeld. De focus ligt op: Eigen kracht, oplossingsgericht werken, werken in vrijheid: d.w.z. dat de gebruikte methode als middel wordt ingezet en niet als doel.

Als intervisor vind ik het belangrijk dat "het denken" op gang wordt gebracht. Er wordt gewerkt met een agenda, die betaat uit: een thema, bijvoorbeeld:
waar eindigt mijn verantwoordelijkheid als tolk; hoe ga ik om met het gebied van de vrije ruimte binnen mijn werk; afstand en betrokkenheid, etc.
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt in onderling overleg.
Op deze wijze wordt er gewerkt aan het concretiseren van het individuele beroepsprofiel als tolk gebarentaal of schrijftolk.
Mijn ervaring als intervisor: Riagg, Erasmus-universiteit, Nationale Opera en Ballet, Hogeschool Utrecht: o.a. IGTD, Hogeschool Amsterdam.

Intervisor

Heleen van den Houten, Bennekom

Contact: info@evenwicht.org    0629461555
Omgeving: Gelderland, Utrecht, Overijssel, Brabant, Drenthe
Website: www.evenwicht.org

Profiel: Ik geef in opdracht van In the mirror module B in de nascholing voor tolken “Het Ethisch Drieluik”.
Ik vind het vak van tolk inspirerend omdat ik een nog wel onontgonnen gebied zie: ik zie tolken die met hart en ziel hun werk doen. Ik denk dat zij vaak veel meer in zich hebben dan dat zij inzetten in de interactie met hun klanten. Dit vanuit ieders eigenheid en talenten. Je
persoonlijkheid kleurt de manier waarop je je rol invult. Je bent zelf het instrument. Ik werk vanuit het persoonlijkheidsprofiel DISC. Dit is de basis 2 van de training en ook de intervisie die ik verder geef bij de overheid, in de gezondheidszorg en in het onderwijs.
Ik merk dat tolken na de nascholing behoefte hebben om via intervisie het geleerde in praktijk te brengen, leren van elkaars deskundigheid en hoe zij zichzelf optimaal in kunnen zetten in tolksituaties.

Supervisor / Intervisor

Nynke van Lingen Nijmegen

Contact: nynkevanlingen@outlook.com    06-45358294/06-57434588
Omgeving: Nijmegen-Arnhem/circa 60 minuten maximum reistijd
Website:  nog niet bekend

Profiel:

“Ik heb er last van dat een cliënt zegt dat ik niet hard genoeg voor hem werk. Dit gevoel herken ik uit mijn relatie met mijn ex-partner. Willen jullie met mij gaan onderzoeken wat maakt dat ik zo geraakt word door dit gevoel?”, zo begon een professional haar intervisievraag. Kwetsbaar, voelbaar geraakt, maar veilig binnen haar intervisiegroep is zij gaan onderzoeken wat deze opmerking met haar deed. Waarom juist deze opmerking haar triggerde en wat zij wil doen om meer regie hier over te krijgen. Onderzoeken met als doel om te reflecteren op haar handelen, haar voelen en haar denken. Met als resultaat dat zij niet alleen meer inzicht had, maar ook in haar beleving meer keuzes had in haar contact met cliënten om anders te gaan handelen. Als professional in het sociaal domein ontkom je niet aan thema’s die raken aan je eigen socialisatie, je ervaringen als partner, en aan hoe jouw omgeving hierop reageert. Thema’s als grenzen ervaren en stellen, angst, erkenning en waardering, goed genoeg zijn, authenticiteit en autonomie. Tijdens (begeleide) intervisie onderzoek je, als professional, op methodische wijze waardoor je vanuit je kracht en je kwaliteiten kunt werken, wat ook de psyche ten goede komt, zodat veranderend handelen en welbevinden elkaar versterken.

Bij supervisie ga ik verder met jou in op de vraag waarom een bepaalde situatie je raakt, en hoe je de verbinding kan maken als professional en privé-persoon met je denken, voelen, handelen en willen. Dit kan in groepsverband en individueel. Mijn tarief is afhankelijk van de groepsgrootte en varieert van €80,- tot €105,- per uur (geen BTW, exclusief reiskosten).

Intervisor

Mirjam Halkes Amersfoort

Contact: info@welopstellingen.nl     085 – 0603 160
Omgeving: Nederland
Website:  www.welopstellingen.nl

Profiel: Iedereen heeft een eigen, unieke plek. Voor mij is de plek als opsteller, trainer en begeleider waarachtig en vervullend. Als mede-eigenaar van Welopstellingen geef ik inhoud aan het zichtbaar maken van deze missie. 'Voorbij mijn denkende hoofd, maak ik contact met mijzelf en wordt zichtbaar wat er echt speelt en aanwezig is. Dat is voor mij de essentie van het systemisch werk'. De ontdekking van het opstellingenwerk heeft voor mij de reset in mijn 
leven gebracht waar ik altijd (on)bewust naar onderweg was. Het samenvallen met jezelf in datgene wat je doet, is een bijzonder kado. Het is voor mij een drijfveer geworden om velen te inspireren met dit werk en te helpen helderheid te verkrijgen in patronen, persoonlijke 
talenten en kwaliteiten of juist ondersteunend te zijn in de moeilijkere fasen in iemands leven en werken. 

'Ik hecht veel waarde aan voortdurende persoonlijke ontwikkeling en al mijn ervaringen daarin neem ik mee om diepere lagen te kunnen raken. Ik heb ruim 20 jaar in het bedrijfsleven als consultant en strategisch beleidsmaker op gebied van duurzaamheid kwaliteitsborging, circulariteit en veiligheid' gewerkt'.

Een tolk die kennis heeft van de systemische wetmatigheden en verdiepend inzicht heeft in het begrip plekbewustzijn, kan het eigen functioneren als tolk en de plek van de tolk ten opzichte van de tolkgebruiker beter en gemakkelijker innemen. Dat is fijn voor de tolk, maar ook voor de tolkgebruiker. 

'Het werk van Mirjam kenmerkt zich door helderwetende precisie, een open hart en passie voor het werken met mensen''.