In het reglement staan alle voorwaarden voor registratie en de algemene voorwaarden met betrekking tot de nascholingsverplichting beschreven. Ook staat er informatie in over de bezwaar en beroepsprocedure. Van iedere geregistreede tolk wordt verwacht dat zij op de hoogte is van de inhoud van het reglement. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden worden deze via de nieuwsbrief en/of de email met tolken gecommuniceerd en wordt het document ook hier geplaatst.

Aanvullend op het reglement zijn er criteria en voorwaarden met betrekking tot de deskundigheidsbevorderende activiteiten beschreven. Deze staan hieronder voor u op een rij:

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via info@stichtingrtgs.nl 

In het reglement en de criteria wordt verwezen naar de competenties van tolk NGT en schrijftolken. Deze competentiebeschrijvingen zijn te vinden in dit document

Op de pagìna Permanente Educatie vindt u alle informatie op een rij en vindt u ook de verschillende formats die we gebruiken.

 

Beroepscommissie

De beroepscommissie van RTGS behandelt en beoordeelt beroepschriften die zijn ingediend tegen een besluit van de specialisatiecommissie en/of het bestuur van RTGS. De werkwijze rondom het indienen en de behandeling van een beroepsschrift staat beschreven in het reglement van de beroepscommissie.

 

Voorwaarden voorlopige registratie Dove tolken NGT

Onder  strikte  voorwaarden  is  er  tijdelijk  een  voorlopige  registratie  mogelijk  voor  kandidaat Dove  tolken  NGT.  Deze  mogelijkheid  is  ontwikkeld  om  Dove  tolken,  die  reeds  als  tolk  werkzaam  zijn,  de mogelijkheid  te  bieden  tot  registratie.