Vanaf 1 maart 2022 werkt RTGS met een nieuwe opzet voor Permanente Educatie. In de infographic vind je de informatie overzichtelijk op een rij.  

 

Reglement

In het reglement en de documenten ‘Criteria en voorwaarden categorie 1 Scholingsactiviteiten’ en ‘Criteria en voorwaarden categorie 2 Overige activiteiten’ is uitgebreidere informatie te vinden. 

Mocht je vragen hebben, dan kun je deze stellen via info@stichtingrtgs.nl 

In het reglement en de criteria wordt verwezen naar de competenties van tolk NGT en schrijftolken. Deze competentiebeschrijvingen zijn te vinden in dit document

Bij zowel het aanvragen van activiteiten in categorie 1 Scholingsactiviteiten als bij het aanvragen van activiteiten in categorie 2 Overige activiteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende formats. Deze formats zijn te vinden bij de betreffende aanvraagformulieren, maar staan ook op deze pagina overzichtelijk op een rij.  

 

Voorwaarden voorlopige registratie Dove tolken NGT

Onder  strikte  voorwaarden  is  er  tijdelijk  een  voorlopige  registratie  mogelijk  voor  kandidaat Dove  tolken  NGT.  Deze  mogelijkheid  is  ontwikkeld  om  Dove  tolken,  die  reeds  als  tolk  werkzaam  zijn,  de mogelijkheid  te  bieden  tot  registratie. 

 

Archief

Hieronder vind je het voorgaande regelement dat tot 1 maart 2022 van toepassing was.