Aanbieders

Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen deze bij de Stichting RTGS aanmelden om erkend te worden. Zij dienen hiervoor de benodigde inloggegevens te hebben om zo het formulier  'Scholingsactiviteit aanmelden' in te kunnen vullen.

Als u geïnteresseerd bent in het aanbieden van scholingsactiviteiten voor tolken gebarentaal en schrijftolken kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingrtgs.nl met een verzoek om inloggegevens.

In de aanvraag verwachten wij in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adresgegevens van de organisatie
  • naam en e-mailadres van de contactpersoon
  • eventueel adres van de website
  • portfolio van de organisatie
  • informatie over het soort scholingsactiviteiten dat je wilt aanbieden

U ontvangt van ons na goedkeuring de inloggegevens om scholingsactiviteiten via de website te kunnen aanmelden. De aanmelding van de scholingsactiviteit is alleen online mogelijk door het invullen van het formulier 'Scholingsactiviteit aanmelden' tot maximaal twee maanden na de einddatum van de activiteit.

Na aanmelding van de scholingsactiviteit brengt de Commissie Permanente Educatie een advies uit en zal de Stichting RTGS bepalen of de scholingsactiviteit wordt goed- of afgekeurd. U ontvangt binnen 2 maanden bericht.

Individuele tolken

Wilt u als tolk zelf op individuele basis scholingsactiviteiten volgen? Stuur dan een mail naar info@stichtingrtgs.nl met daarin de relevante gegevens. U kunt hiervoor gebruik maken van het format ‘Aanmeldformulier scholingsactiviteit door individuele tolk’ dat hier te vinden is. 

Vervolgens zal de scholingsactiviteit voor u worden ingevoerd en ter beoordeling worden doorgestuurd naar de CPE. U ontvangt binnen 2 maanden bericht.

Criteria en voorwaarden

Voor criteria en voorwaarden waaraan scholingsactiviteiten moeten voldoen om te worden erkend wordt verwezen naar het Reglement en de daarbij behorende Criteria en voorwaarden Categorie 1 Scholingsactiviteiten.
Voor het aanmelden van deskundigheidsbevorderende activiteiten in categorie 2 Overige activiteiten, wordt verwezen naar de Criteria en voorwaarden Categorie 2 Overige activiteiten.