Registratieprocedure

1. Registratie-voorwaarden

U kunt zich aanmelden voor registratie in het Register van de Stichting RTGS indien u aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U bent in het bezit van het Bachelor Diploma ‘Tolk Nederlandse Gebarentaal’ van de Hogeschool Utrecht
  2. U bezit een Associate Degree ‘Schrijftolk’ van de Hogeschool Utrecht.
  3. U heeft een buitenlands diploma 'Tolk Gebarentaal' behaald én u staat ingeschreven in het buitenlands 'Register voor Tolken Gebarentaal'.
  4. U heeft een buitenlands diploma ‘Schrijftolk’ behaald én u staat ingeschreven in een buitenlands ‘Register voor Schrijftolken’.

2.   Registratie aanmelden

Klik op de knop Registreer als tolk en vul het formulier in. Controleer deze gegevens goed. Indien uw gegevens niet correct zijn, kunt u deze aanpassen in het formulier. Wanneer al uw registratiegegevens duidelijk en correct zijn ingevuld, klik dan op REGISTREER. Indien u bepaalde velden niet goed heeft ingevuld krijgt u hier een foutmelding van met behoud van de huidige ingevulde gegevens.

Let op: Ná versturen kunt u een aantal gegevens online pas wijzigen zodra uw registratie door de Stichting RTGS is goedgekeurd en aan u is bevestigd.
Alle adresgegevens worden standaard niet gepubliceerd. U kunt deze gegevens na goedkeuring en definitieve registratie ter publicatie beschikbaar maken.


3.   Registratieaanmelding voltooien

Zodra u op REGISTREER klikt, worden uw gegevens opgeslagen in de database van de Stichting RTGS en ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mail-adres. Hierop staan alle registratiegegevens, die u op het registratieformulier heeft ingevuld. De e-mail bevat ook een aantal bijlagen, te weten een SEPA machtigingsformulier voor het incasseren van de jaarlijkse registratiekosten én een akkoordverklaring gegevensverwerking, regelement & beroepscode. 

Om uw inschrijving in het RTGS te kunnen verwerken en goedkeuren, hebben we enkele documenten van u nodig:

  • De ingevulde en ondertekende bijlage ‘Akkoordverklaring gegevensverwerking, regelement & beroepscode’
  • De ingevulde en ondertekende bijlage ‘Doorlopende SEPA-machtiging registratiegelden RTGS’
  • Een origineel en recent standaard basis uittreksel ‘Basisregistratie Personen (BRP)’ uit uw woonplaats
  • In geval van registratie als tolk NGT: een gewaarmerkte kopie van uw Bachelor-diploma tolk NGT
  • In geval van registratie als schrijftolk: een gewaarmerkte kopie van uw diploma Associate Degree schrijftolk óf het certificaat ‘Traject schrijftolk voor tolken NGT’ (alleen van toepassing indien u al over een bachelor diploma tolk NGT beschikt)

Voor alle bijlagen geldt dat de documenten niet ouder mogen zijn dan 3 maanden.
Controleer zorgvuldig of alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en uw handtekening op de juiste plaatsen is gezet. E-mail alle documenten naar info@stichtingrtgs.nl

4.   Definitieve registratie

Binnen drie weken na ontvangst van alle benodigde documenten zoals in stap 3 omschreven, worden alle gegevens op juistheid en volledigheid conform de registratievoorwaarden gecontroleerd. Vanaf dat moment zijn uw standaardgegevens zichtbaar in het Register. U ontvangt per e-mail een registratiebevestiging en het verzoek om de éénmalige inschrijvingskosten* en de registratiegelden* van het lopende jaar zelf over te maken. Vanaf het daarop volgende jaar worden de registratiegelden automatisch geincasseerd. 
Met uw log-in kunt u vervolgens uw contactgegevens vrijgeven voor publicatie.

Indien u aan de registratievoorwaarden voldoet en u wilt zich nu online registreren, klik dan op Registreer als tolk.

* Tarieven 2024 Inschrijvingskosten: EUR 165 (eenmalig). Registratiekosten: EUR 199 voor een volledig jaar.