Registratieprocedure

1. Registratie-voorwaarden

U kunt zich aanmelden voor registratie in het Register van de Stichting RTGS indien u aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U bent in het bezit van het Bachelor Diploma ‘Tolk Nederlandse Gebarentaal’ van de Hogeschool Utrecht
  2. U heeft een buitenlands diploma 'Tolk Gebarentaal' behaald én u staat ingeschreven in het buitenlands 'Register voor Tolken Gebarentaal'.
  3. U bezit een Associate Degree ‘Schrijftolk’ van de Hogeschool Utrecht.
  4. U heeft een buitenlands diploma ‘Schrijftolk’ behaald én u staat ingeschreven in een buitenlands ‘Register voor Schrijftolken’.

2.   Registratie aanmelden

Klik op de knop ‘Registreer als tolk” en vul het formulier in. Controleer deze gegevens goed. Indien uw gegevens niet correct zijn, kunt u deze aanpassen in het formulier. Wanneer al uw registratiegegevens duidelijk en correct zijn ingevuld, klik dan op VERSTUREN. Indien u bepaalde velden niet goed heeft ingevuld krijgt u hier een foutmelding van met behoud van de huidige ingevulde gegevens.

Let op: Ná VERSTUREN kunt u een aantal gegevens online pas wijzigen zodra uw registratie door de Stichting RTGS is goedgekeurd en aan u is bevestigd.
Alle adresgegevens worden standaard niet gepubliceerd. U kunt deze gegevens na goedkeuring en definitieve registratie ter publicatie beschikbaar maken.


3.   Registratieaanmelding voltooien

Zodra u op versturen klikt, worden uw gegevens opgeslagen in de database van de Stichting RTGS en ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mail-adres. Hierop staan alle registratiegegevens, die u op het registratieformulier heeft ingevuld. De e-mail omvat ook de machtiging, waarmee u de Stichting RTGS toestemming verleent om de éénmalige inschrijvingskosten en de jaarlijkse registratiekosten van uw bankrekening te incasseren. 

We verzoeken u de e-mail te printen, de gevraagde gegevens in te vullen en uw handtekening te plaatsen zoals aangegeven. 
Behalve de e-mail zijn ook de volgende bijlagen noodzakelijk: 

  1. een gewaarmerkte kopie van uw diploma of certificaat, of brief van de examencommissie
  2. een origineel en recent uittreksel uit de gemeentelijke 'Basisadministratie Persoonsgegevens' (niet ouder dan 1 maand).

Vervolgens moet u het formulier en de vereiste bijlagen scannen en binnen 2 weken verzenden naar: info@stichtingrtgs.nl 

4.   Definitieve registratie

Binnen drie weken na ontvangst van het door u ingevulde registratie/machtigings-formulier en bijlagen zoals in stap 3 omschreven, worden alle gegevens op juistheid en volledigheid conform de registratievoorwaarden gecontroleerd. Vervolgens worden de éénmalige inschrijvingskosten* en de registratiekosten* voor het lopende jaar van uw rekening afgeschreven. U ontvangt per e-mail een registratiebevestiging. Vanaf dat moment zijn uw standaardgegevens zichtbaar in het Register. Met uw log-in kunt u vervolgens uw contactgegevens vrijgeven voor publicatie.

* Tarieven 2022 Inschrijvingskosten: EUR 165 (eenmalig). Registratiekosten: EUR 180 per jaar.

Indien u aan de registratievoorwaarden voldoet en u wilt zich nu online registreren, klik dan op Registreer als tolk.