Doelstellingen:

 • Registreert gekwalificeerde Tolken Gebarentaal en Schrijftolken.
 • Bewaakt de kwaliteit van geregistreerde tolken, onder meer door specifieke opleidingseisen te stellen aan tolken bij inschrijving in het register.
 • Bevordert de kwaliteit en professionaliteit van geregistreerde tolken door nascholing verplicht te stellen zodat de tolk zijn of haar vaardigheden uitbreidt en versterkt.

Wat betekent de Stichting RTGS voor Tolken Gebarentaal en Schrijftolken?

 • Tolken Gebarentaal en Schrijftolken kunnen zich inschrijven in het nationaal Register van de Stichting RTGS, indien zij voldoen aan de diploma-eisen volgens het toepasselijke reglement.
 • Geregistreerde tolken worden officieel erkend als gekwalificeerde en professionele Tolken Gebarentaal en/of Schrijftolken
 • Tolken die zich in het Register van de Stichting RTGS willen inschrijven moeten zich houden aan:
  • de beroepscode en het beroepsprofiel zoals gepubliceerd door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal (NBTG) en/of de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV)
  • het toepasselijke reglement van de Stichting RTGS.
 • Geregistreerde tolken verplichten zich vanaf inschrijving in het RTGS tot het volgen van periodieke nascholing.
 • Organisatieschema: