De Raad van Toezicht is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en leden op voordracht van Dovenschap, Hoormij, Divers Doof, de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV).

De heer C. H. Huisman, Voorzitter Raad van Toezicht

Eelco Huisman is sinds 1 januari 2013 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, d.w.z. niet afkomstig uit kringen van gebruikers of geregistreerden. Hij is – aanvankelijk als bestuursadviseur en nu nog als coördinator R&D – bij GGMD wel bekend met de wereld van doven en slechthorenden. Voordien was hij o.a. inspecteur volksgezondheid en directeur GGD en ook altijd actief in brancheorganisaties op landelijk niveau. In nevenfuncties was hij toezichthouder in de Arnhemse volkshuisvesting en lid van Provinciale Staten in Gelderland. 

De heer W. Terpstra, lid Raad van Toezicht

In januari 2014 is Willem Terpstra op voordracht van de NBTG, toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij is sinds 1987 tolk Nederlandse Gebarentaal. Als tolk Nederlandse Gebarentaal functioneert hij op de verschillende ervaringsgebieden die worden genoemd door het RTGS. Van 1997 tot 2016 is hij met een korte onderbreking verbonden als Hogeschooldocent aan het Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D), onderdeel van de Hogeschool Utrecht . Hij heeft hier onder andere meegewerkt aan het vormgeven aan de Opleiding leraar NGT/Tolk NGT. 
Belangrijk vindt hij dat tolken-NGT een goede band behouden met de Dovengemeenschap. Immers het beroep tolk NGT is ontstaan vanuit deze gemeenschap. Daarnaast is het van belang dat een tolk ook cultureel ingebed is in deze gemeenschap om zijn of haar beroep goed uit te kunnen oefenen. Uiteindelijk gaat het om het waarborgen van kwaliteit van de tolk en een goede match tussen tolk en klant

De heer A. B. Wijbenga, lid Raad van Toezicht

Albert Wijbenga is al vanaf zijn geboorte doof, in zijn dagelijkse leven en tijdens werk is hij een fervent tolkgebruiker. 
Tijdens vergaderingen op zijn werk, bij cursussen, kerkdiensten, familiefeestjes, grote (internationale) congressen,
enzovoorts. Een tolk Nederlandse gebarentaal en in sommige gevallen een schrijftolk, is voor hem een grote vanzelfsprekendheid. 
Vanzelfsprekend voor hem dat er een tolk aanwezig is én dat er sprake is van hoge kwaliteit. Via de Raad van Toezicht wil hij graag een bijdrage geven aan het borgen van hoog gekwalificeerde tolken. Op basis van zijn werkervaringen in het onderwijs (o.a. directeur van de Guyotschool VSO) en zijn bestuurlijke ervaringen kent hij het tolkenlandschap vrij goed; er zijn grofweg drie partijen: de overheid (o.a. UWV), de tolkgebruikers en de tolken zelf. Op voordracht van Dovenschap is hij namens de dovengemeenschap in Nederland lid van de Raad van Toezicht.

MEVROUW L. GOMES, LID RAAD VAN TOEZICHT

Linda Gomes, schrijftolk sinds 2005. Voorheen lid van de CPE, nu op voordracht van de NSV toegetreden tot de Raad van Toezicht.
Vanaf 2009 Gecertificeerd SIGV Strafrecht tolk, en sinds 2013 opgenomen als adviseur in de Landelijke Deskundigheids Makelaar, van de Nationale Politie.

Binnen de schrijftolkopleiding verzorg ik gastlessen over tolken voor justitie en tolken in het theater.
Vanaf 2016 lid van de klachtencommissie op voordracht van de NSV.

Mijn motto is “Door goede samenwerking tot optimale communicatie komen tussen de tolkgebruiker en zijn/haar omgeving”

MEVROUW D. DE GRAAF, LID RAAD VAN TOEZICHT

Sinds juni 2020 is Dorien de Graaf lid van de Raad van Toezicht van de RTGS. Dorien is laatdoof ten gevolge van een progressieve slechthorendheid, zij is een CI gebruiker. Zij is opgeleid als verpleegkundige en docent NGT, werkt sinds 2000 in de Gelderhorst in Ede. Zij is werkzaam op de afdeling Communicatie , Training en Advies en werkt tevens als praktijkondersteuner huisarts waarbij de nadruk ligt op de communicatie met de dove bewoners over gezondheid gerelateerde onderwerpen. Zowel in de privé- als werksituatie heeft zij veel ervaring met het inzetten van tolken (NGT, NmG en schrijftolken ) voor haarzelf en ook voor andere tolkgebruikers. Het belang van kwalitatief goed tolken en een goede beroepshouding is essentieel voor het ervaren van toegankelijkheid op basis van gelijkwaardigheid en voor de persoonlijke ontwikkeling van de tolkgebruiker. Hiervoor wil zij zich inzetten in de Raad van Toezicht.