De beroepscommissie van RTGS behandelt en beoordeelt beroepschriften die zijn ingediend tegen een besluit van de specialisatiecommissie en/of het bestuur van RTGS.

Wanneer geregistreerde tolken en/of aanbieders van scholingsactiviteiten het niet eens zijn met een besluit, kunnen zij bezwaar maken tegen voornoemd besluit. Als het bezwaar is afgewezen, kunnen zij in beroep gaan bij een onafhankelijke beroepscommissie. De beroepscommissie gaat vervolgens de genomen beslissing toetsen aan het bestaande reglement en/of richtlijnen.

Een beroepschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend is gemaakt.

De werkwijze rondom het indienen en de behandeling van een beroepsschrift staat beschreven in het reglement van de beroepscommissie.

De leden van de beroepscommissie zijn:

  • Mevrouw mr. K. van Berkel, voorzitter
  • Mevrouw A. van Kampen, lid
  • Mevrouw M. Michiels, lid
  • Mevrouw I. de Waal, lid
  • De heer A. Terpstra, lid

De beroepscommissie is een onafhankelijk en objectief orgaan. Leden van de commissie hebben zich te houden aan geheimhouding. Als blijkt dat er sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling, dan zal het betreffende lid terugtreden en het beroepsschrift niet behandelen.