De Stichting RTGS wordt bestuurd door een directeur, benoemd door de Raad van Toezicht.

Benny Elferink is directeur/bestuurder van de stichting RTGS
Alie Larkworthy is administratief medewerkster van de stichting RTGS

BENNY ELFERINK, DIRECTEUR

Benny Elferink is sinds mei 2017 directeur voor anderhalve dag per week. In principe werkt hij elke vrijdag samen met Alie Larkworthy op het bureau RTGS, in een leuke werkruimte van de Berengroep in Bilthoven. Zijn functie bestaat ruwweg uit de werkoverleggen met Alie over de lopende zaken, externe contacten met o.a. stakeholders, HU-IGTD, aanbieders van de nascholingsactiviteiten, het UWV e.d. Ook zorgt hij voor de financiën. Verder is hij als voorzitter van de Commissie Permanente Educatie betrokken bij de beleidsontwikikelingen van nascholingen en geeft extra aandacht aan een aantal complexe nascholingsactiviteiten. Op de kwartaalijkse vergaderingen van Raad van Toezicht legt hij, zoals het hoort, verantwoording af. Op dit moment is hij samen met diverse betrokkenen hard bezig met de “Route naar het kwaliteitsregister RTGS 3.0”,

Naast deze functie is hij werkzaam bij het Nederlands Gebarencentrum als projectcoördinator/controller en op vrijwillig basis als belangenbehartiger voor tolkvoorziening.

ALIE LARKWORTHY, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Mijn naam is Alie Larkworthy.

Sinds 2014 ben ik betrokken bij het RTGS. Een register wat me aan het hart gaat. Enerzijds is het voor tolkgebruikers belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van tolken, anderzijds is het voor tolken belangrijk om hun beroepskwaliteiten op peil te houden door nascholingen te volgen.  Ik heb veel contacten met tolken, aanbieders van nascholingen en organisaties in het werkveld. Geen dag is hetzelfde! Op dit moment is het RTGS bezig met een volgende stap richting Kwaliteitsregister. Veel nieuwe ontwikkelingen dus waar ik graag deel van uitmaak. Tot mails, bels of tot ziens! Groet, Alie

Impressie van onze werkruimte in Bilthoven op vrijdagen