De Stichting RTGS wordt bestuurd door een directeur, benoemd door de Raad van Toezicht.

Markell Gremmen is directeur/bestuurder van de stichting RTGS
Alie Larkworthy is administratief medewerkster van de stichting RTGS

MARKELL GREMMEN, DIRECTEUR

Markell Gremmen is per 1 juni 2021 gestart als directeur-bestuurder van het RTGS.

Ik ken het werkveld goed, vanwege mijn werk als tolk Nederlandse Gebarentaal en andere beleid en managementfuncties in het werkveld. Ik zie het als een taak van het Register om bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en -bevordering van de beroepsgroep, waarbij wensen en behoeften van de tolkgebruikers een essentiële rol spelen. Samenwerking met en tussen de vertegenwoordigers van tolkgebruikers, tolken en andere stakeholders is daarbij ontzettend belangrijk. Ik kijk er naar uit om met de verschillende partijen verder te werken aan het verder professionaliseren van het Register. 

ALIE LARKWORTHY, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Mijn naam is Alie Larkworthy.

Sinds 2014 ben ik betrokken bij het RTGS. Een register wat me aan het hart gaat. Enerzijds is het voor tolkgebruikers belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van tolken, anderzijds is het voor tolken belangrijk om hun beroepskwaliteiten op peil te houden door nascholingen te volgen.  Ik heb veel contacten met tolken, aanbieders van nascholingen en organisaties in het werkveld. Geen dag is hetzelfde! Op dit moment is het RTGS bezig met een volgende stap richting Kwaliteitsregister. Veel nieuwe ontwikkelingen dus waar ik graag deel van uitmaak. Tot mails, bels of tot ziens! Groet, Alie