Op deze pagina kunt u de jaarstukken vinden van de laatste 3 jaar, onze staturen en de beleidsontwikkelingen.

Statuten

De akte van oprichting van de Stichting Register Tolken Gebarentaal is gepasseerd op 6 juli 2001. 

Op 18 september 2015 is de naam gewijzigd in Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken. De statuten zijn aangepast.