Bij de Stichting RTGS staan onder andere de volgende aanbieders geregistreerd:

Aanbieders bepalen zelf of zij op deze pagina vermeld willen worden en leveren daartoe informatie aan. RTGS is niet verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Bluegg

Bluegg is een onderneming met gepassioneerde professionals. Wij richten ons op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. De unieke aanpak van Bluegg is voornamelijk gericht op vaardigheden die de emotionele intelligentie (EQ) van mensen sterk verhogen, de positieve verandering. Hierdoor ontstaat er groei op zowel zakelijk als persoonlijk vlak.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die zeer succesvol zijn vaak een hogere Emotionele Intelligentie hebben. Bluegg maakt gebruik van unieke expertise in Lichaamstaal voor Business. Wij zijn leading partner bij de #1 van de wereld op het gebied van Lichaamstaal trainingen voor zakelijk gebruik. Voor de emotionele intelligentie programma’s beschikken wij over diverse EQ assessment tools. Hiervoor is er een accreditatie en nauwe samenwerking met Six Seconds, een internationaal netwerk voor het ontwikkelen van Emotionele Intelligentie.

Edusign

EDUSIGN heeft als focus het verbeteren van vaardigheden. Bij tolken Gebarentaal doet zij dat door middel van opbouwende coaching voor alle denkbare niveaus. Voor zowel beginnende als zeer ervaren tolken. Het is mogelijk om te kiezen voor een allround coaching: werken aan samenwerking, attitude, taalvaardigheid NGT, tolkvaardigheid en functie/rol van de tolk in de huidige tijden. Maar ook kunnen we samen kijken naar een specifiek hulpvraag en/of een bepaalde vaardigheid dat je verder wilt "aanscherpen".

Vooral onderwijstolken zijn bij EDUSIGN op een goede plek. Sinds 2014 is er speciaal voor hen aanbod in vorm van reeksen "tolken voor kinderen". Vanaf 2021 is er een uitbreiding met ook cursussen voor tolken in onderwijssettings met jongeren/jongvolwassenen.

Andere activiteiten van EDUSIGN richten zich o.a. op:

Ouders van dove kinderen
International Sign
Curricula/materialen ontwikkelen

Joni Oyserman is gebarentaalwetenschapper, docent NGT en jarenlang werkzaam als tolkentrainer. Al haar hele leven beweegt ze zich makkelijk in twee werelden: de dovenwereld en de horende wereld. Als doofgeborene kent ze alle ins en outs van deze werelden. Ze weet zelf als jarenlange tolkgebruiker (zowel nationaal als internationaal) exact wat de klant nodig heeft en hoe/op welke manier de tolk zich verder kan bekwamen. Daarover werkt ze samen met andere partijen.

Register: CRKBO en LVSC

Contact: edusign@edu-sign.com of 06-25053350

Gebarencentrum

Contact: info@gebarencentrum.nl of 030 65 65 407 Website: www.gebarencentrum.nl

Het Nederlands Gebarencentrum is een door de overheid erkend lexicografisch instituut en verantwoordelijk voor het in kaart brengen en beheren van het lexicon van de Nederlandse Gebarentaal. Het Gebarencentrum verzamelt gebaren van dove gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal en stimuleert de ontwikkeling van nieuw lexicon. In de Gebarendatabase ligt een schat aan Informatie over de uitvoering van het gebaar, de context waarin het gebruikt wordt en de mogelijke betekenissen in Nederlands van zowel standaardgebaren als ook de regionale varianten.

Veel van deze informatie is te vinden in het online Gebarenwoordenboek NGT. Het abonnement bevat : ruim 16.000 gebaren waaronder alle 3000 gebaren die in het Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal staan. U kunt een abonnement op het online woordenboek via de webshop aanschaffen.

Daarnaast heeft het Gebarencentrum expertise op het gebied van vertalen in NGT en kennis van de Dovencultuur en –geschiedenis. Regelmatig worden workshops georganiseerd om deze kennis en vaardigheden over te dragen aan tolken die daarmee de kwaliteit van hun werk kunnen verhogen. www.gebarencentrum.nl

In the Mirror

Als tolk ben je je eigen instrument. Je gaat alleen op pad, of bent alleen in de ruimte als je online tolkt. Elke tolkopdracht is anders: de mensen, de locatie, de inhoud en ook de interactie die er is, zijn nooit hetzelfde. Jij wel. Jij bent wie jij bent. Binnenin jou gebeurt veel terwijl je tolkt, maar ook vooraf aan de opdracht. En erna. 


In the Mirror wil jou uitdagen om te groeien, om te ontwikkelen. Groeien en ontwikkelen doe je door te reflecteren. Reflectie betekent dat je je eigen binnenwereld bekijkt en daar betekenis aan geeft. Je staat met je innerlijk voor de spiegel, zou je kunnen zeggen. In de spiegel kijken is best spannend. Daarom is veiligheid de belangrijkste voorwaarde voor reflectie. Als je binnenin jezelf wilt leren kijken, van binnenuit wilt ontwikkelen in echtheid en integriteit, in wie jij bent als mens in je werk, dan ben je bij In the Mirror van harte welkom. We gebruiken hele diverse werkvormen. 


Ik hou er van om jou een héél klein beetje uit je comfortzone te halen en jou te begeleiden naar een gebied waar nieuwe perspectieven ontstaan. Juist buiten je comfortzone - maar waar het nog steeds veilig is! - daar liggen je leermogelijkheden. Je spiegelbeeld verandert niet, als je leert om diepgaand te reflecteren, maar krijgt wel een rijkere betekenis.

Lianne Nap, lianne@inthemirror.eu


Bij het RTGS ben ik naast nascholingsaanbieder ook geaccrediteerd als coach en intervisor. 

Kentalis Academie

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs. Bij de Kentalis Academie doen we onderzoek en ontwikkelen we vakinhoudelijke opleidingen.

 

Kentalis wil de beste ontwikkelmogelijkheden ​​​​bieden aan onze leerlingen en cliënten. We hechten daarom we veel waarde aan goed opgeleide medewerkers en wetenschappelijk onderzoek.  Met het onderzoek leggen we de basis voor vernieuwing van ons aanbod én tonen we de meerwaarde van ons onderwijs en onze behandelingen aan. Dat is waar de Kentalis Academie voor staat. We hebben een uitgebreid cursusaanbod voor interne en externe professionals waarbij maar een beperkt aantal opleidingen is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen. Kijk voor ons volledige aanbod op https://www.kentalisshop.nl.

KTV

KTV Kennisnet biedt sinds 10 jaar nascholingsactiviteiten aan voor tolken NGT en schrijftolken. In de loop van de tijd is het aanbod steeds specifieker gericht op tolken NGT en op schrijftolken. 
  
KTV is alert op ontwikkelingen en onderzoeken die gaande zijn op het gebied van NGT, international sign en schrijftolken. Daarnaast luistert KTV naar feedback en behoeftes van deelnemers. De input die op deze manier vergaard wordt, wordt op creatieve wijze getransformeerd in nieuwe trainingen op locatie en webinars. KTV is sterk in het bijeenbrengen van expertise. Trainers en sprekers worden gemotiveerd het juiste leerdoel voor ogen te houden zodat deelnemende tolken een stap verder kunnen zetten. 
  
KTV werkt samen met Iris Wijnen, Sebastiaan Boogaard, Petra Brugmans, Kentalis, GGMD, Onno Crasborn, Afke Hop, Splinter van Schagen, Roland Pfau, Mirjam Stolk, Lieke Kielstra en vele anderen. Samen zoeken naar ontwikkeling van de kwaliteit van de tolkdienstverlening staat in de samenwerking voorop! 

Mediazione

Mediazione van Bernd Mojet (dove ZZP-er uit Groningen) is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in Toegepaste Psychologie. Mediazione beschouwt de wereld als een gezamenlijke plek voor mensen met verschillende achtergronden, culturen, talen, en geschiedenis en vooral voor mensen met eigen kwaliteiten. Deze mensen willen en moeten iets met elkaar delen, zoals werk, interesse, sport en liefde. Deze mensen communiceren met elkaar. Maar ze zijn zich meestal niet volledig bewust van hun eigen potentie of van hoe ze kunnen groeien. Mediazione ziet het als zijn opdracht dit bewustzijn te vergroten en deze groei te verwezenlijken. 


Mediazione heeft kennis van, en biedt diensten aan op het gebied van: 
-          Lichaamstaal en visualiseren; 
-          Conflictmanagement mediation;
-          Persoonlijke reflectie; 
-          Team samenwerking reflectie; 
-          Cliënt / tolk / derden situaties; 
-          Nederlandse Gebarentaal, International Sign en Finse gebarentaal.


Mediazione hanteert daarbij verschillende vormen: 
-          Workshop; 
-     Training;
-     Coaching, begeleiding en intervisie;
-          Dagvoorzitter, spreker; 
-          Onderzoeks- en adviesrapport;
-     Filmopname 

Naar Maarten - training en coaching

Tolken is een prachtig vak! Je tolkt in allerlei sociale situaties voor verschillende mensen. 
Daarbij is contact maken met je klanten (horend, slechthorend en doof) een hele belangrijke. 
Maar soms gaat dat contact maken wat lastiger, bijvoorbeeld omdat je de ander niet zo goed kunt volgen en dus niet goed kunt tolken van Gebarentaal naar Nederlands (stemtolken). Ook kan het zijn dat je een Gebarentaal hebt geleerd, die voor je gevoel niet matcht met de praktijk. Zo merk je dat je visueler wilt gebaren en dat je misschien nog wat te veel blijft hangen aan het Nederlands.
Ook kan het gebeuren dat je aan jezelf twijfelt. Je hebt iets mee gemaakt binnen een tolkopdracht of een collega heeft iets tegen je gezegd in de samenwerking, dat blijft hangen. Hierdoor merk je dat je bijvoorbeeld opdrachten niet durft aan te nemen of dat je klanten of opdrachten gaat vermijden.
Het mooie is: in al die situaties sta je niet alleen. 
Al meer dan 10 jaar mag ik beginnende tolken die net klaar zijn met de opleiding tot tolken die al tientallen jaren in het vak zitten coachen. 
En dat doe ik met heel veel plezier. In de reviews van tolken die ik terugkrijg zitten altijd een paar punten, die altijd terugkomen: Rust, respectvolle feedback, gericht op groei, geduld en humor. 
De nascholingen die ik geef, doe ik vaak in kleine groepen of individueel. Waarom? Omdat dat het meeste leerrendement oplevert: To-the-point, praktijkgericht zonder omhaal en direct resultaat. 
Daarnaast, als je je abonneert op mijn mailings krijg je ook regelmatig nieuwe inzichten, tips en herkenbare verhalen uit de praktijk, waardoor je geïnspireerd raakt om je werk met nog meer plezier te doen! Als je je aanmeld hiervoor, dan krijg je een gratis online kennismakingsvideo in je inbox met direct al veel inspiratie. 
Kijk op: www.naarmaarten.nl en kijk hoe je je gratis hiervoor aanmeld. 


PS. Ik ben geen “u” :-) Want die mailtjes krijg ik nog wel eens. Ik ben gewoon “jij” en Maarten. Ik struikel namelijk ook regelmatig over dingen waar jij ook vermoedelijk over struikelt. :-)


Ik maak graag kennis met je. 

Groetjes, Maarten

NBTG

Eén van de kerntaken van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal (NBTG) is de voortdurende professionalisering van het beroep.
Op grond van hun professionele expertise zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De kwaliteit van het werk van tolken is daarbij van cruciaal belang voor optimale communicatie.
Nacholing en kennisuitwisseling zorgt ervoor dat de beroepsgroep verder kan professionaliseren.
De NBTG biedt diverse nascholingen aan gedurende het jaar voor leden en overige belangstellenden. De werkgroep Ontwikkeling en Scholing (O&S) van de NBTG zorgt voor een  boeiend en actueel aanbod aan nascholingen. De werkgroep O&S volgt daartoe belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld, peilt door o.a. enquêtes de behoefte van tolken NGT op het gebied van nascholing en volgt recente ontwikkelingen in relevant wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie over de NBTG-nascholingen is te vinden op de NBTG-website.
We zien je graag bij één van onze nascholingen.

Nevero

Susanne Verberk (Nevero), Maastricht 
Contact: susanne@nevero.nl 043 - 76 00 131 
Omgeving: Maastricht en het hele land voor de online opleidingen 
Website: www.nevero.nl  
Profiel: 

Bij Nevero geven we workshops en opleidingen waarin je leert hoe je audiovisueel materiaal toegankelijk maakt voor mensen die niet goed zien of horen. Neem nu ondertiteling voor doven en slechthorenden. Daarbij zetten we geluiden om in geschreven vorm zodat mensen die doof of slechthorend zijn toch weten wat er allemaal te horen is in bijvoorbeeld een webvideo.

Op dit moment bieden wij twee e-cursussen en één workshop ter plaatse aan.

Eigenaar Susanne Verberk geeft alle lessen zelf. Daarnaast heeft ze een blog waarin ze regelmatig ondertitelweetjes deelt en een nieuwsbrief, die ongeveer tien keer per jaar uitkomt. Meer info vind je op de Nevero-website.

 

NGTCommunicatie (Christina Bloed)

Graag wil ik mijn expertise in een breder verband ten dienste stellen aan gebarentaaltolken.

Dat bestaat uit reflectie van de gebarentaaltolken die inzicht willen hebben hoe verre hun gebarentaalvaardigheid in de praktijk zijn ontwikkeld en welke aandachtspunten van hen gevraagd worden ze meekrijgen voor het nodige “upgraden” van eigen kunnen voor de verhoging van hun beroepsvaardigheden. In de praktijk moet de tolk vaak solistisch werken. Af en toe hebben ze ook een behoefte aan de reflectie van anderen. We begrijpen dat de tolk vaak solistisch moet werken en ze ook af en toe een behoefte hebben aan de reflectie van anderen om eigen vaardigheden in stand te houden of op een hoger peil te brengen en verder te gaan uitbreiden, 

Door mijn langdurige ervaring als gebarentaaldocent en als beoordelaar NFA denk ik dat ik voor je kan betekenen bij de ondersteuning naar een meer “vaardige gebarentaaltolk” wat kan helpen zich meer goed te voelen bij de uitvoering van het werk als tolk.

Het programma voor de bedoelde reflectie: .

  • Kennismakingsgesprek
  • Interviewgesprek van 25 minuten met een of meerdere thema’s
  • Daarna gaan we met de opname analyseren en dan gezamenlijk bekijken welke aandachtspunten nodig zijn ter versterking van de tolkvaardigheden.
  • Als afronding wordt eigen uitkomsten en aandachtspunten op video gezet en aan mij opgestuurd. Zo nodig stuur ik opmerkingen via video aan je op.

Bij deze sessies wordt alleen in gebarentaal gecommuniceerd.
De deelnemers zorgen voor eigen video-opnamen.

Voor het programma van deze sessie vond een overleg plaats; er worden 2 nascholingsuren toegekend, behorende bij categorie 2.

Meer weten of aanmelding voor de deelname: NGTCommunicatie@gmail.com of via Whatsapp: 06 39455632

Petra Bouterse

Petra Bouterse, Vlaardingen  
 
Contact: Info@petrabouterse.nl – 06 12 77 14 05 
Website: petrabouterse.nl 
  
De juf helpen was het mooiste wat er was op een schooldag. 
 
Lesgeven is mijn passie. Ik ben dol op gebarentaal en zeker ook op de grammatica ervan.  
 
In mijn werk zie ik veel doelgroepen. Zowel doof, horend, als slechthorend, 0-niveau tot en met C1 taalniveau, praktisch of WO-opgeleid, van 5 tot 75 jaar.  
Tolken NGT en schrijftolken lesgeven zie ik als een leuke nieuwe uitdaging. Waarom? Professionals stellen altijd interessante vragen die je bij andere doelgroepen niet krijgt. Zo wordt ik als docent uitgedaagd, daar hou ik van.  
 
Wil jij ook uitgedaagd worden? 
Ik hoop je te zien in een van mijn lessen! 
Petra Bouterse 

Sam Jens Piek

🌟 Stap vooruit in Online Tolken met mijn unieke bundel van kennis en expertise! Als aanbieder van deze aankomende nascholing voor NGT tolken ben ik, Sam, geen vreemde in de wereld van technologie en audiovisuele kunst, gevormd door mijn opleiding aan het Grafisch Lyceum Rotterdam als Audiovisueel specialist. Mijn diepgaande kennis van computers heeft geleid tot een onmisbare bundel die het technische aspect van Online Tolken omvat.
 
📚 Tijdens deze nascholing zal ik jullie begeleiden door vijf essentiële onderdelen, waarbij jullie kwaliteiten en kennis zullen gedijen in het domein van online tolken. Het is mijn passie om mijn inzichten te delen en jouw tolkvaardigheden naar een hoger niveau te tillen, met een focus op praktische toepasbaarheid en vooruitstrevende technieken.
 
🌐 Schrijf je nu in om als eerste alle details te ontvangen over deze transformerende nascholing en ontdek hoe je jouw tolkvaardigheden kunt verbeteren in de wereld van Online Tolken! 💻 #NGTtolken #OnlineTolken #ProfessioneleOntwikkeling

TolkInsigne- voor training en coaching

Trots ben ik op mijn vak en op al mijn collega’s die het avontuur als tolk elke dag willen aangaan. Padvinders gingen ook altijd op zoek naar avontuur en konden ‘insignes’ behalen voor vaardigheden die ze daarbij opdeden. Zo mag jij als tolk ook je eigen pad vinden.

TolkInsigne is vanuit die visie ontstaan, ‘tolken-in-sign’ vaardigheden en ‘insignes’ laten verwerven om zich vaardig en professioneel te onderscheiden in de praktijk. Als tolk wil je vloeiend Nederlandse Gebarentaal beheersen en betrouwbaar zijn in je vertalingen en je in balans kunnen bewegen in het pittige veelzijdige werkveld.

TolkInsigne biedt vanaf 2005 een divers aanbod aan waar je in een veilige leeromgeving mag groeien. Coaching, intervisie en nascholingen met gastsprekers, alles is praktijkgericht. We gaan echt aan het werk, ’t is op maat, op jouw eigen tijd én voor alle nascholingscategorieën. Daarbij richten we ons op de kwaliteiten die je reeds bezit en hoe je jouw uitdagingen stapsgewijs kan aanpakken. Voor precaire setting ben ik ook als vertrouwenspersoon te raadplegen.

Ik vind het een geschenk dat ik tolken mag ondersteunen. Voel je welkom om op creatieve verfrissende wijze aan de slag te gaan met jouw unieke weg.

Bij het RTGS ben ik naast nascholingsbedrijf ook geregistreerd als academisch coach en intervisor voor tolken. Ik ben gescreend op mijn taalniveau voor Nederlandse Gebarentaal en heb via het NFA (NGT Functioneel Assessment) C-niveau behaald.

Martie Emmerzaal

TolkInsigne voor training en coaching van tolken, schrijftolken en studenttolken www.tolkinsigne.nl

Trainingshub Woerden

De Trainingshub is een (na)scholings- en kenniscentrum waar u terecht kunt met al uw vragen over het gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het tolken voor dove en slechthorende mensen. 


In december 2015 zijn wij, Suzanne Heuft en Dorothy de Leeuw, begonnen als bedrijf vanuit de visie dat iedereen onderdeel moet kunnen zijn van een (kennis)netwerk om zo aan informatie en goede trainingen/scholing te komen.


De Trainingshub daagt NGT-tolken, schrijftolken en combinatietolken uit hun vaardigheden te verbreden, een andere tolkrichting in te slaan of een alternatieve tolkstrategie toe te passen. Ook bieden wij trainingen aan voor de dove en horende mens. 
Wij werken met een huiselijke sfeer waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan. Wij staan voor kwaliteit, informatie, ervaring, specialisme, logisch nadenken en innoveren.

www.trainingshubwoerden.nl.

TYD

Vanaf 1 juli 2021 is er een nieuw aanbieder voor de RTGS nascholingscursussen. TYD is een bedrijf gerund door drie doven wie participeren in de dovenwereld. Tobias de Ronde, Daan Ferf Jentink en Yannick Bal hebben handen in elkaar geslagen om de kennis en expertise van de dovengemeenschap op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal te verspreiden. TYD gelooft in de visie waarbij de tolken zeer gebaat zullen zijn bij extra aanbod van de gespecialiseerde kennis vanuit de dovengemeenschap. 


Vanwege onze doofheid en aanwezigheid in de dovengemeenschap zijn we onder andere in de dovencultuur gespecialiseerd. Het bedrijf zet louter alleen doven en slechthorenden in, om de doveneconomie te bevorderen en kwaliteiten binnen de dovengemeenschap te ontwikkelen. Binnen de dovengemeenschap is er grote mate van diversiteit dat we graag willen laten zien, denk hierbij aan verschillende subgroepen en gebarenstijlen (regionaal en nationaal). Ben je benieuwd? 


Komende periode heeft TYD twee verschillende cursussen op planning staan: kennismakingscursus Straattaal en het tolkensysteem in buitenland. Binnenkort maken we datums voor deze cursussen bekend. Hou onze sociale media kanalen in de gaten en neem een kijkje op de website van TYD.nl. Samen met jou hopen wij de kennis over de dovenwereld te bevorderen!

Visuele Muziek Academie

Ben jij altijd nieuwsgierig geweest hoe je muziek omzet naar Gebarentaal? Maar heb je geen idee waar te beginnen of wat er allemaal bij komt kijken? Dan is deze bijscholing wat voor jou!In 9 lessen die op zaterdag plaats vinden gaan wij 9 maanden lang zoeken naar hoe je muziek verandert van iets wat je hoort naar iets wat je ziet. We gaan op reis door de verschillende aspecten van het vertalen, zoals musicaliteit, modaliteit, poëzie, uitstraling en nog veel meer. We pluizen nummers uit, waarbij we kijken naar hoe je ritmes en melodie kan laten zien, of hoe je uithalen van de zanger weergeeft in Gebarentaal.Maar ook kijken we naar wat er met je lijf gebeurt, hoe je wat er met je handen gebeurt kan laten versterken door je lijf. Je leert wat jij zelf een fijne manier van muziek laten zien vindt en verschillende manieren van aanpak om ook daadwerkelijk tot een vertaling te komen.Wij coachen je om op een andere manier naar Gebarentaal te kijken en meer uit jezelf te halen dan dat je dacht dat je in je had. Maar ook helpen we je om zeker op een podium te durven staan. We helpen je groeien zowel in vertaal vaardigheid als in zelfvertrouwen zodat jij het beste van jezelf kan laten zien.Omdat deze bijscholing voor zowel doof als horend toegankelijk is, krijg je samen ook een veel bredere kijk op visuele muziek. Juist het leerproces van elkaar is de sleutel naar de grootste groei. En natuurlijk sluiten we af met een voorstelling waarbij iedereen kan laten zien wat ze bereikt hebben in die 9 maanden.Wat je van deze cursus mee neemt, ligt ook voor een deel bij jezelf, we geven je elke les huiswerk mee voor de volgende les, en simpel gezegd: Hoe meer vlieguren je maakt, hoe meer je leert! Wij verwachten dan ook dat je serieus met het huiswerk aan de slag gaat, wat we specifiek op jou afstemmen. We zoeken naar je mogelijkheden tot groei en passen ons huiswerk daar op aan.Tijdens de lessen laten we aan elkaar zien wat we hebben gedaan tijdens het maken van het huiswerk en geven wij als coachen maar ook je medecursisten feedback op je performance. Op deze manier is je groeiproces maximaal en krijg je inzicht in jezelf, vanuit diverse perspectieven.Graag zien we je tijdens de visuele muziek academie!Website: https://www.academievisuelemuziek.nl/