De commissie Permanente Educatie heeft – samen met het bureau- de volgende taken:

  • het beoordelen van de aangemelde nascholingen aan de hand van het reglement
  • twee-jaarlijks overleg met de aanbieders van nascholing
  • accrediteren van intervisoren en coaches
  • ontwikkelingen in het werkveld signaleren

De commissie bestaat uit minimaal 6 leden waarbij het uitgangspunt is dat de leden van de CPE een hbo- of universitair werk en denkniveau hebben.

ESTER BOT

Sinds 1994 ben ik tolk Nederlandse gebarentaal.Vanaf 1998, de start van de opleiding tolk/leraar NGT aan het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) werk ik als docent, studieloopbaanbegeleider en moduleontwikkelaar. Door de directeur van IGT&D ben ik voorgedragen om lid te worden van de Commissie Permanente Educatie (CPE).De afgelopen 25 jaar heb ik kennis en ervaring opgedaan op het gebied van educatie, professionalisering en nascholing. Als tolk gebarentaal en als logopedist werk ik zowel bij IGT&D als in het werkveld. Bij beide beroepsuitoefeningen heb ik te maken met nascholing en de te behalen registerpunten. Deze ervaring zal van pas komen als lid binnen de CPE.Als studieloopbaanbegeleider van (schrijf)tolkstudenten blijf ik op de hoogte van de wensen van bijna afgestudeerde studenten tolk NGT en schrijftolk. De behoefte aan nascholing en intervisie na het behalen van hun diploma is groot. Inhoudelijk goede, uitdagende en leerzame nascholing is en blijft van groot belang voor tolken en schrijftolken, hier draag ik graag mijn steentje aan bij. 
Hartelijke groet, Ester 

DAAN HEIMANS

Mijn naam is  Daan  Heimans. Sinds 2017 zit ik in de commissie permanente educatie (CPE) van het register. Het leveren van kwaliteit door tolken gebarentaal, in al zijn facetten, vind ik een belangrijk onderwerp, waar ik graag mijn gedachten over laat gaan. Het meedenken in de CPE over tolkkwaliteit en de kwaliteit van nascholingen vind ik dan ook erg leuk om te doen naast mijn tolkwerkzaamheden.  
Met groet, Daan

SAAR MULLER

Sinds februari 2018 zit ik in de CPE. Ik heb in mijn leven alle stadia van slecht horen doorlopen: van slechthorend tot nagenoeg doof. Sinds eind 2018 heb ik een CI (dus ben meestal weer slechthorend, maar in een lawaaige omgeving nog steeds doof). Na mijn studie en promotie in de Natuurkunde heb ik op het KNMI en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt en in het ziekenhuis werkte ik samen met een doof geboren collega. Ons werk konden we doen dankzij het bestaan van schrijftolken en gebarentolken. De goede kwaliteit van de tolken gaat mij dus nauw aan het hart, en ik zet mij, nu ik met pensioen ben, dus graag in voor de CPE en het RTGS. 
Groet, Saar Muller

Wim Poort

Ik ben gevraagd om zitting te nemen in de CPE en sinds november 2013 ben ik betrokken bij deze commissie. In het verleden ben ik lid geweest van het College van Advies van TC VisiNet waar ik later ook gewerkt heb. Daarnaast het ik veel bestuurswerk gedaan voor o.a. Dovenschap en KNDSB. Verder ben ik  in bezit van een HBO diploma richting Management, Economie en Recht (MER).
Met groet, Wim Poort

Maartje Sleiffer

Ik ben lid van de CPE sinds 2015. Ik ben tolk Nederlandse Gebarentaal sinds 2003 en heb tot  december 2017 bij het IGT&D gewerkt als docent tolkvaardigheden en stagebegeleidster van de tolken in opleiding. De laatste jaren combineerde ik het tolken in het werkveld met de functie van teamleider bij de opleiding. Sinds januari 2018 werk ik full-time als tolk NGT. In het verleden heb ik de  PABO gedaan en het tolken in het onderwijs vind ik dan ook erg interessant. Daarnaast tolkt ik in uiteenlopende situaties, zoals ziekenhuizen, zwangerschapsgymnastiek, vergaderingen en maatschappelijk werk.
Vriendelijke groet, Maartje Sleiffer 

Margot de Vreede

In mei 2020 ben ik toegetreden tot de CPE als buddy van de collega schrijftolk in de CPE, na 8 jaar zitting te hebben gehad in de Raad van Toezicht van het RTGS. Sinds 1998 werkzaam als schrijftolk en in 2000 in opdracht van en in samenwerking met het IGT&D de pilot schrijftolk / minoren schrijftolk en in 2007 de AD schrijftolk opgezet en gecoördineerd. Onderdeel hiervan was het schrijven van de beroepscode en het beroepsreglement voor schrijftolken. In 2005 heb ik de aansluiting van de schrijftolken bij de Stichting RTG gerealiseerd en vervolgens ben ik betrokken geweest bij de aansluiting van de schrijftolken bij de beroepsvereniging NBTG en aansluitend de oprichting van een zelfstandige beroepsvereniging. Sinds 2007 werk ik voltijd als schrijftolk en ben ik aanbieder van nascholingen. Met de kwaliteitsslag die het RTGS heeft ingezet naar een RTGS 3.0 wil ik graag mijn kennis en vaardigheden beschikbaar stellen en in samenwerking met het RTGS en mijn collega’s het beroep van schrijftolk een volgende kwaliteitsslag laten maken.

Janita Burger

Mijn naam is Janita Burger, schrijftolk en docent NGT en trots dat ik per september 2020 gekozen ben tot lid van de Commissie Permanente Educatie (CPE) van het RTGS. Als kersverse schrijftolk zal ik mij binnen de CPE vooral bezig houden met het beoordelen van de pedagogische en didactische aspecten van de aangeboden nascholingen. De specifieke/inhoudelijke aspecten van nascholingen voor schrijftolken zal ik in samenwerking met Margot de Vreede beoordelen in hoeverre deze voldoen aan het reglement Nascholingen RTGS. Mijn beide opleidingen bieden zo een mooie combinatie aan kennis bij het beoordelen van nascholingen. Een bijkomend voordeel van het feit dat ik net afgestudeerd schrijftolk ben, is dat ik de opleiding nog helder op mijn netvlies heb staan en daardoor kan beoordelen of een nascholing al dan niet aansluit bij, dan wel een herhaling is van de verworven competenties van de opleiding schrijftolk. Mijn credo als docent NGT en Schrijftolk is: stilstaan is achteruitgang en dus zet ik mij heel graag in voor het blijven ontwikkelen van schrijftolkvaardigheden en didactische en pedagogische vaardigheden.