De commissie Permanente Educatie heeft – samen met het bureau- de volgende taken:

  • het beoordelen van de aangemelde nascholingen aan de hand van het reglement
  • twee-jaarlijks overleg met de aanbieders van nascholing
  • accrediteren van intervisoren en coaches
  • ontwikkelingen in het werkveld signaleren

De commissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leden waarbij het uitgangspunt is dat de leden van de CPE een hbo- of universitair werk en denkniveau hebben.

DAAN HEIMANS

Mijn naam is  Daan  Heimans. Sinds 2017 zit ik in de commissie permanente educatie (CPE) van het register. Het leveren van kwaliteit door tolken gebarentaal, in al zijn facetten, vind ik een belangrijk onderwerp, waar ik graag mijn gedachten over laat gaan. Het meedenken in de CPE over tolkkwaliteit en de kwaliteit van nascholingen vind ik dan ook erg leuk om te doen naast mijn tolkwerkzaamheden.  
Met groet, Daan

SAAR MULLER

Sinds februari 2018 zit ik in de CPE. Ik heb in mijn leven alle stadia van slecht horen doorlopen: van slechthorend tot nagenoeg doof. Sinds eind 2018 heb ik een CI (dus ben meestal weer slechthorend, maar in een lawaaige omgeving nog steeds doof). Na mijn studie en promotie in de Natuurkunde heb ik op het KNMI en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt en in het ziekenhuis werkte ik samen met een doof geboren collega. Ons werk konden we doen dankzij het bestaan van schrijftolken en gebarentolken. De goede kwaliteit van de tolken gaat mij dus nauw aan het hart, en ik zet mij, nu ik met pensioen ben, dus graag in voor de CPE en het RTGS. 
Groet, Saar Muller

Janita Burger

Mijn naam is Janita Burger, schrijftolk en docent NGT en trots dat ik per september 2020 gekozen ben tot lid van de Commissie Permanente Educatie (CPE) van het RTGS. Als kersverse schrijftolk zal ik mij binnen de CPE vooral bezig houden met het beoordelen van de pedagogische en didactische aspecten van de aangeboden nascholingen. De specifieke/inhoudelijke aspecten van nascholingen voor schrijftolken zal ik in samenwerking met Margot de Vreede beoordelen in hoeverre deze voldoen aan het reglement Nascholingen RTGS. Mijn beide opleidingen bieden zo een mooie combinatie aan kennis bij het beoordelen van nascholingen. Een bijkomend voordeel van het feit dat ik net afgestudeerd schrijftolk ben, is dat ik de opleiding nog helder op mijn netvlies heb staan en daardoor kan beoordelen of een nascholing al dan niet aansluit bij, dan wel een herhaling is van de verworven competenties van de opleiding schrijftolk. Mijn credo als docent NGT en Schrijftolk is: stilstaan is achteruitgang en dus zet ik mij heel graag in voor het blijven ontwikkelen van schrijftolkvaardigheden en didactische en pedagogische vaardigheden. 

MARJOLEIN VAN DUIJVENVOORDE

Sinds november 2021 zit ik in CPE. Vanuit mijn ervaring als tolk gebruiker wil ik mijn steentje bijdragen bij CPE. Het is goed om te kijken naar het nascholingsaanbod vanuit verschillende perspectieven. Door de nascholingen kunnen de tolken zichzelf blijven uitdagen en ontwikkelen. Tolkgebruikers en tolken kunnen veel van elkaar leren. Wij willen tenslotte allemaal hetzelfde dat het gesprek soepel verloopt.

HEIDI GRONSVELD

Mijn naam is Heidi Gronsveld en ik ben sinds oktober 2023 lid van de CPE. Ik ben nu 15 jaar werkzaam als tolk en sinds een aantal jaar werkzaam op bij IGT&D waar we de opleidingen tot tolk NGT-NL en Schrijftolk aanbieden. Ik zal vanuit mijn rol bij het IGT&D de brug slaan tussen de opleiding en dus de competenties die tolken NGT-NL en schrijftolken daar hebben verworven en de nascholingen die aangeboden worden door verschillende aanbieders. Ik vind het belangrijk dat we kwalitatief goede beroepsbeoefenaars hebben en daar horen ook kwalitatief goede nascholingen bij. Zo dragen we bij aan de professionaliteit van de beroepen.