Samenwerking & Feedback

Als je een tolk inzet, is een goede samenwerking met elkaar belangrijk! Dat zorgt voor een betere kwaliteit. Soms gaat het samenwerken goed, soms wat minder goed. Hoe kunnen tolkgebruikers en tolken ervoor zorgen dat de samenwerking zo goed mogelijk verloopt? We geven je enkele tips.

Voor een tolkopdracht

Tolkgebruiker

Geef de tolk voor de opdracht zoveel mogelijk informatie over de situatie en wat je wel of niet verwacht. Hoe meer je zelf met de tolk deelt, hoe beter de tolk weet wat jij van hem/haar verwacht. Op die manier kan de tolk vooraf beter inschatten of hij/zij de geschikte tolk is voor deze tolkopdracht. Vertel de tolk wat je wil bereiken in het gesprek. Gaat het over ingewikkelde onderwerpen? Moet de tolk op een podium of op een groot scherm (schrijf)tolken? Is het een lastige situatie? Kun je misschien de tolk alvast vergaderstukken of informatie toesturen ter voorbereiding?

 
Tolk

Vraag aan de tolkgebruiker voor de opdracht duidelijke informatie over wat er wel of niet wordt verwacht en wat het doel van een gesprek is. Des te meer informatie je vooraf hebt, des te beter je weet wat de verwachtingen zijn van je klant en of jij de geschikte tolk bent voor deze tolkopdracht.

Hoe het niet moet

 

Hoe het wel kan

 

Tijdens een tolkopdracht

Tolkgebruiker

Ook tijdens de tolkopdracht is het belangrijk dat je aangeeft wat je verwacht, zodat de tolk zich kan aanpassen of zodat je samen in gesprek kunt gaan hoe de tolkopdracht het beste kan verlopen. Geef het aan als de communicatie tijdens een tolkopdracht niet goed loopt, zodat je samen kunt uitzoeken waar dat aan ligt en hoe je dat kunt verbeteren.

 
Tolk

Ook tijdens de tolkopdracht is het belangrijk dat je zoveel mogelijk bij je klant peilt of de tolkopdracht goed verloopt. Mocht dit niet zo zijn, maak dit dan bespreekbaar, zodat je je daar op aan kan passen of je samen in gesprek kunt gaan hoe de tolkopdracht beter kan verlopen.

 
 

Na een tolkopdracht

Tolkgebruiker & tolk

Samenwerken is ook samen terugkijken naar hoe het ging en met elkaar besproken hoe je de samenwerking hebt ervaren, om feedback te geven. Daar kun je samen van leren.

Ook als het goed ging, is het belangrijk om dat met elkaar te bespreken. Ging het minder goed? Bespreek dat dan met elkaar, zodat het een volgende keer beter gaat.

Hoe het niet moet

Hoe het wel kan

Wat is feedback?

Feedback is vertellen wat iemands gedrag of werk voor effect heeft. Was het positief en je deelt dat, dan helpt dat de ander om het de volgende keer weer te doen. Was je wat minder tevreden en je vertelt dat, dan kan de ander het gedrag of zijn werk veranderen.

Feedback is dus niet het geven van een beoordeling. Bij het geven van feedback gaan tolk en tolkgebruiker met elkaar in gesprek en bespreken hoe beiden de (tolk)situatie hebben ervaren en hoe de kwaliteit van dienstverlening, de samenwerking en de klanttevredenheid eventueel verbeterd kan worden.

Waarom is (het geven van of het vragen om) feedback belangrijk?

Door feedback heb je de kans om te groeien, want anderen vertellen hoe ze je zien. Dat is misschien
niet hetzelfde als hoe jij de situatie ziet of bedoeld hebt, maar is wel een beschrijving van hoe anderen de situatie gezien en ervaren hebben. Het geven en vragen van feedback is voor de tolk én de tolkgebruiker leerzaam om zo de samenwerking te kunnen verbeteren.

Hoe geef je feedback?

Een aantal tips hoe je feedback kunt geven:

Beschrijf gedrag dat jij gezien hebt.

Welk gevoel gaf het jou?

Wat was het gevolg van de situatie?

Bedenk samen een oplossing.

Hoe het niet moet

Hoe het wel kan

Hoe vraag je om effectieve feedback?

Vragen om feedback kan spannend en lastig zijn. Meestal
zal de tolk om feedback vragen, maar ook tolkgebruikers
kunnen aan tolken zelf actief feedback geven óf aan de
tolk vragen hoe deze de tolksituatie ervaren heeft. Het is
daarbij belangrijk om rekening te houden met het
volgende:

1. Eerlijke feedback.

2. Wees specifiek.

3. Koppeling naar toekomst.

4. Luisteren zonder oordeel.

5(a). Herhaal feedback van een ander.

5(b). Begrijp je de feedback van ander?

6. Concrete acties voor later.

7. Terugkomen op de feedback.

Tips voor effectief feedback

Je wilt graag dat iemand ook iets met je feedback gaat
doen. Dan is het belangrijk om op een goede manier
feedback te geven. De volgende tips kunnen helpen om
op een goede manier feedback te geven.  

Maak de feedback specifiek, duidelijk en begrijpelijk

Maak de feedback bruikbaar.

Zorg dat je op tijd de feedback geeft.