KENNISCENTRA

OPLEIDINGEN

Op de Hogeschool Utrecht is zowel de NGT opleiding als de schrijftolkopleiding te vinden.

REGISTER BEEDIGDE TOLKEN EN VERTALERS

TOLKVOORZIENING