KENNISCENTRA

 • DB-Connect
  DB-connect is hét landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid)
 • NGC
  Nederlands Gebarencentrum

OPLEIDINGEN

Op de Hogeschool Utrecht is zowel de NGT opleiding als de schrijftolkopleiding te vinden.

OVERHEIDSINSTELLINGEN

 • Ministerie SZW
  Gehandicaptenraad Overheid Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid
 • Rbtv
  Register van beëdigde tolken en vertalers in het justitiële domein
 • Ministerie VWS
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport
 • UWV
  Uitvoering Werknemers Verzekeringen
 • WMO
  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

TOLKENBEMIDDELING