Coaching wordt erkend als nascholing als onder meer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De coaching dient bij een door de Stichting RTGS erkende en geaccrediteerde coach te worden gevolgd.
  • De coaching is gericht op de beroepspraktijk van tolken. Hieronder wordt verstaan dat de coaching gericht moet zijn op het verbeteren van tolkvaardigheden en/of de tolkhouding, waardoor de tolk in de veelzijdige beroepspraktijk professioneel kan functioneren. Coaching kan ook worden gebruikt ter ondersteuning bij een reïntegratie-traject.
  • Coachingstrajecten dienen betrekking te hebben op één of meerdere competenties. Een persoonlijk leerdoel en een plan van aanpak moeten geformuleerd worden voor iedere coachingsaanvraag. Hierin is terug te lezen aan welke competenties wordt gewerkt.
  • Coachingstrajecten op het gebied van taal- en tolkvaardigheden voor (dove) tolken gebarentaal komen alleen in aanmerking voor nascholingsuren als deze begeleid worden door een coach met een aantoonbare gebarentaalvaardigheid op ERK-niveau C.
  • Sessies kunnen individueel plaatsvinden of in groepjes met maximaal 4 tolken.
  • Contacturen komen in aanmerking voor nascholingsuren. Voor eventuele voorbereidingsuren/zelfstudie geldt dat de coach deze moet verantwoorden op het ’Formulier toekennen van nascholingsuren voor coaching’.
  • Mindfullness, yoga, meditatie, of soortgelijke begeleiding komt niet in aanmerking voor nascholingsuren via coaching.
  • Coaching kan één of meerdere sessies of een coachtraject omvatten. In een nascholingsperiode kan een tolk meerdere keren coaching volgen om competenties te verbeteren, te differentiëren en te specialiseren. 

De volledige coachingscriteria staan beschreven in het document 'Criteria en voorwaarden categorie 1 Scholingsactiviteiten' op deze pagina. Hierin staat ook de voorwaarden voor het accrediteren van coaches beschreven. 

Kandidaten die zich willen aanmelden voor accreditatie als coach kunnen gebruik maken van het 'Profielformulier coach'. Als u eerst meer informatie wit, kunt u een mail sturen naar info@stichtingrtgs.nl
Als de coaching is afgerond, kunnen de punten worden opgegeven via het formulier toekennen van nascholingsuren voor coaching.

Een coachee kiest zelf een coach en maakt afspraken over vergoeding en betaling, frequentie en locatie, annulering, geheimhouding, werkwijze en alle overige zaken.

Bij het RTGS zijn de volgende coaches geaccrediteerd:

Coaches met aantoonbare gebarentaalvaardigheid op ERK-niveau-C:

Martie Emmerzaal, Gouda

Contact: info@tolkinsigne.nl - (06) 30131004
Website: www.tolkinsigne.nl

Een koffer vol
Iedere tolk heeft een koffer vol ervaringen, mogelijkheden en oplossingen. Met oplossingsgericht coachen kijk je naar de inhoud van jouw koffer en naar je succeservaringen: welke tools heb je al, wat doe je, wat werkt, op welk moment en wat zijn de voorwaarden ervoor. We kijken dus naar wat er goed gaat in je vertalingen en hoe kan je dat kunt kopiëren naar de momenten dat het minder gaat. Daarnaast geef ik praktische handvaten hoe je stapsgewijs kunt bouwen aan je uitdagingen . Daarbij ga ik uit van jouw behoefte, kunnen specifieke vaardigheden worden verbeterd en kan er op maat worden getraind. Ook is het mogelijk om houding, grenzen en tolkbeslissingen te versterken binnen coaching.

Als coach werk ik volgens de oplossingsgerichte methode, deze methode richt zich op wat er goed gaat en wat je kan versterken. Bij deze zoektocht kan ik je praktisch ondersteunen en kan jij als ‘pad’vinder je eigen kwaliteiten/ insignes (her)ontdekken en op maat trainen.

Door mijn jarenlange ervaring als coach en als tolk in de meest pittige settings en binnen justitie kan ik je ondersteunen met mijn kennis en kunde als vertrouwenspersoon. Het is een hele kunst om als tolk overal goed te kunnen functioneren en om goede beslissingen te nemen in pittige settings. Tolken is een solitair beroep, maar je staat er niet alleen voor! Zijn er zaken die precair of heftig zijn en waar je behoefte hebt aan een luisterend oor, een gezamenlijke analyse en ondersteuning bij vervolgstappen? Voel je welkom. Je kunt denken aan vermoeden van mishandeling, agressie of geweld. Aan situaties van grensoverschrijdend gedrag tegenover een cliënt of tegenover jou als tolk. Of een klacht die je gehoord hebt en waarbij je jouw eigen functioneren wilt gaan analyseren en er lering uit wilt trekken en vertrouwen kunt herstellen.

Jij bepaalt het pad, ik loop met je op. Jij bepaalt dus ook of je eenmalig langs komt voor een stand van zaken of meerdere coachsessies wilt.

Tolkstudent
Heb je als tolk in opleiding een zetje nodig zodat je in de komende periode kan afstuderen? Heb je behoefte aan een frisse nieuwe blik over je schouder of extra ondersteuning nodig? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ook nu is het startpunt ‘wat gaat er goed’. Samen met jou kan ik overzicht creëren in de wirwar van leerpunten, specifieke vaardigheden verbeteren en je op maat trainen. We kunnen ook examens voorbereiden, zodat je beter beslagen ten ijs komt.

Wie is Martie
Als coach ben ik positief ingesteld, creatief en ‘to the point’. Ik vind het belangrijk om met een lach te werken. Emoties schrikken mij niet af, evenals de schaduwkant van het leven en het werk. Voor mij is het daarbij belangrijk dat de tolken hun eigen antwoorden vinden voor hun functioneren in het werkveld. Keuzes die bij jou passen, maken jou uniek in tolkenland. 

Naast dat ik al meer dan 30 jaar als tolk werk in de meest uiteenlopende settings, ben ik ook bevoegd docent tolkvaardigheden, eerst bij de HU en nu bij de SIGV, en tevens gediplomeerd Academisch Coach en Counselor (ACC). Je kunt bij me terecht voor training, persoonlijke coaching, intervisie of bespreken van precaire situaties (vertrouwenspersoon).

Bij het RTGS ben ik geregistreerd als academisch coach en intervisor voor tolken. Ik ben gescreend op mijn taalniveau voor Nederlandse Gebarentaal en heb via het NFA (NGT Functioneel Assessment) C-niveau behaald. Hierdoor komt coaching van TolkInsigne in aanmerking voor nascholingspunten in alle categorieën.

Maarten Vogelaar - Steenwijk

Contact: maarten@naarmaarten.nl / 06-40308082
Website: www.naarmaarten.nl

Profiel:

Tolken is een prachtig vak! Je tolkt in allerlei sociale situaties voor verschillende mensen. 
Daarbij is contact maken met je klanten (horend, slechthorend en doof) een hele belangrijke. 
Maar soms gaat dat contact maken wat lastiger, bijvoorbeeld omdat je de ander niet zo goed kunt volgen en dus niet goed kunt tolken van Gebarentaal naar Nederlands (stemtolken). Ook kan het zijn dat je een Gebarentaal hebt geleerd, die voor je gevoel niet matcht met de praktijk. Zo merk je dat je visueler wilt gebaren en dat je misschien nog wat te veel blijft hangen aan het Nederlands.
Ook kan het gebeuren dat je aan jezelf twijfelt. Je hebt iets mee gemaakt binnen een tolkopdracht of een collega heeft iets tegen je gezegd in de samenwerking, dat blijft hangen. Hierdoor merk je dat je bijvoorbeeld opdrachten niet durft aan te nemen of dat je klanten of opdrachten gaat vermijden.
Het mooie is: in al die situaties sta je niet alleen. 
Al meer dan 10 jaar mag ik beginnende tolken die net klaar zijn met de opleiding tot tolken die al tientallen jaren in het vak zitten coachen. 
En dat doe ik met heel veel plezier. In de reviews van tolken die ik terugkrijg zitten altijd een paar punten, die altijd terugkomen: Rust, respectvolle feedback, gericht op groei, geduld en humor. 
De nascholingen die ik geef, doe ik vaak in kleine groepen of individueel. Waarom? Omdat dat het meeste leerrendement oplevert: To-the-point, praktijkgericht zonder omhaal en direct resultaat. 
Daarnaast, als je je abonneert op mijn mailings krijg je ook regelmatig nieuwe inzichten, tips en herkenbare verhalen uit de praktijk, waardoor je geïnspireerd raakt om je werk met nog meer plezier te doen! Als je je aanmeld hiervoor, dan krijg je een gratis online kennismakingsvideo in je inbox met direct al veel inspiratie. 
Kijk op: www.naarmaarten.nl en kijk hoe je je gratis hiervoor aanmeld. 


PS. Ik ben geen “u” :-) Want die mailtjes krijg ik nog wel eens. Ik ben gewoon “jij” en Maarten. Ik struikel namelijk ook regelmatig over dingen waar jij ook vermoedelijk over struikelt. :-)


Ik maak graag kennis met je. 

Groetjes, Maarten

Overige coaches:

Suzanne Heuft Woerden

Contact:  suzanne.trainingshub@icloud.com of 06-12844358 
Omgeving: landelijk 
Website:https://www.trainingshubwoerden.nl/persoonlijk-vib-traject

In mijn jaren dat ik nu werk als tolk geniet ik van het mooie vak. Later kwam daar het trainen en workshops geven bij waar ik groei zag bij mensen. Een training is geslaagd voor mij als er een open en positieve groepssfeer is waarin iedereen zichzelf is en de trainingsdoelen bereikt. Zo werk ik en ben ik ook. Doelgericht, open en transparant en ik ben enthousiast in het overbrengen van mijn kennis. Als coach doe ik hetzelfde als in een training: ik ga uit van een positieve insteek en kijk naar welke vaardigheden er al zijn. Ik vraag me af hoe ik deze vaardigheden kan versterken, waar ligt iemands plezier? Welke ontwikkelingspunten liggen er? De feedback is doorspekt met humor en richt zich op concrete haalbare werkdoelen zodat de tolk in staat is zich te verbeteren. Als coach werk ik met de VIB methode. Wat inhoud dat ik werk met opnames die de tolk zelf maakt en zelf eerst analyseert waarna er daarna een gesprek is met de coach. Deze opnames kunnen van alles zijn, in het werkveld, nav een tv opname of een stukje tolken als je iemand iets laat inspreken. Gesprekken zijn rond de 80 euro ex BTW en reiskosten van 0,23 per kilometer. Als de gesprekken worden gevoerd in mijn eigen trainingsruimte kan het tarief verlaagd worden. Ik werk niet alle dagen maar ben per mail altijd te bereiken voor een afspraak. 

Lianne Nap, Woerden

Contact: lianne@inthemirror.eu / 06-18776827
Website: www.inthemirror.eu

Je bent tolk en elke dag neem je jezelf mee naar je tolkopdrachten, zowel op locatie als online. Je brengt je zelf in beeld, of je nu wilt of niet. Je bent als tolk immers je eigen instrument. Je bent aanwezig. Ook al heeft jouw aanwezigheid tot doel dat anderen met elkaar in verbinding komen. In elke situatie waarin je tolkt, beweeg je mee met die anderen. Je stemt af op wat nodig is. Je zoekt de samenwerking op, om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. 

Wie ben jij? Uit welke aspecten bestaat jouw professionele identiteit? Op welke manier spelen jouw karakter, jouw waarden, jouw (levens)ervaring en jouw mogelijkheden mee bij de tolkkeuzes die je maakt? Hoe kijk je terug op de tolksituatie en op jouw keuzes? 

Ik luister graag met je mee. Naar de interne dialoog die jij van binnen met jezelf voert. Naar jouw meerstemmigheid, omdat er meerdere perspectieven zijn, ook in jouw binnenwereld. Ik vind het belangrijk om jou een veilige leerruimte te kunnen bieden. Veiligheid biedt je de mogelijkheid om nét uit je comfortzone te kunnen stappen, zonder in paniek te raken. Kernwoorden die bij mijn karakter passen zijn: zorgvuldigheid,  nieuwsgierigheid, rust, een scherpe blik, creativiteit, humor, veelzijdigheid en integriteit.

Anke Heij, Almelo

Contact: info@kunstvanhetmogelijke.nl /  06-19794460
Omgeving: Noord, Oost en Midden-Nederland
Website: http://www.kunstvanhetmogelijke.nl/

Tolken is een prachtig en veelzijdig vak. Je werkt met mensen in de meest uiteenlopende situaties. Van wieg tot graf, waarbij je alle facetten van het leven kunt tegenkomen. Elke situatie en elk mens is uniek. Dat vraagt van je dat je je voortdurend kunt aanpassen. Je houding, de inzet van je tolkvaardigheden en je manier van contact leggen zijn de basis voor het leveren van een goede dienst aan je klant. Je komt allerlei dilemma’s tegen, waaronder ook ethische dilemma’s. Een tolksituatie kan ook  jouw eigen emoties raken. Je kunt in je werk als tolk tegen vragen aanlopen, waarop je graag gecoacht wilt worden. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met attitude of ethiek. Of met emotionele belasting en stress die je in je werk kunt ervaren.
 
Ik bied je persoonlijke ondersteuning op maat op de punten die voor jou belangrijk zijn. Ik werk daarbij oplossingsgericht. Wat gaat er goed? Wat kan je versterken? Zoals je bent, ben je waardevol. Vanuit dat vertrekpunt help ik je te onderzoeken wat jij op dit moment nodig hebt om die stap te zetten die je graag wilt. Ik help je daarbij eigen antwoorden te vinden. Om nog beter te functioneren in jouw werkveld. Je eigen antwoorden zijn de krachtigste antwoorden. Ze maken jou uniek, als mens én als tolk.
 
Je kunt bij mij terecht voor persoonlijke coaching (supervisie), ZZP-coaching (zowel in groepen als individueel), intervisie en voor het bespreken van precaire situaties (vertrouwenspersoon).
 
Wie is Anke?
Van 2004 tot eind 2018 werkte ik als tolk Gebarentaal. Vanuit mijn justitiespecialisatie heb ik veel ervaring met werken in hoogcomplexe situaties, zoals binnen justitie, jeugdzorg of de GGZ. Situaties die een groot beroep doen op alle aspecten van het tolken én mijn menszijn: mijn tolkvaardigheden, attitude en sociale vaardigheden. Ook stond ik regelmatig voor ethische dilemma’s. Daarnaast hadden de situaties waarin ik werkte soms invloed op mijn emoties. Ik moest met tolken stoppen vanwege plotselinge slechthorendheid. Dat betekent dat ik op een unieke manier met je mee kan kijken: met mijn ervaring als tolk én als tolkgebruiker.
 
Ik heb ruime ervaring in het coachen en begeleiden van tolken en tolkstudenten. Sinds 2013 ben ik gediplomeerd life coach (post-HBO). Bij lifecoaching gaat het om drie kernvragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat er daarbij is, is er en mag er zijn. Niets is gek of raar. Vanuit de antwoorden op die vragen, kun je je leven steeds verder vormgeven op een manier die bij jou past.