Informatie over nascholingen

Elke tolk heeft zich bij zijn registratie verplicht nascholing te volgen en daarmee te investeren in het behouden en/of bevorderen van zijn individuele kwaliteiten van de uitvoering van het beroep als tolk.

De nascholingen, die daarvoor in aanmerking komen zijn erkend door de Stichting RTGS en zichtbaar in het openbare ‘Overzicht nascholingen’ op de website.

Activiteiten die als nascholing worden aangemeld (zie ook de Aanmeldingsprocedure) worden door de Stichting RTGS onder meer beoordeeld op de aanwezigheid van tenminste één van de elementen:

 • Taal- en tolkvaardigheden
  • de tolk NGT werkt aan het in stand houden dan wel verbeteren van zowel kennis als vaardigheden van of naar het Nederlands, NGT, NmG en het tolkproces
  • de schrijftolk werkt aan het in stand houden dan wel verbeteren van zowel kennis als vaardigheden van of naar het Nederlands en het transcriberen om zo een goede communicatie tot stand te brengen
 • Attitude
  • bij een activiteit in deze categorie - bijvoorbeeld intervisie - werkt de tolk aan (zelf)reflectie en verbetering van commmunicatieve vaardigheden en houding en gedrag ten aanzien van personen die betrokken zijn bij het tolkproces
  • de toepassing van het beroepsprofiel en de tolkencode
 • Doelgroepen
  • bij een activiteit in deze categorie werkt de tolk aan het in stand houden dan wel verbeteren van kennis over de doelgroepen en hun (belangen)organisaties

Per 4-jarige nascholingsperiode dient de tolk NGT tenminste 60 uur aan nascholing te hebben besteed:

 • minimaal 10 uur in de categorie Taal- en tolkvaardigheden
 • minimaal 10 uur in de categorie Attitude
 • minimaal 10 uur in de categorie Doelgroepen
 • 30 uur vrij te besteden binnen de bekende categorieën.

Voor schrijf- en combitolken gelden, gedurende de pilot, andere verdelingen van de nascholingsuren. 

Voor het aanmelden van nascholingsactiviteiten heeft u een gebruikersnaam + wachtwoord nodig. Deze autorisatie wordt alleen verleend aan geregistreerde tolken en door ons erkende aanbieders van nascholing.

Zie de aanmeldingsprocedure.