Registreer als tolk

   Bijvoorbeeld: 'van der'
   Voluit (bijvoorbeeld Johanna Maria).

   Straatnaam + huisnumer
   Alleen invullen indien buitenland
Gebruikersnaam en wachtwoord
  Minimaal 7 tekens.
  Vul hier het wachtwoord in ter bevestiging.
Incassogegevens
  Uw bankrekeningnummer.
  De naam van de rekeninghouder.
Tolkgroep, diploma en bemiddeling


 
 


Bedrijfsgegevens voor zelfstandigen
  Alleen invullen indien buitenland.

Bijvoorbeeld: http://www.stichtingrtgs.nl

Informatie ter publicatie. Op deze informatie kunnnen tolken worden gezocht in het register. De Stichting RTGS behoudt het recht de informatie te wijzigen.
Controleer uw gegevens voordat u ze opstuurt!