Sinds het voorjaar van 2022 is een specialisatiecommissie gestart met het uitwerken van een specialisatiesysteem. Op deze pagina is informatie te vinden over de verschillende richtlijnen, reglementen en daarbij behorende documenten.

De specialisatiecommissie bestaat op dit moment uit:

  • Frouke van Winsum (vertegenwoordiger vanuit de tolkgebruikers tolk NGT)
  • Nina van Aalst (vertegenwoordiger vanuit de tolkgebruikers schrijftolk)
  • Sandra Markies (vertegenwoordiger vanuit de beroepsgroep tolk NGT)
  • Olga Zorzin (vertegenwoordiger vanuit de beroepsgroep schrijftolk)
  • Esther de Boe (onderzoeker en docent tolken aan de universiteit van Antwerpen)

Markell Gremmen (directeur RTGS) en Monica Hübner (directeur NBTG en voormalig projectleider specialisatiesysteem) zullen betrokken zijn bij de uitwerking van het specialisatiesysteem, maar zijn geen onderdeel van de commissie. Alie Larkworthy ondersteunt het gehele proces van de specialisatiecommissie. De specialisatiecommissie komt vier keer per jaar bijeen en werkt daarnaast gezamenlijk aan het uitwerken van verschillende richtlijnen, regelementen en daarbij behorende documenten.

De specialisatiecommissie heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van de richtlijnen voor werkgroepen voor de eerste fase van het aanvragen van erkenning van een specialisatie. In deze richtlijnen zijn de definitie van een specialisatie vastgesteld en zijn kaders opgesteld over onder andere de criteria voor de voorlopige erkenning van een specialisatie, de samenstelling van een werkgroep en de bezwaarmogelijkheden. Deze eerste versie is hieronder te vinden.

Daarnaast is er ook een formulier ontwikkeld voor de werkgroepen waarin precies beschreven staat welke informatie een werkgroep moet aanleveren om een verzoek tot erkenning in de eerste fase in te dienen. Ook dat formulier is hieronder te vinden.

2022-09-29 Richtlijnen Specialisatiecommissie voor werkgroepen specialisatie FASE 1 - definitief
2202-09-29 Aanvraagformulier werkgroep specialisatie FASE 1 - definitief

Als er in de toekomst meerdere documenten beschikbaar zijn, dan zullen we deze ook op deze pagina beschikbaar stellen.