Specialisatie commissie - profielschets

21.12.2020 Nieuws
Specialisatie commissie - profielschets

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) - in nauwe samenwerking met de stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) - een literatuuronderzoek uitgevoerd naar specialisatie voor tolken Nederlandse Gebarentaal. Daarin is uitgewerkt hoe specialisaties voor tolken NGT inhoud kunnen krijgen en vormgegeven kunnen worden.

Op basis van dit onderzoek heeft de NBTG aan haar leden twee modellen voor een specialisatiesysteem voorgelegd waaruit een keuze voor een van beide is voortgevloeid.

Dit specialisatiesysteem houdt in dat werkgroepen van tolkgebruikers en tolken een proces doorlopen om een specialisatie erkend te krijgen.

 

Het specialisatiesysteem voorziet daarnaast in een Specialisatiecommissie en op dit moment zijn we op zoek naar een lid hiervoor, waarvoor een Profielschets lid specialisatiecommissie-def is gemaakt.

Meer informatie/ solliciteren:

Nadere informatie kan worden verkregen bij Benny Elferink, directeur RTGS b.elferink@stichtingrtgs.nl

Sollicitaties met curriculum vitae en motivatie kunt u vóór 31 januari 2021 mailen naar info@stichtingrtgs.nl

‹ Terug naar overzicht