Pas op de plaats met een jaarlijks aantal vlieguren

26.08.2016 Nieuws
Pas op de plaats met een jaarlijks aantal vlieguren

RTGS had in 2015 van stakeholders instemming verkregen met het principe om aan ingeschreven tolken naast de nascholingsverplichting ook een jaarlijkse tolkvaardigheidseis op te leggen. Begin 2016 is vervolgens een concrete eis daarvoor in het Reglement (minimaal 100 uren netto tolkactiviteiten per jaar) in concept wederom aan stakeholders voorgelegd. Op 6 juli 2016 heeft de RvT alle ingekomen reacties gewogen en geconcludeerd dat het noodzakelijke brede draagvlak voor zo’n eis alsnog ontbreekt. De Raad maakt derhalve een pas op de plaats en daagt de beroepsverenigingen en gebruikersorganisaties uit om nu hun eigen alternatief uit te werken tot een kwaliteitsinstrument, dat wel kan bogen op maatschappelijk draagvlak. Als het Register in redelijkheid een rol kan vervullen in zodanig instrument, doet het dat graag. De volledige reactie van de Raad van Toezicht naar de stakeholders leest u hier.

‹ Terug naar overzicht