Nieuwe directeur: Benny Elferink

05.05.2017 Nieuws
Nieuwe directeur: Benny Elferink

Met ingang van 1 mei heeft de Raad van Toezicht van RTGS de heer Benny Elferink benoemd tot nieuwe directeur. Benny Elferink is vroegdoof en allerminst een onbekende in de wereld van doven en slechthorenden. Hij heeft zich jaren actief ingezet als belangenbehartiger voor de doelgroep, o.a. ook voor de tolkvoorziening. Als gebruiker van NGT-tolken was hij tot nu ook lid van onze Raad van Toezicht. Niettemin is zijn benoeming het resultaat geweest van een open selectieprocedure met meerdere sterke kandidaten. Wij zijn blij dat wij Benny als directeur aan RTGS hebben kunnen verbinden.

‹ Terug naar overzicht