Geslaagd minisymposium RTGS

18.12.2018 Nieuws
Geslaagd minisymposium RTGS

Rond de 100 mensen hebben op vrijdagmiddag 30 november dit mini-symposium bijgewoond, dat in Leerhotel "Het Klooster" in Amersfoort werd gehouden.  

Op dit symposium is de notitie ‘Kwaliteitsregister 3.0 - Elke klant de juiste tolk’ gepresenteerd.  
Na het welkomstwoord van Eelco Huisman als voorzitter van Raad van Toezicht RTGS heeft de heer Henk Reinen vanuit het ministerie van VWS het symposium geopend. In zijn openingswoord benadrukte hij dat het, in het kader van centralisatie van de tolkvoorziening, essentieel is dat er naar de kwaliteit van tolken gekeken wordt. Na een korte inleiding over de achtergrond en historie van het RTGS door Willem Terpstra heeft Benny Elferink de nieuwe plannen omtrent "Kwaliteitsregister 3.0" gepresenteerd, met daarin 5 hoofdlijnen: 
1. Elke klant de juiste tolk, met de portfolio- en feedbackcirkel
2. Basiskwaliteit in orde
3. Meer eigen regie van tolken
4. Ruimer nascholingsaanbod 
5. Gebruiksvriendelijke procedures


Tijdens deze presentatie heeft Janieke Gritter van Tolknet in het kort verteld over het onderzoek naar het feedbacksysteem onder tolken en tolkgebruikers, dat kortgeleden door zes tolkstudenten is uitgevoerd. Verder heeft Wim Poort iets van de vernieuwde website RTGS laten zien, deze komt komend voorjaar in de lucht.

Na de pauze was er een interessante paneldiscussie onder leiding van duo-dagvoorzitters Arie Terpstra en Peter Raggers met acht deelnemers vanuit verschillende geledingen. Na het slotwoord van Eelco Huisman is nog nagepraat over deze middag. De belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen zullen deze notitie met hun achterban en/of leden bespreken. De notities "Kwaliteitsregister 3.0 - Elke klant de juiste tolk" en "Feedback als kwaliteitsinstrument voor het RTGS" kun je downloaden. Hier ook een paar foto's om een beetje de sfeer van dit minisymposium te kunnen proeven. 

‹ Terug naar overzicht