ROUTE NAAR HET RTGS 3.0

14.09.2018 Nieuws Laatste Nieuws
ROUTE NAAR HET RTGS 3.0

Op vrijdagmiddag 30 november zal het mini-symposium over “Route naar het RTGS 3.0” in Het Klooster te Amersfoort plaatsvinden.
 
Na implementatie van het PIN-project (Project Implementatie Nascholingen) in 2009/10 was het nu een goed moment om te evalueren of het bouwwerk van de nascholingen voor tolken nog actueel is en in welke richting het RTGS zich als kwaliteitsregister in de komende jaren kan ontwikkelen.
Tijdens de twee “Heidagen” in het afgelopen voorjaar is hierover uitgebreid gesproken met als resultaat de notitie
“Kwaliteitsregister 3.0: elke klant de juiste tolk”.
Deze notitie wordt op het mini-symposium in hoofdlijnen gepresenteerd en daarna zal het RTGS met betrokkenen en relaties hierover van gedachten wisselen.
Binnenkort krijgen stakeholders, een aantal organisaties en de relaties hiervoor een uitnodiging.
 
Tolkgebruikers en tolken kunnen zich nu alvast aanmelden voor dit symposium via info@stichtingrtgs.nlHet aantal plaatsen is beperkt, dus meldt je snel aan.

‹ Terug naar overzicht