vorige volgende
informatie
Activiteit: Tellen, rekenen en vingerspellen - Schrijftolken
Nummer: 33353
Tolkgroep(en): Schrijftolk
Setting: Algemeen
Begindatum: 4-8-2021
Einddatum: 4-8-2021
Tijdsduur (totaal): 2,00
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
2,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
2,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit In deze workshop van 120 minuten voor schrijftolken gaan we flink aan de gang met de volgende leerdoelen:

Aan het einde van de les kunnen de cursisten
- binnen 10 seconden het handalfabet gebaren.
- woorden van 8 letters aflezen in een tempo van 4 seconden per woord.
- schakelen tussen vingerspellen en gebaren in zinnen aflezen.
- schakelen tussen vingerspellen en gebaren in zinnen produceren.
- tellen tot voorbij miljard
- cijfers en letters onderscheiden.
- rekensommen aflezen en produceren
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Het gebarenniveau van schrijftolken ondergaat met deze workshop een flinke opfrisser. Ik daag hen uit om uit de comfortzone te stappen en goed tempo te maken met gebaren aflezen en produceren.

De schrijftolken die eerder bij mij workshops hebben gevolgd, willen hun gebarenniveau onderhouden en verbeteren om beter te kunnen communiceren met gebaren(taal)vaardige schrijftolkgebruikers.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Ik zie mijzelf als een enthousiaste en didactisch sterke docent. Ik ben in 2012 afgestudeerd als docent NGT/NmG aan de HU. Lesgeven en kennis overbrengen is mijn passie en gelukkig is het ook mijn werk. Ik werk sinds 2012 als ZZP’er. In mijn werk zie ik veel doelgroepen. Zowel doof, horend, als slechthorend, 0-niveau tot en met C1 taalniveau, praktisch of WO-opgeleid, van 5 tot 75 jaar. Tolken NGT en schrijftolken lesgeven zie ik als een leuke nieuwe uitdaging. Waarom? Professionals stellen altijd interessante vragen die je bij andere doelgroepen niet krijgt. Zo wordt ik als docent uitgedaagd, daar hou ik van. Wil jij ook uitgedaagd worden? Ik hoop je te zien in een van mijn lessen! Petra Bouterse
Wat is het minimum aantal deelnemers? 4
Wat is het maximum aantal deelnemers? 12
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? De docent kijkt naar alle cursisten en geeft passende feedback.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Nee
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Online
Plaats Online
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Petrabouterse.nl
Contactpersoon Petra van den Berg - Bouterse
Adres
Postcode
Plaats Vlaardingen
Telefoon
E-mail contactpersoon
Website petrabouterse.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug