vorige volgende
informatie
Activiteit: Directionele werkwoorden in enkel- en meervoud
Nummer: 33350
Tolkgroep(en): Schrijftolk
Setting: Algemeen
Begindatum: 19-7-2021
Einddatum: 19-7-2021
Tijdsduur (totaal): 2,00
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
2,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
2,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit In deze workshop voor schrijftolken van 120 minuten behandelen we 20 directionele werkwoorden in enkel- en meervoud. Hoe combineer je dit met localisatie? Daar gaan we naar kijken en mee oefenen. Na afloop krijg je de gebaren op film gestuurd, zodat je deze altijd kunt blijven herhalen.
Je kunt de kosten van deze workshop opvragen en/of je aanmelden voor deze workshop door mij een mailtje te sturen.
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Werkwoorden vervoegen in gebaren gaat heel anders dan het vervoegen van werkwoorden in gesproken Nederlands. Hoe combineer je deze 2 manieren? Altijd goed om deze kennis fris te houden.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Ik (Petra Bouterse) zie mijzelf als een enthousiaste en didactisch sterke docent. Ik ben in 2012 afgestudeerd als docent NGT/NmG aan de HU. Lesgeven en kennis overbrengen is mijn passie en gelukkig is het ook mijn werk. Ik werk sinds 2012 als ZZP’er.

In mijn werk zie ik veel doelgroepen. Zowel doof, horend, als slechthorend, 0-niveau tot en met C1 taalniveau, praktisch of WO-opgeleid, van 5 tot 75 jaar.
Tolken NGT en schrijftolken lesgeven zie ik als een leuke nieuwe uitdaging. Waarom? Professionals stellen altijd interessante vragen die je bij andere doelgroepen niet krijgt. Zo wordt ik als docent uitgedaagd, daar hou ik van.

Wil jij ook uitgedaagd worden?
Ik hoop je te zien in een van mijn lessen!
Wat is het minimum aantal deelnemers? 6
Wat is het maximum aantal deelnemers? 12
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? De docent kijkt naar alle cursisten en geeft passende feedback.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Nee
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? zie hierboven
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres online
Plaats Zoom
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Petrabouterse.nl
Contactpersoon Petra van den Berg - Bouterse
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail contactpersoon info@petrabouterse.nl
Website
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug