vorige volgende
informatie
Activiteit: Cursus Zorg 1
Nummer: 33340
Tolkgroep(en): Schrijftolk
Setting: Medisch
Begindatum: 13-6-2021
Einddatum: 17-8-2021
Tijdsduur (totaal): 20,00
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
20,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
20,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit We behandelen onderwerpen zoals
- Kennismaken / jezelf voorstellen
- Vingerspellen in zinnen
- Vingerspellen op tempo (productie en afzien)
- Ziek en gezond
- Emoties en gevoelens
- Getallen en klokkijken
- Ontleden van taal
- NGT gebaarvolgorde
- Lichaam en klachten
- NGT gesprekken produceren en afzien
- Eigen inbreng cursisten


Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Met deze cursus Nederlandse Gebarentaal worden schrijftolken bijgeschoold over algemene kennis van NGT, maar ook de gebarentaal vaardigheid (productie en afzien) wordt verbeterd.

Deze cursus behandelt onderwerpen gericht op zorg, zodat de schrijftolken met deze kennis en vaardigheden hun klant beter kunnen begrijpen en ondersteunen in een medische setting. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d. De gehele cursus is in NGT.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Ik zie mijzelf als een enthousiaste en didactisch sterke docent. Ik ben in 2012 afgestudeerd als docent NGT/NmG aan de HU. Lesgeven en kennis overbrengen is mijn passie en gelukkig is het ook mijn werk. Ik werk sinds 2012 als ZZP’er.

In mijn werk zie ik veel doelgroepen. Zowel doof, horend, als slechthorend, 0-niveau tot en met C1 taalniveau, praktisch of WO-opgeleid, van 5 tot 75 jaar.
Tolken NGT en schrijftolken lesgeven zie ik als een leuke nieuwe uitdaging. Waarom? Professionals stellen altijd interessante vragen die je bij andere doelgroepen niet krijgt. Zo wordt ik als docent uitgedaagd, daar hou ik van.

Wil jij ook uitgedaagd worden?
Ik hoop je te zien in een van mijn lessen!
Petra Bouterse
Wat is het minimum aantal deelnemers? 6
Wat is het maximum aantal deelnemers? 8
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Een toets. Zowel afzien als productie.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Online
Plaats Online
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Petrabouterse.nl
Contactpersoon Petra van den Berg - Bouterse
Adres
Postcode
Plaats Vlaardingen
Telefoon 06 12771405
E-mail contactpersoon info@petrabouterse.nl
Website petrabouterse.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug