vorige volgende
informatie
Activiteit: Opleiding Visuele Muziek
Nummer: 33064
Tolkgroep(en): NGT
Setting: Podiumkunsten
Begindatum: 18-9-2021
Einddatum: 4-6-2022
Tijdsduur (totaal): 55,00
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
53,00 1,00 1,00
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
53,00 1,00 1,00
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit 09:30 – 17:30 uur inclusief koffie/thee en lunchpauze
Les 1. 18 september 2021 – Introductie
• Introductie deelnemers, docenten en aanwezige coaches/tolken (0:50 uur)
• Gastspreker: dove muziekliefhebber (0:30 uur)
• Kort uitleg inhoud opleiding (0:30 uur)
• Theorie & groepsoefening: Wat is Visuele muziek, muziektolken/signdancen en muziek? (2:00 uur)
• Thuisopdracht uitvoeren en filmen (1:00 uur)
• Afsluiting (0:10 uur)

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 2 uren
-­- Criteria doelgroepen – 1 uur

Les 2. 2 oktober 2021 -­- “ Spelen met Taal”

Docent Joeri van Zuilen en assitent Merel van Zuilen.

Hij is gespecialiseerd in poëzie in Nederlandse Gebarentaal en/of Nederlands met Gebaren. Deze les zal hij intensief gaan samenwerken met de deelnemers om ze te leren hoe ze de teksten op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. Dit zal ook worden toegepast op de songtekst van een liedje.

Programma
• Goedemorgen (0:15 uur)
• Gebarenpoëzie (4:30 uur)
• Poëzie toepassen in liedje (1:30 min)
• Afsluiting (0:15 uur)

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 3. 6 november 2021 – “Dans-­- en lichaamsbeweging & Mimiek en Rolnemen”

Dans-­- en lichaamsbeweging & Choreografie – docent Marcella Moves. Ze is gespecialiseerd in dans, gezichtsuitdrukkingen en drama. Dit zet ze in om de deelnemers een nieuwe ervaring te geven en samen te brengen. (zie hun website: www.marcellamoves.nl)

Mimiek en rolnemen – André & Tom Uittenbogert zijn gespecialiseerd in gezichtsuitdrukkingen, en hoe ze dit (zonder tekst) op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. Deze dag werken de docenten samen om de deelnemers zo optimaal mogelijk op een kunstzinnige manier de muziek visueel te kunnen maken.

Programma
• Goedemorgen (0:15 uur)
• Dans en beweging Marcella (2:00 uur)
• Mimiek en rolnemen (0:30 uur)
• Dans en beweging Marcella (2:00 uur)
• Mimiek, rolnemen, dans en beweging toepassen bij vertolken van muziek (2:30 uur)
• Afsluiting (0:15 uur)

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 4 uren


Les 4. 11 december 2021 – Faalangst & Podiumangst

In deze les behandelen we theorie over faalangst en podiumangst.
Daarnaast gaan we aan de slag met de door de deelnemers eigen gekozen liedjes. De deelnemers hebben in les 3 geleerd hoe ze de dans-­- en lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen (zonder teksten) kunnen toepassen.
In deze les gaan ze meer intensief met de teksten aan het werk. Hierbij leren zij toe te passen wat zij in voorgaande lessen geleerd hebben.

Programma
• Goedemorgen (0:15 uur)
• Dans en beweging Marcella (2:30 uur)
• Theorie faalangst en podiumangst (0:30 uur)
• Aan de slag met eigen liedje (3:00 uur)
• Afsluiting (0:15 uur)

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 5. 15 januari 2022– Muziektolken/signdancen/lichtontwerp

Mirjam Stolk en Hanneke de Raaff zijn muziektolken en oprichters van Muziektolken.nl (www.muziektolken.nl)
Zij zullen kort vertellen over Muziektolken.nl en hun werkervaring als muziektolken. Daarnaast behandelen ze diverse strategieën die je kunt inzetten bij het vertolken van muziek.
De rest van de dag gaan zij actief met de deelnemers aan de slag met het vertalen van liedjes. Dit doen zij vanuit hun perspectief als muziektolk en in die hoedanigheid zullen ze de deelnemers begeleiden en voorzien van tips en ideeën.

Tijdens deze les gaan we ook kort in op lichtontwerp.
Rogier Jansen (licht-­-technicus) vertelt de deelnemers over het belang van een goed lichtplan en waar dit aan moet voldoen.

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren


Les 6. 12 februari 2022 – Feeden

André & Tom Uittenbogert zijn gespecialiseerd in teamtolken als Dove signdancer en Visuele Muziektolk (feeder). Zij zullen vanuit hun professie hun kennis delen over de samenwerking tussen een Dove Signdancer en een horende muziektolk en een aantal voorbeelden laten zien hiervan.
Daarnaast gaan de deelnemers zelf ervaren wat ‘feeden’ is.

In het 2e deel van deze les kunnen de deelnemers weer aan de slag met hun liedje voor de toets/voorstelling. Diverse docenten zullen hen voorzien van feedback en ondersteunen waar nodig.

de teksten met verschillende emoties te voorzien van lichteffecten om deze duidelijker te maken.

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 5 uren
-­- De activiteit heeft betrekking op (Zelf)reflectie van de tolk – 1 uur


Les 7. 12 maart 2022 – International Sign

Lissa Zeviar is kind van dove ouders, tolk gebarentaal sinds 1997 en tolk International Sign sinds 2007. Zij beheerst ASL, NGT, IS, Engels, Nederlands en Frans en tolkt graag in situaties waar al die talen nodig zijn. Met plezier deelt ze haar kennis over hoe zij International Sign heeft geleerd, welke invloed International Sign heeft op haar werk als tolk en vooral hoe International Sign haar nationale gebarentalen veel visueler heeft gemaakt. In deze workshop gaan we kijken naar de liedjes die jullie heben gekozen en kijken we hoe we aspecten van International Sign kunnen toepassen op de NGT vertaling van songteksten.

De deelnemers krijgen ook deze dag weer de tijd om hun Visuele Muziek performance te verfijnen.

Compentie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 8. 16 april 2022 – Kunstzinnig visueel maken

Deze dag gaan de deelnemers hun gekozen liedje bijschaven tot een Visuele Muziek performance door al het geleerde samen te smelten in hun vertolking. Ook kunnen zij gebruik maken van kleding, make-­-up en attributen.
De aanwezige docenten zullen hen van feedback voorzien en ondersteunen waar nodig.

Compensatie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 9. 14 mei 2022 – “Het theater in”

Vandaag kunnen de deelnemers aan hun performance werken in theater ZIMICH om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.
Lichttechnicus Rogier is aanwezig voor het lichtontwerp. De andere docenten zijn beschikbaar voor eventuele laatste vragen en feedback.

Compensatie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren

Les 10. 4 juni 2022 – Voorstelling

Deze dag zullen de deelnemers in het theater ZIMIHC Stefanus het door hun gekozen liedje presenteren zoals ze het hebben voorbereid.
De juryleden zijn aanwezig om het liedje als eindproduct te beoordelen.

’s Avonds presenteren zij het eindresultaat aan publiek dat bestaat uit vrienden, familie en visuele muziekliefhebbers.

Compensatie:
-­- Criteria Taal-­- en tolkvaardigheden – 6 uren
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? 1. Interpersoonlijk competent

De tolk visuele muziek (VM) moet ervoor zorgen dat er tijdens een voorstelling waarin hij werkt, rekening wordt gehouden met de cliënten; het publiek.
Dat is de (mede)verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de tolk interpersoonlijk competent zijn. Een tolk VM die interpersoonlijk competent is, gaat op een goede manier om met zijn cliënten. Zo’n tolk schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en draagt bij aan een open communicatie.

Zo’n tolk VM ondersteunt de zelfstandigheid van de cliënten en zoekt in zijn interactie met het publiek een goede balans tussen:
• tolken en uitleggen van functie
• horende en dovencultuur
• Eigen smaak en voorkeuren

2. Vakinhoudelijk en tolktechnisch competent

De tolk visuele muziek (VM) kan zorg dragen voor het correct overkomen van een liedtekst door het juiste gebruik van de (Nederlandse) Gebarentaal, of Nederlands met gebaren, in een juiste culturele context.
Dit is de verantwoordelijkheid van de tolk (VM) en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij vakinhoudelijk en tolktechnisch competent zijn.

3. Vakinhoudelijk en artistiek competent

De tolk visuele muziek (VM) kan zorg dragen voor het correct overkomen van de sfeer en de muziek van een stuk door het juist en creatief gebruik van diverse visuele middelen, in een juiste culturele context.
Dit is de verantwoordelijkheid van de tolk (VM) en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij vakinhoudelijk en artistiek competent zijn.

4. Organisatorisch competent

De tolk visuele muziek (VM) draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met de voorbereiding, uitvoering en het afronden van een voorstelling visuele muziek.
Dat is de verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet de tolk organisatorisch competent zijn.
De tolk VM die organisatorisch competent is, zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de inhoud van de voorstelling visuele muziek, waar deze plaatsvindt en wanneer, en bereidt zich op de juiste wijze voor.

5. Competent in het samenwerken met collega’s

De tolk visuele muziek (VM) moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s goed op elkaar is afgestemd ten einde een kwalitatief goede voorstelling te kunnen neerzetten. Dat is de verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij competent zijn in het samenwerken met collega’s. Een tolk die competent is in het samenwerken met zijn collega’s, levert zijn bijdrage aan een goede voorstelling in al zijn facetten en aan goede onderlinge samenwerking.

6. Competent in het samenwerken met de omgeving

De tolk visuele muziek moet contacten onderhouden met individuen en met instellingen waar hij voor en mee werkt. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen goed op elkaar afgestemd zijn ten einde een kwalitatief goede voorstelling te kunnen neerzetten.
Bovendien moet hij eraan meewerken dat de samenwerking met die individuen en instellingen goed verloopt. Dat is de verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet de tolk competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de instelling.

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

De tolk visuele muziek (VM) moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat is zijn verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij competent zijn in reflectie en ontwikkeling. Een tolk die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo’n tolk streeft ernaar zijn beroepsuitoefening actueel te houden en te verbeteren en te blijven afstemmen op zijn publiek.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Tom Uittenbogert – hij is opgegroeid als dove CODA, werkt 31 jaar als docent Nederlandse Gebarentaal en behaalde vervolgens in 2003 zijn diploma docent Nederlandse Gebarentaal (BA). Hij is als docent/ dove tolk actief / dove Visuele muziek tolk in zeer uiteenlopende settings, wat iets zegt over zijn veelzijdige karakter: flexibel, optimistisch en gedreven. Nu werkt Tom als docent Nederlandse Gebarentaal, Onderzoek assistent en Deaf Supporter op de Radboud Universiteit. Hij heeft ruim 31 jaar ervaring op het gebied van gezichtsuitdrukkingen, NGT/NmG, muziek & theater en weet dit meer en meer toe te passen binnen het tolkwerk.

André Uittenbogert, erkende tolk NGT/NmG en workshopleider. Hij heeft veel ervaringen als feeder Visuele muziek tolk en begeleider van de opleiding Visuele muziek (in het jaar 2007-­2008 ,2009-­- 2010 en 2019-2020).

Rogier Jansen – Vanuit zijn professie als lichtontwerper maakt hij lichtontwerpen en scenografiën voor theaterproducties, evenementen, (museale) installaties en andere kunstvormen die om een theatrale en creatieve benadering van ruimte en licht vragen. Hij werkt nu in het theater ZIMIHC Stefanus als lichttechnicus.

Marcelle Moves. Ze is gespecialiseerd in dans, gezichtsuitdrukkingen en drama. Ze zet de deelnemers in een nieuwe ervaring te geven en samen te brengen. (zie hun website: www.marcellamoves.nl)

Joeri van Zuilen. Hij is gespecialiseerd in poëzie in Nederlandse Gebarentaal en/of Nederlands met Gebaren. Hij verzorgt de workshops “Spelen met Taal” voor horende mensen

Gastsprekers -­- Mirjam Stolk en Hanneke de Raaff zijn muziektolken en oprichters van Muziektolken.nl (www.muziektolken.nl)

Lissa Zeviar -­ is kind van dove ouders, tolk gebarentaal sinds 1997 en tolk International Sign sinds 2007. Zij beheerst ASL, NGT, IS, Engels, Nederlands en Frans en tolkt graag in situaties waar al die talen nodig zijn. Met plezier deelt ze haar kennis over hoe zij International Sign heeft geleerd, welke invloed International Sign heeft op haar werk als tolk en vooral hoe International Sign haar nationale gebarentalen veel visueler heeft gemaakt.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 14
Wat is het maximum aantal deelnemers? 20
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? In de training verrichten de deelnemers meerdere opdrachten. Na iedere opdracht wordt feedback gegeven waarna van de deelnemer verwacht wordt de aandachts-­-/verbeterpunten in de volgende opdracht te verwerken. Hierdoor leert de deelnemer zijn techniek steeds verder te verfijnen en kan hiermee persoonlijke groei teweeg worden gebracht. Onze beoordelingen zijn gebaseerd op de leerdoelen die we hebben gemaakt. Leerdoelen NB: De leerdoelen zijn nu m.n. gericht op de praktische uitwerking van de eerste drie competenties (1. Interpersoonlijk competent, 2. Vakinhoudelijk en tolktechnisch competent en 3. Vak inhoudelijk en artistiek competent) 1 De cursist zet de juiste sfeer van het stuk neer door middel van: a) Decor (gebruik van decorstukken, projectie) b) Licht c) Uiterlijk (kleding, visagie, accessoires) 2 De cursist kan de vierde muur met het publiek doorbreken door: a) het maken van oogcontact b) gebruik van de ruimte/podium 3 De cursist geeft de muziek van het stuk visueel weer; Hierbij wordt gelet op de weergave van: ritme, dynamiek, melodie. De middelen die hiervoor worden ingezet zijn: a) Dans/lichaamsbeweging b) Lichaamshouding c) Handbewegingen d) Expressie/gezichtsuitdrukkingen 4 De cursist geeft de tekst van het stuk visueel weer: Hierbij wordt de cursist beoordeeld op: a) correct gebruik van gebarentaal (voor de profs) Hierbij wordt gelet op alle parameters die nodig zijn voor een correct gebruik van de gebarentaal; o.a. ? classifiërs ? handvormen b) De tekstanalyse; het overbrengen van de boodschap van de tekst Hierbij wordt gelet op de volgende parameters: ? Heldere weergave van de boodschap ? Creatief gebruik van gebarentaal ? omgaan met figuurlijk van taalgebruik ? kunnen loskomen van de letterlijke tekst
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres De Boogh, Van Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL
Plaats Utrecht
Gegevens van de aanbieder
Organisatie 1.2.Communicate | Opleiding Visuele Muziek
Contactpersoon Tom Uittenbogert
Adres De Pas 90
Postcode 6836 HM
Plaats Arnhem
Telefoon
E-mail contactpersoon info@1-2-communicate.com
Website https://www.academievisuelemuziek.nl/leerroute-muziek-tolk-signdancer
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug