Het aanmelden van nascholing is uitsluitend bedoeld om activiteiten bij het register aan te melden om erkenning als nascholing te verkrijgen.

Tolken die willen deelnemen aan een erkende nascholing melden zich daartoe aan bij de organisator van deze nascholing.

Activiteiten kunnen als nascholing worden aangemeld door aanbieders, die beschikken over inloggegevens voor deze website.

Wil je als tolk zelf op individuele basis nascholingen volgen? Stuur dan een mail naar info@stichtingrtgs.nl met daarin de relevante gegevens. 
Vervolgens zal de nascholing voor je worden ingevoerd en doorgestuurd naar de CPE. 
 

 

Als u geïnteresseerd bent in het aanbieden van nascholing voor Tolken Gebarentaal en Schrijftolken kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingrtgs.nl met een verzoek om inloggegevens.

In de aanvraag verwachten wij in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adresgegevens van uw organisatie
  • naam en e-mailadres van de contactpersoon
  • eventueel adres van uw website
  • portfolio van uw organisatie
  • informatie over het soort nascholing dat u wilt aanbieden

U ontvangt van ons na goedkeuring de inloggegevens om nascholing via de website te kunnen aanmelden.

De aanmelding van de nascholingsactiviteit is alleen online mogelijk door het invullen van het  "Aanmeldingsformulier Nascholing" tot maximaal een maand na de einddatum van de activiteit.

Voor de overige voorwaarden waaraan activiteiten moeten voldoen om als nascholing te worden erkend wordt verwezen naar het Reglement.

Na aanmelding van de nascholing zal de Commissie Permanente Educatie (CPE) van de stichting RTGS bepalen of de aangemelde nascholing wordt goed- of afgekeurd.

U ontvangt binnen 2 maanden bericht.