Bij de Stichting RTGS staan de volgende aanbieders geregistreerd:

Bluegg

Bluegg is een onderneming met gepassioneerde professionals. Wij richten ons op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. De unieke aanpak van Bluegg is voornamelijk gericht op vaardigheden die de emotionele intelligentie (EQ) van mensen sterk verhogen, de positieve verandering. Hierdoor ontstaat er groei op zowel zakelijk als persoonlijk vlak.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die zeer succesvol zijn vaak een hogere Emotionele Intelligentie hebben. Bluegg maakt gebruik van unieke expertise in Lichaamstaal voor Business. Wij zijn leading partner bij de #1 van de wereld op het gebied van Lichaamstaal trainingen voor zakelijk gebruik. Voor de emotionele intelligentie programma’s beschikken wij over diverse EQ assessment tools. Hiervoor is er een accreditatie en nauwe samenwerking met Six Seconds, een internationaal netwerk voor het ontwikkelen van Emotionele Intelligentie.

KTV

KTV Kennisnet biedt sinds 10 jaar nascholingsactiviteiten aan voor tolken NGT en schrijftolken. In de loop van de tijd is het aanbod steeds specifieker gericht op tolken NGT en op schrijftolken. 
  
KTV is alert op ontwikkelingen en onderzoeken die gaande zijn op het gebied van NGT, international sign en schrijftolken. Daarnaast luistert KTV naar feedback en behoeftes van deelnemers. De input die op deze manier vergaard wordt, wordt op creatieve wijze getransformeerd in nieuwe trainingen op locatie en webinars. KTV is sterk in het bijeenbrengen van expertise. Trainers en sprekers worden gemotiveerd het juiste leerdoel voor ogen te houden zodat deelnemende tolken een stap verder kunnen zetten. 
  
KTV werkt samen met Iris Wijnen, Sebastiaan Boogaard, Petra Brugmans, Kentalis, GGMD, Onno Crasborn, Afke Hop, Splinter van Schagen, Roland Pfau, Mirjam Stolk, Lieke Kielstra en vele anderen. Samen zoeken naar ontwikkeling van de kwaliteit van de tolkdienstverlening staat in de samenwerking voorop! 

Naar Maarten - training en coaching

Tolken is een prachtig vak! Je tolkt in allerlei sociale situaties voor verschillende mensen. 
Daarbij is contact maken met je klanten (horend, slechthorend en doof) een hele belangrijke. 
Maar soms gaat dat contact maken wat lastiger, bijvoorbeeld omdat je de ander niet zo goed kunt volgen en dus niet goed kunt tolken van Gebarentaal naar Nederlands (stemtolken). Ook kan het zijn dat je een Gebarentaal hebt geleerd, die voor je gevoel niet matcht met de praktijk. Zo merk je dat je visueler wilt gebaren en dat je misschien nog wat te veel blijft hangen aan het Nederlands.
Ook kan het gebeuren dat je aan jezelf twijfelt. Je hebt iets mee gemaakt binnen een tolkopdracht of een collega heeft iets tegen je gezegd in de samenwerking, dat blijft hangen. Hierdoor merk je dat je bijvoorbeeld opdrachten niet durft aan te nemen of dat je klanten of opdrachten gaat vermijden.
Het mooie is: in al die situaties sta je niet alleen. 
Al meer dan 10 jaar mag ik beginnende tolken die net klaar zijn met de opleiding tot tolken die al tientallen jaren in het vak zitten coachen. 
En dat doe ik met heel veel plezier. In de reviews van tolken die ik terugkrijg zitten altijd een paar punten, die altijd terugkomen: Rust, respectvolle feedback, gericht op groei, geduld en humor. 
De nascholingen die ik geef, doe ik vaak in kleine groepen of individueel. Waarom? Omdat dat het meeste leerrendement oplevert: To-the-point, praktijkgericht zonder omhaal en direct resultaat. 
Daarnaast, als je je abonneert op mijn mailings krijg je ook regelmatig nieuwe inzichten, tips en herkenbare verhalen uit de praktijk, waardoor je geïnspireerd raakt om je werk met nog meer plezier te doen! Als je je aanmeld hiervoor, dan krijg je een gratis online kennismakingsvideo in je inbox met direct al veel inspiratie. 
Kijk op: www.naarmaarten.nl en kijk hoe je je gratis hiervoor aanmeld. 


PS. Ik ben geen “u” :-) Want die mailtjes krijg ik nog wel eens. Ik ben gewoon “jij” en Maarten. Ik struikel namelijk ook regelmatig over dingen waar jij ook vermoedelijk over struikelt. :-)


Ik maak graag kennis met je. 

Groetjes, Maarten

NBTG

Eén van de kerntaken van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal (NBTG) is de voortdurende professionalisering van het beroep.
Op grond van hun professionele expertise zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De kwaliteit van het werk van tolken is daarbij van cruciaal belang voor optimale communicatie.
Nacholing en kennisuitwisseling zorgt ervoor dat de beroepsgroep verder kan professionaliseren.
De NBTG biedt diverse nascholingen aan gedurende het jaar voor leden en overige belangstellenden. De werkgroep Ontwikkeling en Scholing (O&S) van de NBTG zorgt voor een  boeiend en actueel aanbod aan nascholingen. De werkgroep O&S volgt daartoe belangrijke ontwikkelingen binnen het werkveld, peilt door o.a. enquêtes de behoefte van tolken NGT op het gebied van nascholing en volgt recente ontwikkelingen in relevant wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie over de NBTG-nascholingen is te vinden op de NBTG-website.
We zien je graag bij één van onze nascholingen.

Nevero

Susanne Verberk (Nevero), Maastricht 
Contact: susanne@nevero.nl 043 - 76 00 131 
Omgeving: Maastricht en het hele land voor de online opleidingen 
Website: www.nevero.nl  
Profiel: Bij Nevero geven we workshops en opleidingen die zijn toegespitst op mediatoegankelijkheid. Dat houdt in dat je audiovisueel materiaal toegankelijk maakt voor mensen die niet goed zien of horen. Eigenaar Susanne Verberk geeft alle lessen zelf.  
  
Op dit moment bieden wij twee e-cursussen aan. 
  
1. E-cursus ‘Ondertitelen’ 
In deze online-opleiding leer je om ondertitels aan te maken bij webvideo’s, films en tv-programma’s. Wat deze ondertitelcursus onderscheidt van andere opleidingen op de markt, is dat je niet alleen leert om uit een vreemde taal (Engels) in het Nederlands te vertalen en te ondertitelen, maar ook om Nederlandse video’s te voorzien van ondersteunende ondertiteling of ondertiteling voor doven en slechthorenden.  
  
2. E-cursus ‘Gidsen voor mensen die blind of slechtziend zijn’ 
Deze opleiding is voor mensen die professioneel als gids werkzaam zijn én voor vrijwilligers die zin hebben om blinde en slechtziende museumbezoekers te vergezellen tijdens een rondleiding.  

NGC

Contact: info@gebarencentrum.nl of 030 65 65 407 Website: www.gebarencentrum.nl

Het Nederlands Gebarencentrum is een door de overheid erkend lexicografisch instituut en verantwoordelijk voor het in kaart brengen en beheren van het lexicon van de Nederlandse Gebarentaal. Het Gebarencentrum verzamelt gebaren van dove gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal en stimuleert de ontwikkeling van nieuw lexicon. In de Gebarendatabase ligt een schat aan Informatie over de uitvoering van het gebaar, de context waarin het gebruikt wordt en de mogelijke betekenissen in Nederlands van zowel standaardgebaren als ook de regionale varianten. Daarnaast heeft het Gebarencentrum expertise op het gebied van vertalen in NGT en kennis van de Dovencultuur en –geschiedenis. Regelmatig worden workshops georganiseerd om deze kennis en vaardigheden over te dragen aan tolken die daarmee de kwaliteit van hun werk kunnen verhogen. www.gebarencentrum.nl

Petra Bouterse

Petra Bouterse, Vlaardingen  
 
Contact: Info@petrabouterse.nl – 06 12 77 14 05 
Website: petrabouterse.nl 
  
De juf helpen was het mooiste wat er was op een schooldag. 
 
Lesgeven is mijn passie. Ik ben dol op gebarentaal en zeker ook op de grammatica ervan.  
 
In mijn werk zie ik veel doelgroepen. Zowel doof, horend, als slechthorend, 0-niveau tot en met C1 taalniveau, praktisch of WO-opgeleid, van 5 tot 75 jaar.  
Tolken NGT en schrijftolken lesgeven zie ik als een leuke nieuwe uitdaging. Waarom? Professionals stellen altijd interessante vragen die je bij andere doelgroepen niet krijgt. Zo wordt ik als docent uitgedaagd, daar hou ik van.  
 
Wil jij ook uitgedaagd worden? 
Ik hoop je te zien in een van mijn lessen! 
Petra Bouterse 

TolkInsigne- voor training en coaching

Trots ben ik op mijn vak en op al mijn collega’s die het avontuur als tolk elke dag willen aangaan. Padvinders gingen ook altijd op zoek naar avontuur en konden ‘insignes’ behalen voor vaardigheden die ze daarbij opdeden. Zo mag jij als tolk ook je eigen pad vinden.

TolkInsigne is vanuit die visie ontstaan, ‘tolken-in-sign’ vaardigheden en ‘insignes’ laten verwerven om zich vaardig en professioneel te onderscheiden in de praktijk. Als tolk wil je vloeiend Nederlandse Gebarentaal beheersen en betrouwbaar zijn in je vertalingen en je in balans kunnen bewegen in het pittige veelzijdige werkveld.

TolkInsigne biedt vanaf 2005 een divers aanbod aan waar je in een veilige leeromgeving mag groeien. Coaching, intervisie en nascholingen met gastsprekers, alles is praktijkgericht. We gaan echt aan het werk, ’t is op maat, op jouw eigen tijd én voor alle nascholingscategorieën. Daarbij richten we ons op de kwaliteiten die je reeds bezit en hoe je jouw uitdagingen stapsgewijs kan aanpakken. Voor precaire setting ben ik ook als vertrouwenspersoon te raadplegen.

Ik vind het een geschenk dat ik tolken mag ondersteunen. Voel je welkom om op creatieve verfrissende wijze aan de slag te gaan met jouw unieke weg.

Bij het RTGS ben ik naast nascholingsbedrijf ook geregistreerd als academisch coach en intervisor voor tolken. Ik ben gescreend op mijn taalniveau voor Nederlandse Gebarentaal en heb via het NFA (NGT Functioneel Assessment) C-niveau behaald.

Martie Emmerzaal

TolkInsigne voor training en coaching van tolken, schrijftolken en studenttolken www.tolkinsigne.nl

Trainingshub Woerden

De Trainingshub is een (na)scholings- en kenniscentrum waar u terecht kunt met al uw vragen over het gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het tolken voor dove en slechthorende mensen. 


In december 2015 zijn wij, Suzanne Heuft en Dorothy de Leeuw, begonnen als bedrijf vanuit de visie dat iedereen onderdeel moet kunnen zijn van een (kennis)netwerk om zo aan informatie en goede trainingen/scholing te komen.


De Trainingshub daagt NGT-tolken, schrijftolken en combinatietolken uit hun vaardigheden te verbreden, een andere tolkrichting in te slaan of een alternatieve tolkstrategie toe te passen. Ook bieden wij trainingen aan voor de dove en horende mens. 
Wij werken met een huiselijke sfeer waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan. Wij staan voor kwaliteit, informatie, ervaring, specialisme, logisch nadenken en innoveren.

www.trainingshubwoerden.nl.