Statuten

De akte van oprichting van de Stichting Register Tolken Gebarentaal is gepasseerd op 6 juli 2001. 

Op 18 september 2015 is de naam gewijzigd in Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken. De statuten zijn aangepast. U kunt deze downloaden via de downloads sectie.

Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl