De Raad van Toezicht is samengesteld uit een onafhankelijke voorzitter en leden op voordracht van Dovenschap, Hoormij, Divers Doof, de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) en de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV).

De heer C. H. Huisman, Voorzitter Raad van Toezicht

Eelco Huisman is sinds 1 januari 2013 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, d.w.z. niet afkomstig uit kringen van gebruikers of geregistreerden. Hij is – aanvankelijk als bestuursadviseur en nu nog als coördinator R&D – bij GGMD wel bekend met de wereld van doven en slechthorenden. Voordien was hij o.a. inspecteur volksgezondheid en directeur GGD en ook altijd actief in brancheorganisaties op landelijk niveau. In nevenfuncties was hij toezichthouder in de Arnhemse volkshuisvesting en lid van Provinciale Staten in Gelderland. 

Mevrouw M. de Vreede, lid Raad van Toezicht

Margot de Vreede is in mei 2012, op voordracht van de NSV, toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zij is sinds 1998 werkzaam als schrijftolk. In 2000 heeft zij , in samenwerking met het IGT&D van de Hogeschool Utrecht, de opleiding Schrijftolk opgezet. Margot is auteur van de oorspronkelijke beroepscode en het beroepsprofiel voor Schrijftolken, die zij later met een werkgroep herschreven heeft tot de huidige beroepscode en beroepsprofiel. Daarnaast heeft zij in 2005 de aansluiting van de schrijftolken bij de Stichting RTGS gerealiseerd. Margot is betrokken geweest bij de aansluiting van de schrijftolken bij de beroepsvereniging NBTG en vervolgens de oprichting van een zelfstandige beroepsvereniging. Zij is co-auteur van het artikel “Effectiviteit van schrijftolken“ (juni 2012). Als dochter van een zwaar slechthorende vader is haar met de paplepel ingegoten hoe belangrijk communicatie is.

De heer W. Terpstra, lid Raad van Toezicht

In januari 2014 is Willem Terpstra op voordracht van de NBTG, toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij is sinds 1987 tolk Nederlandse Gebarentaal. Als tolk Nederlandse Gebarentaal functioneert hij op de verschillende ervaringsgebieden die worden genoemd door het RTGS. Van 1997 tot 2016 is hij met een korte onderbreking verbonden als Hogeschooldocent aan het Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D), onderdeel van de Hogeschool Utrecht . Hij heeft hier onder andere meegewerkt aan het vormgeven aan de Opleiding leraar NGT/Tolk NGT. 
Belangrijk vindt hij dat tolken-NGT een goede band behouden met de Dovengemeenschap. Immers het beroep tolk NGT is ontstaan vanuit deze gemeenschap. Daarnaast is het van belang dat een tolk ook cultureel ingebed is in deze gemeenschap om zijn of haar beroep goed uit te kunnen oefenen. Uiteindelijk gaat het om het waarborgen van kwaliteit van de tolk en een goede match tussen tolk en klant

Mevrouw A. Gerritsen, lid Raad van Toezicht

Alma Gerritsen is laatdoof, moeder van 4 kinderen en sinds 2003 werkzaam als maatschappelijk werker en later ook als beleidsadviseur bij Pro Persona de Riethorst. Daarvoor was zij werkzaam als maatschappelijk werker bij (de voorlopers van ) GGMD. Als tolkgebruiker in zowel opleiding, werk als privé is zij zich er terdege van bewust hoe belangrijk het is een geschikte tolk te kunnen vinden bij een bepaalde opdracht. Zij zet zich graag in voor het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit. Zij is in juni 2016, op voordracht van de Stichting Plotsdoven vallend onder het Platform Doven, Slechthorenden en TOS, toegetreden tot de Raad van Toezicht.

De heer A. B. Wijbenga, lid Raad van Toezicht

Albert Wijbenga is al vanaf zijn geboorte doof, in zijn dagelijkse leven en tijdens werk is hij een fervent tolkgebruiker. 
Tijdens vergaderingen op zijn werk, bij cursussen, kerkdiensten, familiefeestjes, grote (internationale) congressen,
enzovoorts. Een tolk Nederlandse gebarentaal en in sommige gevallen een schrijftolk, is voor hem een grote vanzelfsprekendheid. 
Vanzelfsprekend voor hem dat er een tolk aanwezig is én dat er sprake is van hoge kwaliteit. Via de Raad van Toezicht wil hij graag een bijdrage geven aan het borgen van hoog gekwalificeerde tolken. Op basis van zijn werkervaringen in het onderwijs (o.a. directeur van de Guyotschool VSO) en zijn bestuurlijke ervaringen kent hij het tolkenlandschap vrij goed; er zijn grofweg drie partijen: de overheid (o.a. UWV), de tolkgebruikers en de tolken zelf. Op voordracht van Dovenschap is hij namens de dovengemeenschap in Nederland lid van de Raad van Toezicht.