Raad van Toezicht

eelco


De heer C. H. Huisman, Voorzitter Raad van Toezicht
Eelco Huisman is sinds 1 januari 2013 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht, d.w.z. niet afkomstig uit kringen van gebruikers of geregistreerden. Hij is als bestuursadviseur bij GGMD wel bekend met de wereld van doven en slechthorenden. In die rol beïnvloedt hij beleid en politiek inzake zintuiglijk gehandicapten en onderhandelt hij met financiers over de jaarlijkse contracten en budgetten. Daaronder ook bekenden van alle tolken: Menzis en UWV. Voordien was hij o.a. inspecteur volksgezondheid en directeur GGD en ook altijd actief in brancheorganisaties op landelijk niveau. In nevenfuncties was hij toezichthouder in de Arnhemse volkshuisvesting en lid van Provinciale Staten in Gelderland.

281Mevrouw M. de Vreede, lid Raad van Toezicht
Margot de Vreede is in mei 2012, op voordracht van de NSV, toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zij is sinds 1998 werkzaam als schrijftolk. In 2000 heeft zij , in samenwerking met het IGT&D van de Hogeschool Utrecht, de opleiding Schrijftolk opgezet. Margot is auteur van de oorspronkelijke beroepscode en het beroepsprofiel voor Schrijftolken, die zij later met een werkgroep herschreven heeft tot de huidige beroepscode en beroepsprofiel. Daarnaast heeft zij in 2005 de aansluiting van de schrijftolken bij de Stichting RTGS gerealiseerd. Margot is betrokken geweest bij de aansluiting van de schrijftolken bij de beroepsvereniging NBTG en vervolgens de oprichting van een zelfstandige beroepsvereniging. Zij is co-auteur van het artikel “Effectiviteit van schrijftolken“ (juni 2012). Als dochter van een zwaar slechthorende vader is haar met de paplepel ingegoten hoe belangrijk communicatie is.


De heer W. Terpstra, lid Raad van Toezicht
Willem Terpstra is sinds 1987 tolk Nederlandse Gebarentaal.  Inmiddels heeft hij 26 jaar ervaring als tolk gebarentaal binnen de verschillende ervaringsgebieden die worden genoemd door het RTGS. Sinds 1997 is hij met een korte onderbreking  verbonden als Hogeschooldocent aan  het Instituut Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D), onderdeel van  de Hogeschool Utrecht .  In januari 2014  is hij op voordracht van de NBTG toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Mevrouw A. Gerritsen, lid Raad van Toezicht
Alma Gerritsen is laatdoof, moeder van 4 kinderen en sinds 2003 werkzaam als maatschappelijk werker en later ook als beleidsadviseur bij Pro Persona de Riethorst. Daarvoor was zij werkzaam als maatschappelijk werker bij (de voorlopers van ) GGMD. Als tolkgebruiker in zowel opleiding, werk als privé is zij zich er terdege van bewust hoe belangrijk het is een geschikte tolk te kunnen vinden bij een bepaalde opdracht. Zij zet zich graag in voor het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit. Zij is in juni 2016, op voordracht van de Stichting Plotsdoven vallend onder het Platform Doven, Slechthorenden en TOS, toegetreden tot de Raad van Toezicht.

 

De heer A. B. Wijbenga, lid Raad van Toezicht
Albert Wijbenga is al vanaf zijn geboorte doof, in zijn dagelijkse leven en tijdens werk is hij een fervent tolkgebruiker. 
Tijdens vergaderingen op zijn werk, bij cursussen, kerkdiensten, familiefeestjes, grote (internationale) congressen,
enzovoorts. Een tolk Nederlandse gebarentaal en in sommige gevallen een schrijftolk, is voor hem een grote vanzelfsprekendheid. 
Vanzelfsprekend voor hem dat er een tolk aanwezig is én dat er sprake is van hoge kwaliteit. Via de Raad van Toezicht wil hij graag een bijdrage geven aan het borgen van hoog gekwalificeerde tolken. Op basis van zijn werkervaringen in het onderwijs (o.a. directeur van de Guyotschool VSO) en zijn bestuurlijke ervaringen kent hij het tolkenlandschap vrij goed; er zijn grofweg drie partijen: de overheid (o.a. UWV), de tolkgebruikers en de tolken zelf. Op voordracht van Dovenschap is hij namens de dovengemeenschap in Nederland lid van de Raad van Toezicht.


 


Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl