Commissie Permanente Educatie (CPE)

De commissie Permanente Educatie heeft de volgende taken:

  • het beoordelen van de aangemelde nascholingen aan de hand van het reglement
  • jaarlijks overleg met de aanbieders van nascholing
  • accrediteren van intervisoren en coaches
  • oppakken signalen uit het veld

De commissie bestaat uit vijf leden waarbij het uitgangspunt is dat de leden van de CPE een hbo- of universitair werk en denkniveau hebben.

Linda Gomes

Maartje Sleiffer

Wim Poort

Daan Heimans

Saar Muller

Maartje Sleiffer

Maartje Sleiffer is lid van de CPE sinds 2015. Zij is tolk Nederlandse Gebarentaal sinds 2003 en zij werkte tot december 2017 bij het IGT&D.
Maartje werkte bij IGT&D als docent tolkvaardigheden en stagebegeleidster van de tolken in opleiding.
De laatste jaren combineerde zij het tolken in het werkveld met de functie teamleider bij de opleiding.
Sinds januari 2018 is zij full-time tolk NGT. 


 

Wim Poort

Wim Poort is gevraagd om zitting te nemen in de CPE en sinds november 2013 is hij lid van deze commissie. Hij was lid van het College van Advies van TC VisiNet (de voorloper van huidige Tolknet) en werkte later ook bij TC VisiNet. Daarnaast deed hij veel bestuurswerk voor o.a. Dovenschap en KNDSB. Namens Dovenschap heeft hij momenteel ook zitting in de stuurgroep van het project Kwaliteit Teletolk (KTT). Verder is hij in bezit van een HBO diploma richting Management, Economie en Recht (MER).Linda Gomes

Ik ben gevraagd om als schrijftolk de CPE te komen versterken. Ik ben schrijftolk vanaf 2005, en heb in 2009 SIGV Tolk in Strafzaken afgerond. In 2013 heb ik de specialisatie Tolk in Strafzaken toegekend gekregen van het Register beëdigde tolken en vertalers. In 2014 ben ik door de Rijksrecherche gevraagd en geregistreerd in de Landelijke DeskundigheidsMakelaar als adviseur voor de Politie, als schrijftolk en communicatiedeskundige. 
Voor mijn studie schrijftolk was ik in actieve dienst bij de Koninklijke Marine, op de Hr. Ms. Pieter Florisz, en ben onder andere uitgezonden geweest tijdens de eerste Golfoorlog in 1990. 

 

Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl