De commissie Permanente Educatie heeft – samen met het bureau- de volgende taken:

  • het beoordelen van de aangemelde nascholingen aan de hand van het reglement
  • twee-jaarlijks overleg met de aanbieders van nascholing
  • accrediteren van intervisoren en coaches
  • ontwikkelingen in het werkveld signaleren

De commissie bestaat uit minimaal 6 leden waarbij het uitgangspunt is dat de leden van de CPE een hbo- of universitair werk en denkniveau hebben.

ESTER BOT

Sinds 1994 ben ik tolk Nederlandse gebarentaal.Vanaf 1998, de start van de opleiding tolk/leraar NGT aan het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) werk ik als docent, studieloopbaanbegeleider en moduleontwikkelaar. Door de directeur van IGT&D ben ik voorgedragen om lid te worden van de Commissie Permanente Educatie (CPE).De afgelopen 25 jaar heb ik kennis en ervaring opgedaan op het gebied van educatie, professionalisering en nascholing. Als tolk gebarentaal en als logopedist werk ik zowel bij IGT&D als in het werkveld. Bij beide beroepsuitoefeningen heb ik te maken met nascholing en de te behalen registerpunten. Deze ervaring zal van pas komen als lid binnen de CPE.Als studieloopbaanbegeleider van (schrijf)tolkstudenten blijf ik op de hoogte van de wensen van bijna afgestudeerde studenten tolk NGT en schrijftolk. De behoefte aan nascholing en intervisie na het behalen van hun diploma is groot. Inhoudelijk goede, uitdagende en leerzame nascholing is en blijft van groot belang voor tolken en schrijftolken, hier draag ik graag mijn steentje aan bij. 
Hartelijke groet, Ester 

DAAN HEIMANS

Mijn naam is Daan Heimans. Sinds 2017 zit ik in de commissie permanente educatie (cpe) van het register. Het leveren van kwaliteit door tolken gebarentaal, in al zijn facetten, vind ik een belangrijk onderwerp, waar ik graag mijn gedachten over laat gaan. Het meedenken in de cpe over tolkkwaliteit en de kwaliteit van nascholingen vind ik dan ook erg leuk om te doen naast mijn tolkwerkzaamheden.  
Met groet, Daan Heimans 

SAAR MULLER

Sinds februari 2018 zit ik in de Commissie Permanente Educatie. Ik heb in mijn leven alle stadia van slecht horen doorlopen: van slechthorend tot nagenoeg doof, maar heb nu sinds eind 2018 een CI (dus meestal weer slechthorend, maar in een lawaaige omgeving nog steeds doof). Na mijn studie en promotie in de Natuurkunde heb ik op het KNMI en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt, en werkte in het ziekenhuis samen met een doof geboren collega. Ons werk konden we doen dankzij het bestaan van schrijftolken en gebarentolken. De goede kwaliteit van de tolken gaat mij dus nauw aan het hart, en ik zet mij nu ik met pensioen ben dus graag in voor de CPE en de RTGS. 

Wim Poort

Wim Poort is gevraagd om zitting te nemen in de CPE en sinds november 2013 is hij lid van deze commissie. Hij was lid van het College van Advies van TC VisiNet (de voorloper van huidige Tolknet) en werkte later ook bij TC VisiNet. Daarnaast deed hij veel bestuurswerk voor o.a. Dovenschap en KNDSB. Namens Dovenschap heeft hij momenteel ook zitting in de stuurgroep van het project Kwaliteit Teletolk (KTT). Verder is hij in bezit van een HBO diploma richting Management, Economie en Recht (MER).

Maartje Sleiffer

Maartje Sleiffer is lid van de CPE sinds 2015. Zij is tolk Nederlandse Gebarentaal sinds 2003 en zij werkte tot december 2017 bij het IGT&D. 
Maartje werkte bij IGT&D als docent tolkvaardigheden en stagebegeleidster van de tolken in opleiding. De laatste jaren combineerde zij het tolken in het werkveld met de functie teamleider bij de opleiding. Sinds januari 2018 is zij full-time tolk NGT. Maartje heeft ook PABO gedaan en vindt het tolken in het onderwijs dan ook erg interessant. Daarnaast tolkt zij in uiteenlopende situaties, zoals ziekenhuizen, zwangerschapsgymnastiek, vergaderingen en maatschappelijk werk.