vorige volgende
informatie
Activiteit: Text on Tap - BASIS
Nummer: 28964
Tolkgroep(en): Schrijftolk
Setting: Algemeen
Begindatum: 6-4-2020
Einddatum: 6-4-2020
Tijdsduur (totaal): 3,00
Nascholingspunten (totaal): 0,30 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
3,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
3,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit Het programma:

18.15 - 18.30
inloggen ZOOM meeting

18.30 - 18.45
Communicatiecheck & online afspraken
intro Text on Tap

18.45 - 19.00
Download Text on Top Reporter (graag voorafgaand downloaden)
Inloggen in Text on Top (graag voorafgaand login aanmaken zonder spaties)
Uitleg wat is Text on Tap

19.00-20.00
Text on Tap events aanmaken
Functies doorlopen
Text on Tap link delen
Samenwerken met collega's

20.00-20.30
Oefenen events aanmaken en samenwerken met collega's

20.30-20.35
Pauze

20.35-20.45
Vragen m.b.t. events aanmaken

20.45-21.15
Text on Tap Browser & Overlay functie voor tolkgebruikers

21.15-21.30
Vragen en afsluiting
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Door het Coronavirus zitten veel mensen thuis en zijn zij aangewezen op de online media. Om het online tolken toegankelijker te maken voor schrijftolken en tolkgebruikers is deze nieuwe functie in Text on Top Reporter gelanceerd.
Schrijftolken zijn gewend te werken met Text on Top Reporter en met de juiste begeleiding en informatie kunnen zij zelf aan de gang met de Text on Tap functie.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Sander Pasveer heeft de software ontwikkeld en is hiermee de bron van kennis. Hij zal Davy ondersteunen waar nodig.

Davy de Bruijn is sinds 5 jaar schrijftolk en heeft ruim een jaar ervaring met het werken met Text on Tap. Naast het schrijftolken verzorgt Davy regelmatig presentaties over schrijftolken en het inzetten daarvan. Davy heeft zeer veel kennis over het online tolken voor grote en kleine groepen en van de verschillende online media die ingezet kunnen worden.

Na de Corona-uitbraak in Nederland heeft Sander Pasveer hard gewerkt om Text on Tap voor alle schrijftolken toegankelijk te maken. Dit is gelukt en graag delen Davy en Sander in een veilige, kleine omgeving hun kennis en ervaring. Er is genoeg ruimte voor iedereen om hun vragen te stellen en te oefenen met de software.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 4
Wat is het maximum aantal deelnemers? 6
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Bij aanvang van de workshop delen wij de leerdoelen die betrekking hebben op Text on Tap. Deze leerdoelen lopen wij tijdens de workshop door en na afloop zullen wij deze leerdoelen te evalueren.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Nee
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Zie hierboven
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Online workshop
Plaats via ZOOM
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Het Schrijfhuis
Contactpersoon Davy de Bruijn
Adres Surinamesingel, 77
Postcode 3131 XL
Plaats Vlaardingen
Telefoon 0638180898
E-mail contactpersoon davy.de.bruijn@gmail.com
Website http://www.schrijfhuis.com/Voorlichting/Workshop/
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug