Nascholing niet gevonden
vorige volgende
informatie
Activiteit:
Nummer:
Tolkgroep(en):
Setting:
Begindatum:
Einddatum:
Tijdsduur (totaal):
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
Subtotaal (aantal uren per categorie)
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep?
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider?
Wat is het minimum aantal deelnemers?
Wat is het maximum aantal deelnemers?
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit?
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus?
Locatiegegevens
Adres
Plaats
Gegevens van de aanbieder
Organisatie
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail contactpersoon
Website
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug