vorige volgende
informatie
Activiteit: Tweedaagse Workshop: Visuele Muziek
Nummer: 23387
Tolkgroep(en): NGT,ASL
Setting: Podiumkunsten
Begindatum: 10-4-2021
Einddatum: 11-4-2021
Tijdsduur (totaal): 13,00
Nascholingspunten (totaal): 1,30 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
13,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
13,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit Een praktische training voor tolken NGT/NmG over muziek en zang. De focus ligt op het tolken van liederen in festivals, kerkdiensten en uitvaart. Speciaal in deze situaties verbindt muziek de mensen en spreekt emoties aan, maar wat kunnen wij hiermee als tolk: wat is anders dan gesproken taal? Tijdens deze 2-daagse training krijgt de tolk meer grip hierop en wordt actief gewerkt met de voorwaarden die er zijn om muziek en zang over te kunnen brengen in gebarentaal.

Na een theoretische uitleg en twee gastsprekers gaat de tolk onderzoeken wat bij hem/haar past om zo meer inzicht te krijgen in zijn/haar sterke kanten. Door de verschillende praktische opdrachten kan geoefend worden met de verschillende mogelijkheden.

's Middags gaat de tolk meer dans- en lichaamsoefeningen doen, met behulp van onze erkende dans docent Marcella Moves.
Er wordt aandacht besteed aan de verschillende situaties met hun specifieke muziek en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Er zal veel interactie zijn tussen de deelnemers en er is voor ieder wat wils: festivalliederen, kerkelijke liederen, liederen uit de top 20 van uitvaartmuziek en liedjes met algemene thema's.

De opzet is om een programma op maat te creëren, dus het maakt niet uit of de tolk veel of weinig ervaring heeft. Na deze dag heeft de tolk meer bagage en inzicht om in een festival, kerkdienst of uitvaart te tolken.

Twee dagen-indeling:

Dag 1:

09:00 uur Koffie/thee
09:30 uur – 10:00 uur kennismaking, toelichting programma,
Wat is Muziek en Visuele Muziek?
10:00 uur – 11:00 uur Gastsprekers - Hanneke de Raaf en Mirjam Stolk (erkende Visuele muziek tolken en oprichters van Muziektolken.nl)
11:00 uur – 11:15 uur Koffie/thee
11:15 uur – 12:15 uur Gastsprekers – Hanneke de Raaf en Mirjam Stolk (vervolg)
12:15 uur – 13:15 uur LUNCH
13:15 uur - 17:00 uur Dans- en lichaamsbeweging (Marcella Moves)
17:00 uur – 17:15 uur Vragen en afsluiting

Dag 2:

09:00 uur Koffie/thee
09:30 uur Welkom & vragen
09:45 uur – 10:45 uur Hoe kan je Visuele muziek voorbereiden? - ervaringen uitwisselen
10:45 uur – 11:00 uur Koffie/thee
11:00 uur – 12:15 uur toelichting presentaties, groepjes maken - voorbereiden/oefenen
12:15 uur – 13:00 uur LUNCH
13:00 uur - 14:15 uur voorbereiden/oefenen
14:30 uur – 15:00 uur eerste presentatie 1e helft, feedback
15:15 uur - 15:45 uur eerste presentatie 2e helft, feedback
16:00 uur - 16:30 uur oefenen verbeteringen n.a.v. feedback of korte voorbereiding op nieuwe opdracht
16:30 uur – 17:15 uur Evaluatie en afsluiting inclusief bewijs van deelname
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Gebarentolken die tijdens festivals, kerk-, rouwdiensten of andere muzikale voorstellingen tolken, krijgen te maken met een andere dynamiek, concentratie, mimiek en creatieve uitingsvormen dan bij het tolken van gesprekken of presentaties. Deze training bereidt de tolken voor op deze specifieke en bijzondere werksituaties en maakt dat zij zich op professionele wijze aan de setting kunnen aanpassen.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Tom Uittenbogert is opgegroeid als dove CODA, werkt 30 jaar als docent Nederlandse Gebarentaal en behaalde vervolgens in 2003 zijn diploma docent Nederlandse Gebarentaal (BA). Hij is als docent/ dove tolk actief in zeer uiteenlopende settings, wat iets zegt over zijn veelzijdige karakter: flexibel, optimistisch en gedreven. Nu werkt Tom als docent Nederlandse Gebarentaal en onderzoek assistent op de Radboud Universiteit. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van muziek & theater en weet dit meer en meer toe te passen binnen het tolkwerk.

André Uittenbogert, erkende tolk NGT/NmG en workshopleider. Hij heeft veel ervaringen als feeder Visuele muziek tolk en begeleider van de opleiding Visuele muziek (in het jaar 2007-2008 en 2009-2010).

Mirjam Stolk en Hanneke de Raaff, erkende tolk NGT/NmG visuele muziektolk en oprichters van Muziektolken.nl. (www.muziektolken.nl) Zij hebben veel ervaringen als visuele Muziektolk en begeleiders van de opleiding Visuele muziek (in het jaar 2019-2020).

Marcella is gespecialiseerd in dans, gezichtsuitdrukkingen en drama. Ze zet dit in om de deelnemers een nieuwe ervaring te geven en hen samen te brengen. (zie haar website: www.marcellamoves.nl)

Sinds 2002 geeft hij daarom samen met André Uittenbogert ook regelmatig nascholingen aan tolken Gebarentaal. De meeste workshops hebben een link met mimiek, lichaamsexpressie en de stijl van het tolken. De 2-daagse trainingen hebben een afwisselend programma, waarbij een veilige sfeer binnen de groep niet uit het oog verloren wordt.

Sinds 2007 heeft hij samen met André Uittenbogert en Ester de Veer de opleiding Visuele Muziek opgezet. In het jaar 2018/2019 heeft hij met Hanneke de Raaf en Mirjam Stolk samengewerkt over de inhoud van de opleiding Visuele Muziek.

In het jaar 2019/2020 heeft hij samen met André Uittenbogert, Hanneke de Raaf, Mirjam Stolk en freelance docenten de opleiding Visuele Muziek voor 20 deelnemers gedaan. Meer informatie kunt u lezen: www.academievisuelemuziek.nl


In deze workshop zal Tom tijdens het middagprogramma een unieke samenwerking aangaan met feeder tolk NGT voor de live presentatie.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 12
Wat is het maximum aantal deelnemers? 20
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? In de training verrichten de deelnemers meerdere opdrachten. Na iedere opdracht wordt feedback gegeven waarna van de deelnemer verwacht wordt de aandachts-/verbeterpunten in de volgende opdracht te verwerken. Hierdoor leert de deelnemer zijn techniek steeds verder te verfijnen en kan hiermee persoonlijke groei teweeg worden gebracht. Onze beoordelingen zijn gebaseerd op hun tolkvaardigheden (NGT/NmG-NED, NED-NGT/NmG, ENG - NGT/NmG, lexicon, grammatica van het Nederlands/NGT/ENG en verschillende vormen van NmG), Attitude (zelfreflectie van de tolk, het verbeteren van interactieve vaardigheden van de tolk) en hun kennis van de doelgroepen (pre-linguaal doven, plots-en laatdoven, slechthorenden, één-oor-horenden en mensen met doofblindheid en dovencultuur)
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Nee
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Beoordeling vindt plaats na iedere opdracht door middel van persoonlijke feedback van de docent en afsluitend een overall evaluatie per deelnemer.
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Theater de Berenkuil, Biltstraat 166
Plaats 3572 BP Utrecht
Gegevens van de aanbieder
Organisatie 1.2.Communicate
Contactpersoon Tom Uittenbogert
Adres De Pas 90
Postcode 6836 HM
Plaats Arnhem
Telefoon 0651987820
E-mail contactpersoon admin@1-2-communicate.com
Website www.1-2-communicate.com
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug