vorige volgende
informatie
Activiteit: Academie Visuele Muziek
Nummer: 23482
Tolkgroep(en): NGT,ASL
Setting: Podiumkunsten
Begindatum: 7-9-2019
Einddatum: 28-3-2020
Tijdsduur (totaal): 40,00
Nascholingspunten (totaal): 4,00 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
30,00 4,00 6,00
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
30,00 4,00 6,00
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit Les 1. 7 september 2019
– Introductie, theorie en opdracht
· Introductie van deelnemers en workshopleiders (inclusief opdracht).
· Theorie & groepsoefening: Wat is het verschil tussen Visuele Muziek en Muziek?
· Inhoud van het programma van Academie Visuele Muziek toelichten.
· Aan het eind van de les krijgen ze de opdracht om een paar activiteiten van een Visuele muziek tolk en een ontmoeting met dove en horende mensen te bezoeken waardoor nieuwe inzichten en kennis worden opgedaan.

* Doel van de opdracht is om gedurende de opleiding van de Academie Visuele Muziek bij verschillende activiteiten te observeren hoe de Visuele muziek tolk op een kunstzinnige manier het liedje visueel heeft gemaakt en hoe ze de dans-, gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen heeft gedaan, hoe het publiek heeft gereageerd en hoe het beroepsprofiel en de beroepscode op attitude van toepassing zijn, bijvoorbeeld activiteiten die worden aangeboden binnen de categorie Attitude dienen tolkspecifiek te zijn.

Compentie:
- citeria Taal- en tolkvaardigheden – 2 uren
- citeria doelgroepen – 1 uur
================================================= 
Les 2. 5 oktober 2019 – Spelen met taal – docent Joeri van Zuilen.

Hij is gespecialiseerd in poëzie in Nederlandse Gebarentaal en/of Nederlands met Gebaren. Deze les zal hij intensief gaan samenwerken met de deelnemers om ze te leren hoe ze de teksten op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken.

Compentie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

=================================================
Les 3 & 4. 26 Oktober en 9 november 2019 – Dans- en lichaamsbeweging & Choreografie – docent Marcella Moves.

Ze is gespecialiseerd in dans, gezichtsuitdrukkingen en drama. Dit zet ze in om de deelnemers een nieuwe ervaring te geven en samen te brengen. (zie hun website: www.marcellamoves.nl) Mimiek en rolnemen – docenten André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer. Ze zijn gespecialiseerd in gezichtsuitdrukkingen, en hoe ze dit (zonder tekst) op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. Deze twee dagen werken ze samen met Marcella om de deelnemers zo optimaal mogelijk op een kunstzinnige manier de muziek visueel te kunnen maken.

Compentie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 4 uren
- Criteria doelgroepen (*) zie opdracht bij de les 1. – De deelnemers hebben een aantal activiteiten bezocht waar een Visuele Muziek tolk zijn/haar kunsten heeft vertoond. De activiteit heeft betrekking op (zelf) reflectie van de tolk en heeft ook betrekking op het functioneren van de Visuele muziek tolk als dienstverlener aan de dovengemeenschap. – 1 uur

=================================================
Les 5. 23 november 2019

– Liedjes vertalen in NGT/NmG

Gastsprekers van Muziektolken.nl: Mirjam Stolk, Hanneke de Raaff en Rosanne Demkes. Groepsoefeningen (de deelnemers krijgen paar liedjes om te kijken hoe ze creatief deze liedjes kunnen vertalen en/of hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. De gastsprekers vertellen ook over hun eigen werkervaringen (zie hun website: www.muziektolken.nl)

Docenten André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer. Ze zijn gespecialiseerd in teksten op een kunstzinnige manier visueel te maken. De deelnemers hebben al bij les 3 en 4 geleerd hoe ze de dans- en lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen (zonder teksten) kunnen toepassen. Nu gaan ze meer intensief met de teksten-oefeningen aan het werk, bijvoorbeeld hoe ze de teksten op een kunstzinnige manier visueel (in NGT/NmG, gezichtsuitdrukkingen en dans- en lichaamsbewegingen) kunnen maken.

Compentie:
Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

=================================================
Les 6. 7 december 2019 – Disciplines smelten samen – docent Tiedo Wilschut. André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer.

Vanuit zijn professie als lichtontwerper maakt hij lichtontwerpen en scenografieën voor theaterproducties, evenementen, (museale) installaties en andere kunstvormen die om een theatrale en creatieve benadering van ruimte en licht vragen. Bij het maken van een lichtontwerp of scenografie is het belangrijk dat het licht een wezenlijk onderdeel vormt van het gezamenlijke eindproduct: het licht moet niet óp de voorstelling schijnen maar er een wezenlijk deel van uitmaken. Om dit te bereiken denkt hij graag mee met de deelnemers als visuele muziek tolk zodat de uiteindelijke voorstelling een samensmelting van deze disciplines wordt. (zie hun website: www.lumentheatertechniek.nl)

De deelnemers krijgen ook de opdracht van André & Tom & Esther om de teksten met verschillende emoties te voorzien van lichteffecten om deze duidelijker te maken.

Compentie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 3 uren

=================================================
Les 7. 11 januari 2020 – Feeder, Wat is een feeder? Hoe werk je als Dove muziektolk samen met een tolk NGT? en Hoe ga je met podiumangst om? – docenten André & Tom Uittenbogert, Esther de Veer en een horende feeder.

Ze zijn gespecialiseerd in teamtolken, te weten: Dove Visuele Muziek tolk en horende Visuele muziek tolk als feeder. Er zal eerst aan de deelnemers gevraagd worden wat een feeder is, en hoe deze samen met Dove Visuele Muziek tolk werkt. Vanuit hun professie zullen ze daarna een aantal voorbeelden aan de deelnemers laten zien, en geven ook opdrachten aan de deelnemers om zelf te kunnen ervaren wat een feeder is.

‘s Middags – theorie over podiumangst toelichten en groepsoefeningen.
Doel: zelfreflectie hoe ze met podiumangst kunnen omgaan en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Compentie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 5 uren
- De activiteit heeft betrekking op (Zelf)reflectie van de tolk - 1 uur

=================================================
Les 8. 25 januari 2020 – Choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG – docenten: Tiedo Wilschut (Lichtontwerper), Marcella Moves (dansdocent) en André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer (gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG)

De deelnemers gaan samen met docenten hun gekozen liedje voorbereiden, en hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel willen maken.

Compensatie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

=================================================
Les 9. 8 februari 2020 – Choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG – docenten: André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer (gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG)

De deelnemers gaan samen met docenten hun gekozen liedje voorbereiden, en hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel willen maken.

Compensatie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

=================================================
Les 10. 22 februari 2020 – Choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG – docenten: André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer (gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG)

De deelnemers gaan samen met docenten hun gekozen liedje voorbereiden, en hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel willen maken. Docenten gaan hen begeleiden en adviseren hoe ze dit op een kunstzinnige manier visueel kunnen maken. Docenten werken intensief samen met Marcella en Tiedo.

Compensatie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

==================================================
Les 11. 7 Maart 2020 – Choreografie, Dans-, Gezichtsuitdrukkingen en - Lichaamsbewegingen & lichtontwerp & teksten in NGT/NmG – docenten: Tiedo Wilschut (Lichtontwerper), Marcella Moves (dansdocent) en André & Tom Uittenbogert & Esther de Veer (gezichtsuitdrukkingen en NGT/NmG)

De deelnemers gaan samen met de docenten verder met het voorbereiden van het door hun gekozen liedje om deze op een kunstzinnige manier visueel te maken voor een optreden. Op deze dag gaan ze in het theaterhuis repeteren, onder begeleiding van de docenten.

Compensatie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren

==================================================
Les 12. 28 Maart 2020 – Assesement

De deelnemers gaan het door hun gekozen liedje presenteren zoals ze het hebben voorbereid. De juryleden zijn aanwezig om het liedje te kunnen beoordelen.

Compensatie:
- Criteria Taal- en tolkvaardigheden – 6 uren
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? 1. Interpersoonlijk competent
De tolk visuele muziek (VM) moet ervoor zorgen dat er tijdens een voorstelling waarin hij werkt, rekening wordt gehouden met de cliënten; het publiek.
Dat is de (mede)verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de tolk interpersoonlijk competent zijn. Een tolk VM die interpersoonlijk competent is, gaat op een goede manier om met zijn cliënten. Zo’n tolk schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en draagt bij aan een open communicatie. Zo’n tolk (VM) ondersteunt de zelfstandigheid van de cliënten en zoekt in zijn interactie met het publiek een goede balans tussen:
• tolken en uitleggen van functie
• horende en dovencultuur
• Eigen smaak en voorkeuren

2. Vakinhoudelijk en tolktechnisch competent
De tolk visuele muziek (VM) kan zorg dragen voor het correct overkomen van een liedtekst door het juiste gebruik van de (Nederlandse) Gebarentaal, of Nederlands met gebaren, in een juiste culturele context.
Dit is de verantwoordelijkheid van de tolk (VM) en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij vakinhoudelijk en tolktechnisch competent zijn.

3. Vakinhoudelijk en artistiek competent
De tolk visuele muziek (VM) kan zorg dragen voor het correct overkomen van de sfeer en de muziek van een stuk door het juist en creatief gebruik van diverse visuele middelen, in een juiste culturele context.
Dit is de verantwoordelijkheid van de tolk (VM) en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij vakinhoudelijk en artistiek competent zijn.

4. Organisatorisch competent
De tolk visuele muziek (VM) draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met de voorbereiding, uitvoering en het afronden van een voorstelling visuele muziek.
Dat is de verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet de tolk organisatorisch competent zijn.
De tolk VM die organisatorisch competent is, zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de inhoud van de voorstelling visuele muziek, waar deze plaatsvindt en wanneer, en bereidt zich op de juiste wijze voor.

5. Competent in het samenwerken met collega’s
De tolk visuele muziek (VM) moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s goed op elkaar is afgestemd ten einde een kwalitatief goede voorstelling te kunnen neerzetten. Dat is de verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij competent zijn in het samenwerken met collega’s. Een tolk die competent is in het samenwerken met zijn collega’s, levert zijn bijdrage aan een goede voorstelling in al zijn facetten en aan goede onderlinge samenwerking.

6. Competent in het samenwerken met de omgeving
De tolk visuele muziek moet contacten onderhouden met individuen en met instellingen waar hij voor en mee werkt. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen goed op elkaar afgestemd zijn ten einde een kwalitatief goede voorstelling te kunnen neerzetten.
Bovendien moet hij eraan meewerken dat de samenwerking met die individuen en instellingen goed verloopt. Dat is de verantwoordelijkheid van de tolk VM en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet de tolk competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de instelling.

7. Competent in reflectie en ontwikkeling
De tolk visuele muziek (VM) moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat is zijn verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, moet hij competent zijn in reflectie en ontwikkeling. Een tolk die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo’n tolk streeft ernaar zijn beroepsuitoefening actueel te houden en te verbeteren en te blijven afstemmen op zijn publiek.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Tom Uittenbogert – hij is opgegroeid als dove CODA, werkt 30 jaar als docent Nederlandse Gebarentaal en behaalde vervolgens in 2003 zijn diploma docent Nederlandse Gebarentaal (BA). Hij is als docent/ dove tolk actief / dove Visuele muziek tolk in zeer uiteenlopende settings, wat iets zegt over zijn veelzijdige karakter: flexibel, optimistisch en gedreven. Nu werkt Tom als docent Nederlandse Gebarentaal en onderzoek assistent op de Radboud Universiteit en Max Planck Instituut voor Psyschologie. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van gezichtsuitdrukkingen, NGT/NmG, muziek & theater en weet dit meer en meer toe te passen binnen het tolkwerk.

André Uittenbogert, erkende tolk NGT/NmG en workshopleider. Hij heeft veel ervaringen als feeder Visuele muziek tolk en begeleider van de opleiding Visuele muziek (in het jaar 2007-2008 en 2009-2010).

Esther de Veer, erkende tolk NGT/NmG en workshopleider. Zij heeft veel ervaringen als feeder Visuele muziek tolk en begeleider van de opleiding Visuele muziek (in het jaar 2007-2008 en 2009-2010).

Tiedo Wilschut – Vanuit zijn professie als lichtontwerper maakt hij lichtontwerpen en scenografiën voor theaterproducties, evenementen, (museale) installaties en andere kunstvormen die om een theatrale en creatieve benadering van ruimte en licht vragen. Hij verzorgt ook de workshops aan de deelnemers die ze graag de lichteffecten en secenografien willen leren hoe ze dit kunnen maken (zie hun website: www.lumentheatertechniek.nl)

Marcelle Moves. Ze is gespecialiseerd in dans, gezichtsuitdrukkingen en drama. Ze zet de deelnemers in een nieuwe ervaring te geven en samen te brengen. (zie hun website: www.marcellamoves.nl)

Joeri van Zuilen. Hij is gespecialiseerd in poëzie in Nederlandse Gebarentaal en/of Nederlands met Gebaren. Hij verzorgt de workshops “Spelen met Taal” voor horende mensen

Gastsprekers van muziektolken.nl – Mirjam Stolk, Hanneke de Raaff en Rosanne Demkes
(zie hun website www.muziektolken.nl)
Wat is het minimum aantal deelnemers? 14
Wat is het maximum aantal deelnemers? 25
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? In de training verrichten de deelnemers meerdere opdrachten. Na iedere opdracht wordt feedback gegeven waarna van de deelnemer verwacht wordt de aandachts-/verbeterpunten in de volgende opdracht te verwerken. Hierdoor leert de deelnemer zijn techniek steeds verder te verfijnen en kan hiermee persoonlijke groei teweeg worden gebracht. Onze beoordelingen zijn gebaseerd op de leerdoelen die we hebben gemaakt. Leerdoelen NB: De leerdoelen zijn nu m.n. gericht op de praktische uitwerking van de eerste drie competenties (1. Interpersoonlijk competent, 2. Vakinhoudelijk en tolktechnisch competent en 3. Vak inhoudelijk en artistiek competent) 1. De cursist zet de juiste sfeer van het stuk neer door middel van: a) Decor (gebruik van decorstukken, projectie) b) Licht c) Uiterlijk (kleding, visagie, accessoires) 2. De cursist kan de vierde muur met het publiek doorbreken door: a) het maken van oogcontact b) gebruik van de ruimte/podium 3. De cursist geeft de muziek van het stuk visueel weer; Hierbij wordt gelet op de weergave van: ritme, dynamiek, melodie. De middelen die hiervoor worden ingezet zijn: a) Dans/lichaamsbeweging b) Lichaamshouding c) Handbewegingen d) Expressie/gezichtsuitdrukkingen 4. De cursist geeft de tekst van het stuk visueel weer: Hierbij wordt de cursist beoordeeld op: a) correct gebruik van gebarentaal (voor de profs) Hierbij wordt gelet op alle parameters die nodig zijn voor een correct gebruik van de gebarentaal; o.a. ► classifiërs ► handvormen b) De tekstanalyse; het overbrengen van de boodschap van de tekst Hierbij wordt gelet op de volgende parameters: ► Heldere weergave van de boodschap ► Creatief gebruik van gebarentaal ► omgaan met figuurlijk van taalgebruik ► kunnen loskomen van de letterlijke tekst
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? n.v.t
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Theaterhuis de Berenkuil, Biltstraat 166
Plaats Utrecht
Gegevens van de aanbieder
Organisatie 1.2.Communicate
Contactpersoon Tom Uittenbogert
Adres De Pas 90
Postcode 6836 HM
Plaats Arnhem
Telefoon +31651991057
E-mail contactpersoon info@1-2-communicate.com
Website www.academievisuelemuziek.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug