informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: Museumtolken
Nummer: 14125
Tolkgroep(en): NGT
Setting: Algemeen
Begindatum: 27-1-2018
Einddatum: 3-2-2018
Tijdsduur (totaal): 8,00
Nascholingspunten (totaal): 0,80 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
4,00 4,00 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
4,00 4,00 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit het eerste dagdeel gaat over het tolken in het museum; het tweede dagdeel het lexicon samen met de dovemuseumgidsen.
De lexicon training wordt gegeven in samenwerking met het gebarencentrum.

2 dagdelen van 10.00-16.00 uur.
einddatum 3 febr. afhankelijk van de afronding van het lexicon

Je leert over:
- toegankelijkheid in musea voor doven en slechthorenden
- de rol van de dove museumgids in het museum en de rol van de NGT tolk daarin
- museumlexicon; training samen met dove museumgidsen
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? na deze training kun je worden ingezet als tolk bij het voorbereiden van rondleidingen door de dove museumgids of als stemtolk tijdens rondleidingen voor curatoren, families of gemixte rondleidingen
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Martine en ik (Roos Wattel) geven de training samen, Martine heeft de master Dovencultuur en de master docent gebarentaal behaald aan de HU en geeft momenteel les op de HU in dovencultuur. Zij heeft 7 jaar gewerkt als museumgids in Foam en 1 jaar in het Rijksmuseum. Ik heb Culturele Maatschappelijke Vorming gedaan en heb 4 jaar ervaring als toegankelijkheidsadviseur en werk inmiddels 3 jaar met diverse musea in Amsterdam. Samen hebben we Musea in Gebaren opgezet, waarmee we 12 dove museumgidsen hebben getraind, en momenteel trainen we 13 nieuwe dove museumgidsen.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 1
Wat is het maximum aantal deelnemers? 12
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? zie bij informatie.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Nee
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? zie bij info
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus?
Locatiegegevens
Adres xx
Plaats Amsterdam
Gegevens van de aanbieder
Organisatie xx
Contactpersoon xx
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail contactpersoon roos@wattelt.org
Website
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug