Nieuws

Aanmeldformulier

vrijdag 20 juni 2014

Het aanmeldformulier is uitgebreid en kan worden gebruikt voor het aanvragen van alle vormen van nascholing. Ook intervisie en persoonlijke aanvragen dienen met het nieuwe formulier te worden ingediend. Het nieuwe formulier versnelt naar wij hopen het proces van het beoordelen van de aanvragen. Voor de aanvragers is het van belang dat zij alle velden invullen, zodat het RTG in staat is de aanvragen snel en duidelijk te kunnen beoordelen. Persoonlijke coaching en training kan ook via dit formulier worden aangevraagd, met daarbij vermeld de naam van de betreffende coach of trainer. De intervisor die de intervisiebijeenkomst begeleidt, dient ook duidelijk te worden vermeld.

 

Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl