Overzicht nascholingen

U kunt in de onderstaande tabel de gegevens sorteren door op de titels van de kolommen te klikken.

informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: Uitspraak & stemgebruik (in Maastricht)
Nummer: 3144
Tolkgroep(en): NGT,Schrijftolk,ASL
Setting: Ov. Beroepsgericht
Begindatum: 8-6-2012
Einddatum: 8-6-2012
Tijdsduur (totaal): 6,00
Nascholingspunten (totaal): 0,60 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
6,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
6,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit PROGRAMMA
In de ochtend behandelen we het stemgebruik. Het accent ligt op de gezondheid van de stem en de hoofddoelstelling is dus gezond stemgebruik. U gaat onder andere op zoek naar uw eigen optimale stemgeluid. U ontdekt uw stemmogelijkheden en ontdekt hoe uw stem u kan helpen bij het goed overbrengen van de boodschap.
In de middag wordt met name de uitspraak behandeld. De nadruk ligt hierdoor op het overkomen met als hoofddoelstelling accentloos spreken en een goede dictie. Dit zijn twee wezenlijk verschillende aspecten van de spraak. Aan een accent kun je horen waar iemand vandaan komt. Een goede dictie zorgt ervoor dat de spraak soepel en pittig klinkt, en aanvoelt. Dit heeft niets te maken met waar je vandaan komt. Iemand met een goede dictie kan dus met een accent spreken en iemand die accentloos klinkt kan een slechte dictie hebben. Voor een goed overkomen is het van belang dat u grotendeels accentloos en met een goede dictie spreekt.
Door een goed samenspel van de verschillende deelgebieden van het stemgeven (zoals houding, adem, eutonie, spraak, articulatie en stem) kun je bijvoorbeeld werken aan:
- een betere doordringbaarheid van je stem,
- een betere stemkwaliteit,
- een grotere belastbaarheid,
- een betere presentatie,
- een beter volume,
- een betere telefoonstem,
- een minder duidelijk dialect,
- een duidelijkere articulatie.

Prijs : € 275.00 (excl. 19% BTW)
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep?
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider?
Wat is het minimum aantal deelnemers? -1
Wat is het maximum aantal deelnemers? -1
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres Boschstraat 45
Plaats Maastricht
Gegevens van de aanbieder
Organisatie KTV Kennisnet
Contactpersoon Marijke Roelofsen
Adres Oranjelaan 10
Postcode 3862 CX
Plaats Nijkerk
Telefoon 085 87 86 269
E-mail contactpersoon info@ktv-kennisnet.nl
Website www.ktv-kennisnet.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug