Overzicht nascholingen

U kunt in de onderstaande tabel de gegevens sorteren door op de titels van de kolommen te klikken.

informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: Themaworkshop Medisign slechtnieuws gesprek
Nummer: 3069
Tolkgroep(en): NGT
Setting: Medisch
Begindatum: 30-5-2012
Einddatum: 30-5-2012
Tijdsduur (totaal): 3,00
Nascholingspunten (totaal): 0,30 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
3,00 0 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
3,00 0 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit PROGRAMMA
Voertaal: Nederlands + NGT
Doeltaal: NGT
De workshop wordt gegeven door een HBO gediplomeerde docent Nederlandse gebarentaal.
Er vindt geen toetsing plaats.
Tijdens de workshop leert u gebaren uit de gebarentaal die toepasbaar zijn in de medische setting en oefent u tolkvaardigheden die passend zijn bij de setting. Enige kennis van de medische setting en medische terminologie is vereist.
Doelen Bij thema Tolken bij een slechtnieuws-gesprek:
- Aanleren van medische terminologie aangaande slechtnieuws-gesprekken
- Opdoen kennis over slechtnieuws-gesprekken
- Ophalen van kennis omgang dove patiënten/medisch personeel
- Gastspreker over dit onderwerp
- Rollenspellen
- Tolkvaardigheden vergroten
- Professionele houding
- Leren omgaan met je eigen emoties

Tijd 13.30 - 16.30 uur
Prijs : € 45,00 (ex. 19% BTW)
Opgeven via info@gebaren.nl onder vermelding van de titel van de nascholing
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep?
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider?
Wat is het minimum aantal deelnemers? -1
Wat is het maximum aantal deelnemers? -1
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres W.A. Vultostraat 112
Plaats Utrecht
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Auri Signum Mani
Contactpersoon Nienke Fluitman
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon 0651692808
E-mail contactpersoon info@gebaren.nl
Website www.gebaren.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug