Commissie Permanente Educatie (CPE)

De commissie Permanente Educatie heeft de volgende taken:

  • het beoordelen van de aangemelde nascholingen aan de hand van het reglement
  • jaarlijks overleg met de aanbieders van nascholing
  • accrediteren van intervisoren en coaches
  • oppakken signalen uit het veld

De commissie bestaat uit vijf leden waarbij het uitgangspunt is dat de leden van de CPE een hbo- of universitair werk en denkniveau hebben.

Corline Koolhof

Lianne van Dijken

Maartje Sleiffer

Wim Poort

Monique van Hattum

Lianne van Dijken
Lianne is in mei 2014 gevraagd om zitting te nemen in de CPE en heeft besloten om deze taak met enthousiasme en met een kritische blik op zich te nemen. Lianne heeft haar diploma Tolk NGT gehaald in 2002, is in 2004 afgestudeerd als taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam en volgt op dit moment een Europese studie voor tolken gebarentaal (www.eumasli.eu). Naast haar tolkwerk en haar studie verricht ze op projectbasis werkzaamheden binnen de gebarentaal afdeling van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lianne is betrokken bij de redactie van de Interpres, het vakblad voor tolken gebarentaal van de NBTG. Wim Poort
Wim Poort is gevraagd om zitting te nemen in de CPE en sinds november 2013 is hij lid van deze commissie. Hij was lid van het College van Advies van TC VisiNet (de voorloper van huidige Tolknet) en werkte later ook bij TC VisiNet. Daarnaast deed hij veel bestuurswerk voor o.a. Dovenschap en KNDSB. Namens Dovenschap heeft hij momenteel ook zitting in de stuurgroep van het project Kwaliteit Teletolk (KTT). Verder is hij in bezit van een HBO diploma richting Management, Economie en Recht (MER).
Contact

Amersfoortsestraat 70d
3769 AL Soesterberg
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl