Afscheid directeur RTGS

08.02.2017 Nieuws
Afscheid directeur RTGS

De Raad van Toezicht van de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) deelt u mee dat er in goed overleg is besloten om de samenwerking met de huidige directeur, Bart van der Weijden te beëindigen. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid als bestuurder van RTGS de afgelopen jaren. De beëindiging van de samenwerking zal geen invloed hebben op de continuïteit van het Register. Bart heeft toegezegd actief te blijven tot zijn opvolger in functie is. Het is evident dat de RvT van RTGS snel op zoek gaat naar een goede plaatsvervanger. Op korte termijn zal er dan ook worden gestart met de werving van een nieuwe directeur. Voor vragen kunt u terecht bij info@stichtingrtgs.nl

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting RTGS

Eelco Huisman, voorzitter

‹ Terug naar overzicht