informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: 2/6 Experttolk Kinderen-West
Nummer: 5844
Tolkgroep(en): NGT
Setting: Kinderen
Begindatum: 26-11-2016
Einddatum: 26-11-2016
Tijdsduur (totaal): 5,00
Nascholingspunten (totaal): 0,50 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
4,00 0 1,00
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
4,00 0 1,00
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit Bijeenkomst II: Spelling, Grammatica en Taal

Als je deelneemt aan de complete cursus van 6 bijeenkomsten, krijg je een intervisiebezoek én een certificaat bij het afronden van de cursus. Dit certificaat kan genoemd worden op de eigen RTG-profielpagina. Ouders en scholen bijvoorbeeld kunnen dan zien dat je de cursus hebt gevolgd en gespecialiseerd bent.

Wil jij leren hoe je je NGT-vaardigheden nog beter en scherper kunt inzetten voor onderwijssettings? Tolk je al langer voor kinderen en jeugd maar zijn er situaties waarvan je denkt dat je nog beter kunt tolken maar weet je nog niet zo goed hoe dat kan? Wil je je tolkkwaliteit binnen het regulier onderwijs verhogen?  Dan is dit de cursus voor jou!

Nu het Passend Onderwijs is ingevoerd, betekent dat ook dat veel dove en slechthorende kinderen zijn ingestroomd en zullen instromen in het regulier onderwijs. Dat is een grote verandering in het onderwijs. Bij het goed kunnen volgen van regulier onderwijs is het inzetten van een tolk vaak zeer essentieel. Het jeugdige publiek dat regulier onderwijs zal bezoeken, is heel breed.

De tolken van de toekomst die in het onderwijs willen (blijven) werken zullen daarom hun tolkkwaliteiten behoorlijk moeten verdiepen/intensiveren. Een tolk zal over verschillende vaardigheden, tools en skills moeten bezitten. Daarnaast zijn er veel interessante aandachtspunten rondom gebarentaalvaardige aspecten, attitude en profilering naar het jonge klant toe. In deze cursusreeks, dat regelmatig wordt herhaald vanwege grote vraag, wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan het tolken voor kinderen en pubers in voornamelijk het regulier onderwijs.

Er zijn zes bijeenkomsten op zaterdagen van 10:00-16:00u. Voor elk bijeenkomst dient men zich apart in te schrijven. Cursusdagen:
1/6 29 oktober 2016
2/6 26 november 2016
3/6 10 december 2016
4/6 14 januari 2017
5/6 25 februari 2017
6/6 18 maart 2017


Er is een globale indeling:
09:30u Inloop
10:00u Start ochtenddeel
12:00u LunchPauze
12:45u Start middagdeel
14:30u Koffiepauze
16:00u Afsluiting van de dag

De 6 bijeenkomsten hebben elk een eigen thema met betrekking tot het regulier onderwijs:

I: Rekenen en Wiskunde
II: Spelling, Grammatica en Taal
III: Zaakvakken
IV: Strategieën voor het verhaal vertellen
V: Tolken op leeftijd & niveau
VI: Attitude, samenwerking en Identiteit

Tussen de bijeenkomsten hebben de cursisten huiswerkopdrachten om het geleerde direct in het praktijk te kunnen toepassen. Daarbij kan er direct gereflecteerd en geëvalueerd worden waardoor tolken zelf ook kunnen werken aan de eigen, individuele aandachtspunten.

Docenten komen zowel aan het begin als aan het einde van de reeks een intervisiebezoek afleggen. De eind-intervisiebezoek is dan gelijk ook een beoordeling of de vaardigheden zijn verbeterd. Dit is alleen van toepassing voor cursisten die zich hebben aangemeld voor de complete reeks van zes bijeenkomsten.

Per bijeenkomst zijn de kosten 199,- euro inclusief BTW, certificaat, koffie, thee, versnaperingen en lunch.
Er wordt alleen een certificaat afgegeven indien de deelnemer alle bijeenkomsten succesvol en compleet heeft afgerond.

Aanmelden kan door te e-mailen naar signhands@gmail.com. Je ontvangt dan een pakket met daarin meer informatie, een inschrijvingslink en betalingsaanwijzingen. Na het invullen van de link en het overmaken van de betaling krijg je een bevestigingsemail. Dan ben je van deelname verzekerd.

Ook voor andere vragen kan er gemaild worden met signhands@gmail.com.
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Elk bijeenkomst is specifiek en heeft eigen leerdoelen.
II: Spelling, Grammatica en Taal
Spelling: Prosodie, hakken en plakken van klankgroepen, hoofdletters en leestekens. Tempoversnelling/vertraging in spellen. Spellingsfouten correctie van docent via tolk.
Grammatica: Zinsbouw, werkwoordvervoegingen, lokaliseren van woordsoorten, zinsfouten correctie van docent via tolk.
Taal: Visueel maken van taalopdrachten vanuit boek of docent. Teksten lokaliseren. (Zinnen opknippen in de ruimte).

De tolken van de toekomst die in het regulier onderwijs willen (blijven) werken zullen hun tolkkwaliteiten behoorlijk moeten verdiepen/intensiveren. Een tolk zal over verschillende vaardigheden, tools en skills moeten bezitten. Daarnaast zijn er veel interessante aandachtspunten rondom gebarentaalvaardige aspecten, attitude en profilering naar het jonge klant toe. Daarnaast kunnen de docenten (een docent werkt dagelijks als coach met dove kinderen in het regulier onderwijs) de vraagstukken en behoeften van het dove/slechthorende kind in het regulier onderwijs heel specifiek terugkoppelen in dit cursus. De tolken kunnen op die manier zich nog beter specialiseren. Het resultaat is dat ze nog beter onderlegd zijn om professioneel te kunnen tolken in het regulier onderwijs.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Er zijn twee docenten voor deze cursus. Beiden zijn Doof. Dit betekent dat de voertaal NGT zal zijn. Er zijn voldoende pauzes en rustmomenten waarin er in groepjes worden gewerkt. Er wordt dusdanig rekening gehouden met de belastbaarheid. Er wordt geen tolk ingezet voor de deelnemers.

De hoofddocent is Mathilde de Geus. Zij is 16 jaar werkzaam in het onderwijs aan en voor doven en slechthorende kinderen. Momenteel doet zij onderzoek en is zij werkzaam als adviseur en coach van dove/slechthorende kinderen in het regulier onderwijs. In die hoedanigheid adviseert zij scholen, ouders, kinderen, onderwijsprofessionals en tolken over werkzaamheden, in zowel onderwijs als opvoedingssfeer, naar het dove/slechthorende kind toe. De Geus werkt veel samen met tolken in het regulier onderwijs. Ook doet ze met ieder kind tolkevaluaties zodat er besproken wordt wat kinderen wel/niet prettig vinden aan (hun) tolken. Ze zal vooral haar kennis delen rondom het inzetten van didactische en pedagogische aspecten in/bij het tolken.

De tweede docent is Joni Oyserman. Zij heeft in 2002 haar diploma docent NGT behaald aan de Hogeschool van Utrecht, is in 2013 afgestudeerd als taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze Google for Education Certified Innovator. Al ruim 16 jaar werkt zij op het gebied van Gebarentaaldidactiek en buitenlandse Gebarentalen. Oyserman doceert vooral aan studenten Gebarentaalwetenschap, horende ouders van Dove/SH/CI kinderen, docenten Gebarentaal en tolken (in binnen-en buitenland). Ze geeft ook gebarentaal lessen aan horende klasgenoten/vrienden van dove kinderen in het regulier onderwijs. Momenteel doet zij onderzoek naar linguïstiek en gebarentaaldidactiek van NGT en heeft ze publicaties op haar naam staan. Zij zal in deze cursus vooral doceren over de puur NGT aspecten.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 8
Wat is het maximum aantal deelnemers? 20
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? 1. Projectkind. Docenten komen zowel aan het begin als aan het einde van de reeks een intervisiebezoek afleggen. De eind-intervisiebezoek is dan gelijk ook een beoordeling of de vaardigheden zijn verbeterd. 2. Indien er op dat moment niet voor een kind getolkt wordt: de deelnemer moet een mondeling examen doen over vaardigheden m.b.t. het kind. Dit is alleen van toepassing als de deelnemer alle zes bijeenkomsten heeft gevolgd.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Ja
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald?
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Ja
Locatiegegevens
Adres regio
Plaats Den Haag
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Signhands
Contactpersoon Joni Oyserman
Adres
Postcode
Plaats Zaandam
Telefoon +31 6 250 533 50 (SMS/Whats app)
E-mail contactpersoon signhands@gmail.com
Website
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug