informatie

vorige volgende
informatie
Activiteit: Effectieve Communicatie & Grenzen Bewaken
Nummer: 14148
Tolkgroep(en): NGT
Setting: Algemeen
Begindatum: 20-10-2018
Einddatum: 20-10-2018
Tijdsduur (totaal): 6,00
Nascholingspunten (totaal): 0,60 npt.
Urenverdeling per categorie
 
Taal- en tolkvaardigheden Attitude Doelgroepen
Aantal contacturen per categorie
0 6,00 0
Aantal geplande voorbereidingsuren en/of zelfstudie-uren per categorie
0 0 0
Subtotaal (aantal uren per categorie)
0 6,00 0
Informatie over de nascholingsactiviteit
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit Samen met een tolk gebarentaal heb ik de workshop ‘Effectieve Communicatie & Grenzen Bewaken’ ontwikkeld die aansluit bij werksituaties die jullie zullen herkennen. De workshop is interactief, we gaan veel DOEN en ERVAREN. In de oefeningen gebruik ik technieken vanuit de Transactionele Analyse, psychodrama, neuro linguïstisch programmeren, systemisch werk en counselling.

Jullie zullen met verworven inzichten, nieuwe strategieën, inspiratie en bovenal veel plezier kunnen terugkijken op deze workshop.

Met vriendelijke groet,
Hilma Dekens
Counsellor & Coach


Programma

09:00-09:30 uur – Ontvangst met koffie en thee


09:30-10:00 uur – Kennismaking

→ We starten met het maken van afspraken over vertrouwen en je veilig voelen. In deze workshop ga je samenwerken, van en met elkaar leren en vertel je over je persoonlijke ervaringen. Het is belangrijk om de juiste voorwaarden hiervoor te creëren.

→ Het programma en doel van de workshop wordt kort besproken.

→ ‘Dat ben ik...’ kennismakingsspel
Met luchtige thema’s om het ijs te breken, elkaar beter te leren kennen en verbondenheid te creëren.


10:00-12:00 uur – ‘De betekenis van jouw communicatie is de reactie die je krijgt….’

In dit onderdeel van de workshop leer je beter af te stemmen op de denk- en belevingswereld van de ander. Hierdoor creëer je een goede basis voor interactie en samenwerking.

→ Oefening Woordassociaties
In z’n algemeenheid en juist binnen het werkveld van de tolk gebarentaal weten we dat de non-verbale communicatie het meest van invloed is op de boodschap die je overbrengt. Toch gaat in dit onderdeel de aandacht uit naar de verbale communicatie. Het effect van de gekozen woorden of vertalingen wordt onderschat. Je wordt je bewust van je eigen unieke interpretatie van datgene wat jou wordt verteld

→ Afstemmen op de denk- en belevingswereld van de ander, hoe doe je dat?
→ Creëren van een juiste basis voor interactie en samenwerking, hoe doe je dat?

Als tolk gebarentaal ben je niet alleen ‘het doorgeef luik’ tussen de dove en horende klant. Er vindt tevens interactie plaats tussen jou en de dove klant, tussen jou en de horende klant, tussen jou en de ambulant begeleider, docent, etc. Je gaat een samenwerking aan. Daarnaast heb je een signalerende functie. Soms kun je het gevoel hebben dat de dove of de horende klant de boodschap of vraag niet goed heeft begrepen. Of heb je zelf het gevoel dat wat je moet tolken niet helder is.

→ Oefening Luisteren – Samenvatten – Doorvragen
Jij als luisteraar zet je eigen denk- en belevingswereld aan de kant en gaat toetsen of je de juiste betekenis geeft aan de woorden van de verteller. Je gaat als luisteraar als het ware in de schoenen van de verteller staan.


12:00-13:00 uur – Pauze


13:00-13:15 uur – Energy-boost-oefening
Nieuwe energie, plezier en focus na de middagdip.


13:15-14:15 uur – Communicatie bij aangrijpende gebeurtenissen

→ Ondersteunende communicatieve vaardigheden
Als je een goede band hebt met je klant dan is het menselijk om naar hem te luisteren bij persoonlijke verhalen of ingrijpende gebeurtenissen. Je leert het inzetten van ondersteunende communicatieve vaardigheden bij persoonlijke en aangrijpende gebeurtenissen.

→ W.E.L.K.O.M. – essentievragen bij schokkende gebeurtenissen
Gaat het om meer schokkende en traumatische gebeurtenissen waarbij je klant zich bijvoorbeeld angstig, verdrietig, machteloos, geschrokken of paniekerig voelde, dan kun je de WELKOM-vragen stellen.

→ Stressreactie na schokkende gebeurtenis
Je leert signalen te herkennen van een verwerkingsstoornis na een schokkende gebeurtenis bij je klant.

→ Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Wat doe je met de persoonlijke informatie van je klant als het gaat om huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als je een vermoeden hiervan hebt. Hoewel je geen zorgverlener bent verplicht de wet je te werken met de meldcode.


14:15-15:15 uur – ‘Nee’ is ‘ja’ zeggen tegen jezelf
Wat doe je:
...als klanten je vragen om verslagen te controleren op taalfouten in je privétijd buiten het tolken om,
...als je een opdracht krijgt voor vrijdagmiddag terwijl je een kruis in je agenda had gezet…

Waarom vind je het moeilijk grenzen te stellen, en zeg je ‘ja’, terwijl diep van binnen ‘nee’ klinkt?
Wat zijn jouw grenzen en hoe communiceer je dat naar je klanten?

→ Spanningsboog tussen je werkelijke en ‘ideale‘ zelf
→ Grenzen bewaken en luisteren naar stresssignalen (voorkomen van burnout)
→ Werken vanuit jouw waarden


15:15-15:45 uur – Pauze


15:45-16:15 uur – ‘Nee’ durven zeggen met hulp van de krachtpatser
Een oefening om de verworven inzichten te ervaren en concretiseren door een vertaalslag te maken naar je persoonlijke werksituatie.


16:15-16:45 uur – ‘Even he-le-maal niets...’
Gezamenlijk wordt gekozen uit de volgende ontspanningsoefeningen:
– Ontspanningsoefening voor rust in je hoofd en lijf
– Ontvangen en geven van een hand- en vingermassage → een verwen-halfuurtje voor het belangrijkste instrument van de tolk gebarentaal


16:45-17:00 uur – Evaluatie, wat neem je mee in je rugzak?

meer info via: https://hilmadekens.nl/agenda
Wat maakt deze nascholingsactiviteit relevant voor het uitoefenen van het beroep? Effectieve Communicatie
In z’n algemeenheid en juist binnen het werkveld van de tolk gebarentaal weten we dat de non-verbale communicatie het meest van invloed is op de boodschap die je overbrengt. Toch gaat in dit onderdeel de aandacht uit naar de verbale communicatie. Het effect van de gekozen woorden of vertalingen wordt onderschat waardoor er ruis ontstaat. Het geleerde kan ingezet worden binnen alle voorkomende werkrelaties van de tolk gebarentaal.

Als je een goede band hebt met je klant dan is het menselijk om naar hem te luisteren bij persoonlijke verhalen of ingrijpende gebeurtenissen. Je leert het inzetten van ondersteunende communicatieve vaardigheden bij persoonlijke en aangrijpende gebeurtenissen en stresssignalen van je klant te herkennen. En welke stappen te zetten wanneer er sprake is van een stressverwerkingsstoornis, huiselijk geweld en kindermishandeling bij je klant. Het hanteren van een meldcode bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling is wettelijk verplicht voor professionals.

Grenzen Bewaken
Als solowerker en zelfstandig werkende tolk gebarentaal kan het moeilijk zijn om je grenzen te bewaken. Dit onderdeel geeft inzicht in je drijfveren, wat jij belangrijk vindt, waarom jij je aanpast en hoe je kunt voorkomen dat je langdurig gestrest raakt of burnout. Ervaren werksituaties dienen als leermateriaal voor nieuw in te zetten strategieën.
Over welke kwalificaties beschikt de docent/trainer/cursusleider/workshopleider? Hilma Dekens werkt sinds 2011 als counsellor, coach en workshopleider. Ze heeft haar eigen praktijk in Siddeburen (provincie Groningen). Ze is gespecialiseerd in stresshantering / veerkracht, ziekteverzuimbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en effectieve communicatie. Hiervoor werkte ze als P&O contactpersoon en begeleidde o.a. het (preventief) ziekteverzuim en de persoonlijke ontwikkeltrajecten.

Hilma Dekens verzorgt verschillende workshops op het gebied van energie, veerkracht en communicatie:
– Teken je energietaart
– Even he-le-maal niets
– ‘Nee’ is ‘ja’ zeggen tegen jezelf
– Van stresskip naar stressless
– Spiegelbeeld, vertel eens even
– Energiek op het werk en thuis
– Stop je piekerfabriek
– Effectieve communicatie
– Bedrijfsworkshop Teamspirit

Bij Hilma Dekens praat je niet alleen ‘over’ het probleem. Je gaat met name ‘doen en ervaren’. Dé succesfactor voor verandering. Daarbij kijk ze naar jou als uniek mens mét de ervaringen die je hebben gevormd en wat jij belangrijk vindt. Hilma Dekens zorgt voor een veilige leeromgeving waarin jij je op je gemak voelt. Met een dosis humor wordt er ook gelachen.

Persoonlijk profiel

HOE ZIEN ANDEREN MIJ? Een citaat van een cursist:”Ze is puur, goudeerlijk en beschikt over een enorm inlevingsvermogen. Ze weet exact de vinger op de gevoelige plek te leggen en gaat hier op een respectvolle wijze en adequaat mee om. Bij haar kan je zonder moeite ontspannen, jezelf zijn en durf je te leren”. (bron: LinkedIn aanbevelingen)

HOE ZIE IK MIJZELF? Enthousiast en hartelijk. Ik ben empathisch en begaan met anderen. Voel me betrokken bij alles wat ik doe en ben loyaal, maar kan zeker mijn grenzen bepalen en aangeven. Ik werk proactief, nauwkeurig en zorgvuldig, dat is tevens mijn valkuil.

WAT VIND IK BELANGRIJK? Een sfeer creëren waarin mijn cliënten en cursisten zich veilig en vertrouwd voelen. Hierdoor durven zij zich kwetsbaar op te stellen en komen ze tot leren en ontwikkeling. Daarnaast vind ik open en respectvolle communicatie van waarde, waarin ook een vleugje humor aanwezig is.

Hilma Dekens is Register counsellor en NLP master coach practitioner.
Daarnaast is ze geschoold in Transactionele Analyse, psychodrama, systemisch werk en mindfulness.
Wat is het minimum aantal deelnemers? 6
Wat is het maximum aantal deelnemers? 12
Toetsing van de nascholingsactiviteit
Hoe wordt aan het eind van de bijeenkomst(en) beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Door middel van feedback, evaluatie en een vragenronde na ieder onderdeel wordt beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald.
Is de afsluitende opdracht een voorwaarde voor een succesvolle afronding van de nascholingsactiviteit? Nee
Als er geen toets is, hoe wordt dan beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald? Door gesprek, feedback, evaluatie en behandeling casuïstiek wordt beoordeeld of de leerdoelen zijn behaald.
Vindt er een evaluatie plaats van de cursus? Nee
Locatiegegevens
Adres Inspiratiehuis in 't Groen; Ekerschotweg1
Plaats 5688 LB Oirschot/Eindhoven
Gegevens van de aanbieder
Organisatie Hilma Dekens Counselling & Coaching
Contactpersoon Hilma Dekens
Adres Hoofdweg, 50
Postcode 9628CR
Plaats Siddeburen
Telefoon 0598854489
E-mail contactpersoon info@hilmadekens.nl
Website www.hilmadekens.nl
   
De Stichting RTGS is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde nascholingsgegevens, bedrijfsgegevens en extra informatie.
Terug