Nieuws

Nascholingsverplichting Combitolken

donderdag 31 maart 2016

In de vergadering van 14 maart heeft de Raad van Toezicht het volgende besluit genomen:

"Combitolken moeten met ingang van de eerstvolgende PE-periode in de categorie Taal- en tolkvaardigheden (TTV) drie PE-punten behalen gericht op schrijftolken en drie punten gericht op tolken gebarentaal. Wanneer nascholingen voor beide modaliteiten geschikt zijn, mogen de punten voor beide geteld worden. Ze tellen dan dus dubbel. In de categorieën Attitude en Doelgroepen worden aan de Combitolken dezelfde eisen gesteld als aan de andere tolken: twee punten in Attitude en één punt in Doelgroepen."

Bij de eerstvolgende wijziging zal dit besluit in het Reglement worden opgenomen.


Vertrek Peter Raggers als lid van de Raad van Toezicht

vrijdag 19 februari 2016

Helaas ontvingen wij vorige week van de heer Raggers het bericht dat hij, met onmiddellijke ingang, zijn werkzaamheden voor de Raad van Toezicht beëindigt vanwege privé omstandigheden.
In de afgelopen periode heeft hij waardevolle bijdragen geleverd aan het zich vernieuwende RTGS als lid van de Raad. Wij danken hem daarvoor!

De Stichting Plots- en Laatdoven en Stichting Hoormij zijn gevraagd om te kijken naar een opvolger.

Nieuwsbrief

maandag 15 februari 2016

De eerste nieuwsbrief van dit jaar is in januari naar de tolken verzonden.  Geïnteresseerd? De volledige tekst kunt u hier lezen. De nieuwsbrief staat ook op de downloadpagina.

Jaarplan RTGS 2016

donderdag 4 februari 2016

Vandaag is het Jaarplan 2016 gepubliceerd. De rode draad in de activiteiten van het RTGS is de ontwikkeling tot kwaliteitsregister. Hieraan zullen we in de loop van 2016 op verschillende gebieden aandacht besteden.

De volledige tekst kunt u hier lezen. Natuurlijk staat het jaarplan ook op de downloadpagina met alle andere publicaties van het RTGS. 

Proces beoordeling nascholingen

dinsdag 8 december 2015

In november 2015 is een nieuwe werkwijze vastgesteld voor het beoordelen van nascholingen. 

U kunt deze ook vinden op de downloadpagina

Intervisie

vrijdag 20 juni 2014

Regelmatig krijgen wij vragen over de werkwijze inzake het aanvragen van intervisie en persoonlijke coaching. Alle aanvragen voor nascholing dus ook intervisie en persoonlijke coaching moeten worden aangevraagd via het “aanmeldformulier nascholing”! 
Belangrijk is dat het aanmeldformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld, zodat de CPE leden voor hun beoordeling een goede afweging kunnen maken. 

Aanmeldformulier

vrijdag 20 juni 2014

Het aanmeldformulier kan worden gebruikt voor het aanvragen van alle vormen van nascholing. Ook intervisie en persoonlijke coaching dienen met het nieuwe formulier te worden ingediend. De intervisor die de intervisiebijeenkomst begeleidt, dient duidelijk te worden vermeld. Het formulier versnelt naar wij hopen het proces van het beoordelen van de aanvragen. Voor de aanvragers is het van belang dat zij alle velden invullen, zodat de Commissie Permanente Educatie in staat is de aanvragen snel en duidelijk te beoordelen. 

Veel gestelde vragen

vrijdag 20 juni 2014

FAQ
Op de website staat een rubriek met veel gestelde vragen. Mocht u nog een vraag hebben die er niet bij staat, neemt u dan contact met ons op.
12

Contact

Amersfoortsestraat 70d
3769 AL Soesterberg
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl