Nieuws

Veel gestelde vragen

vrijdag 20 juni 2014

FAQ
Op de website is sinds kort een rubriek met veel gestelde vragen toegevoegd. Mocht u nog een vraag hebben die er niet bij staat maar waarvan u denkt dat vast meer mensen die vraag hebben, laat het ons weten!

Veranderingen
Het registratie pasje komt te vervallen. Het pasje is uitsluitend in combinatie met de inschrijving bij het register geldig. Belangrijk argument om te stoppen met het uitgeven van dit pasje is dat het arbeidsintensief is en kostbaar is.

Nieuw lid Commissie Permanente Educatie
CPE is uitgebreid met ingang van 1 november 2012 met Corline Koolhof. Corline is adjunct directeur van het Nederlands Gebarencentrum. In de loop van 2012 is een aantal vacatures ontstaan door het vertrek van Mirjam Walraven, Andre Potters- Kemp en Roelof van Deemter. De CPE bestaat op dit moment  uit drie leden, Corline Koolhof, Jan Nijen Twilhaar en Onno Crasborn. Er wordt naar gestreefd dit aantal met een of twee leden  uit te breiden.

Contact

Rembrandtlaan 4
3723 BJ  Bilthoven
T:  06-51441417 
E:  info@stichtingrtgs.nl