Coaches

Martie Emmerzaal, Gouda

Contact: info@tolkinsigne.nl of emmerzaal@xs4all.nl - (06) 30131004 - (0182) 538 712
Omgeving: straal van 40 kilometerrondom Gouda
Website: www.tolkinsigne.nl

Een koffer vol
Iedere tolk heeft een koffer vol ervaringen, mogelijkheden en oplossingen. Met oplossingsgericht coachen kijk je naar de inhoud van jouw koffer en naar je succeservaringen: welke tools heb je al, wat doe je, wat werkt, op welk moment en wat zijn de voorwaarden ervoor. We kijken dus naar wat er goed gaat in je vertalingen en hoe kan je dat kunt kopiëren naar de momenten dat het minder gaat. Daarnaast geef ik praktische handvaten hoe je stapsgewijs kunt bouwen aan je uitdagingen . Daarbij ga ik uit van jouw behoefte, kunnen specifieke vaardigheden worden verbeterd en kan er op maat worden getraind. Ook is het mogelijk om houding, grenzen en tolkbeslissingen te versterken binnen coaching.

Jij bepaalt het pad, ik loop met je op. Jij bepaalt dus ook of je eenmalig langs komt voor een stand van zaken of meerdere coachsessies wilt.

Tolkstudent
Heb je als tolk in opleiding een zetje nodig zodat je in de komende periode kan afstuderen? Heb je behoefte aan een frisse nieuwe blik over je schouder of extra ondersteuning nodig? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ook nu is het startpunt ‘wat gaat er goed’. Samen met jou kan ik overzicht creëren in de wirwar van leerpunten, specifieke vaardigheden verbeteren en je op maat trainen. We kunnen ook examens voorbereiden, zodat je beter beslagen ten ijs komt.

Wie is Martie
Ik ben al meer dan 25 jaar aan de slag als tolk NGT. Naast bevoegd docent tolkvaardigheden, eerst bij de HU en nu bij de SIGV, ben ik ook gediplomeerd Academisch Coach en Counselor (ACC). Je kunt bij me terecht voor training, persoonlijke coaching, intervisie of precaire situaties (vertrouwenspersoon).

 

Maarten Vogelaar - Kortenhoef (bij Hilversum)

Contactmaarten@naarmaarten.nl06-19514145
Website:www.naarmaarten.nl

Profiel:

Het vak van tolk Gebarentaal en schrijftolk is een fantastisch vak! Je staat als tolk midden in het leven van je klanten en mag daar even deelgenoot van zijn. 
Dit vraagt om het bijhouden van je eigen kwaliteiten. Niet alleen op tolktechnisch vlak, maar ook op het gebied van ethiek, attitude en intermenselijke communicatie. 
Als coach, begeleid ik daarom tolken op het gebied van tolkvaardigheden en attutude. Op het gebied van doelgroepen organiseer ik regelmatig trainingen en symposia. 
Mijn stijl van werken is: actief, betrokken, creatief en met humor gebracht. 

Ik werk als tolk Gebarentaal sinds 2002 en ik heb verschillende functies gehad binnen de wereld van doven en slechthorenden. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van tolkstudenten, beginnende tolken en tolken die al langere tijd in het vak zitten. 
De afgelopen jaren heb ik veel trainingen mogen geven, waarbij voornamelijk attitude een duidelijke plek in heeft gekregen. 
Ik coach tolken individueel, maar ook groepscoaching bijvoorbeeld met je intervisiegroep behoort tot de mogelijkheden. 

Naast mijn werk als tolk Gebarentaal werk ik als maatschappelijk werker op het gebied van rouw en verlies,  relatietherapeut voor echtparen en als trainer binnen groepen voor professionals die meer uit hun werk en leven willen halen. Te denken valt aan mensen die hoge eisen stellen aan zichzelf, stress ervaren of niet goed weten wat ze werkelijk willen of gelukkig van worden. 

Wil je gecoached worden of vrijblijvend informatie? Neem gerust contact op. 

Maarten Vogelaar